Revista "Familia creștină" - 02/2007 

Spiritualitate  

Teologia trupului în cuvinte simple
Zenit

"Degetul pe rană"CuprinsCu toții ne-am născut din Noe?

 

Papa Ioan Paul al II-lea a răspuns la revoluția sexuală cu învățătura sa inovatoare despre sexualitatea umană, afirmă autorul unei cărți noi despre teologia trupului. Părintele Anthony Percy a scris Theology of the body made simple, publicată de "Connorcourt Publishing" în Australia, de "Fiicele Sfântului Paul" în Statele Unite și de "Gracewing" în Marea Britanie. Actualmente este în curs traducerea sa în chineză, spaniolă, italiană și germană. În acest interviu acordat agenției ZENIT, părintele Percy vorbește despre contribuția Papei Ioan Paul al II-lea la învățătura Bisericii despre sexualitatea umană.

- Conform unora, ca urmare a revoluției sexuale din anii '60, Biserica a trebuit să apere, ca niciodată înainte de anii aceia, învățătura sa despre sexualitate. În ce mod?

- O mare parte dintre sociologi consideră că revoluția sexuală a început în realitate în anii '20. De fapt, deja G.K. Chesterton spunea despre revoluția sexuală că "mai multă nebunie vine din Manhattan decât de la Moscova". El percepea că viitoarea erezie pe care Biserica va trebui să o înfrunte va fi de natură sexuală. Astăzi, trăind în secolul al XXI-lea, nu ne este greu desigur să recunoaștem enorma provocare din fața noastră. Însă "astăzi" este punctul nostru de plecare, și nu "ieri" sau "mâine" - ce a fost sau ce ar putea fi. Și punctul de plecare - sau cel puțin așa mi se pare mie - este această învățătură minunat de incitantă și atrăgătoare numită teologia trupului.

- Care este rolul pe care teologia trupului, a Papei Ioan Paul al II-lea, l-a avut în înfruntarea acestei provocări?

- După părerea mea, ceea ce ne-a lăsat Papa Ioan Paul al II-lea este ceva asemănător cu ceea ce ne-a încredințat Papa Leon al XIII-lea prin extraordinara sa enciclică "Rerum novarum" în anul 1891. Revoluția industrială a început la jumătatea secolului al XVIII-lea, dar a fost nevoie de cel puțin un secol, înainte ca Biserica să răspundă la probleme. În afară de aceasta, Biserica tinde să răspundă la schimbările importante din societate, evitând să reacționeze împotriva schimbărilor.

Așa a făcut Papa Leon al XIII-lea și tot așa și Papa Ioan Paul al II-lea. Pe baza trecutului său pătruns de filozofie, a contactelor sale frecvente cu multe perechi căsătorite în Polonia când era preot tânăr și apoi Episcop, a credinței sale profunde și a minții sale strălucite și creative, Papa a elaborat teologia trupului. Papa Ioan Paul al II-lea a prezentat această teologie a trupului în timpul catehezelor de miercuri la Roma, din anul 1979 până în 1984.

- Papa Ioan Paul al II-lea nu a schimbat nimic din învățătura Bisericii despre sexualitate, așadar ce este atât de inovator în teologia trupului?

- Inovatoare este mai degrabă abordarea Papei. Mentalitatea contemporană nu acceptă cu ușurință ceea ce am numi raționamentul de tip deductiv. Oamenii din epoca modernă nu pornesc de la principii pentru a ajunge la concluzii. Mai curând - desigur, din cauza influenței științei - tindem să raționăm în mod inductiv. Adică adunăm toate informațiile care derivă din experiența noastră umană și începem să ne gândim la toate acestea, și astfel tragem concluziile privind de exemplu cum trebuie să ne comportăm.

Aceasta este și abordarea adoptată de Papa Ioan Paul al II-lea. El este foarte sensibil la experiența umană, și datorită sensibilității sale pastorale și bagajului său filozofic. Dacă citim enciclica "Humanae vitae" a Papei Paul al VI-lea, vedem că abordarea este diferită. Pornește de la principii pentru a ajunge la concluzii. În schimb Papa Ioan Paul al II-lea face apel la experiență pentru a trage apoi concluziile. Este evident că această abordare este mai atractivă pentru mentalitatea timpului nostru.

În al doilea rând, consider că este important faptul că Papa Ioan Paul al II-lea are o percepție destul de originală asupra Sfintei Scripturi. Și deoarece Biserica din aceste timpuri este centrată mai mult pe cuvântul lui Dumnezeu, și acest lucru este foarte important în înfruntarea provocării revoluției sexuale. Cuvântul lui Dumnezeu iluminează nu numai în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și cine este El, ci și în ceea ce privește identitatea noastră și cum ar trebui să ne relaționăm între noi.

- Care este ideea de fond a Papei Ioan Paul al II-lea despre sexualitatea umană?

- Revoluția sexuală scoate lucrurile din contextul lor propriu. Revoluția sexuală scoate sexualitatea din contextul raporturilor umane și se concentrează doar pe plăcerea sexuală. Însă Papa Ioan Paul al II-lea readuce sexualitatea în contextul relațiilor umane. El afirmă în mod destul de radical că trupurile noastre sunt mai curând relaționale decât sexuale. Cu alte cuvinte, sexualitatea trebuie să slujească raporturile umane durabile și rodnice. Prin actul de unire dintre un bărbat și o femeie în căsătorie, atât soțul cât și soția trebuie să ajungă la o nouă înțelegere a propriei identități ca și creaturi făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Deci sexualitatea slujește raporturile umane. Sexualitatea este importantă pentru teologia trupului, însă trupul este făcut pentru relații și atunci, numai atunci, sexualitatea își găsește semnificația autentică. Pentru aceasta persoanele celibatare primesc o mare susținere prin teologia trupului. Aspectul relațional capătă rolul său de prim plan, și atunci sexualitatea își găsește locul său adevărat.

- În cartea dumneavoastră vorbiți despre modul în care tinerii văd sexualitatea ca "o activitate sportivă întâmplătoare". Care sunt provocările particulare în a vorbi acestei generații despre teologia trupului? În ce sens pot să existe speranțe?

- Speranța crește cu cât intrăm mai mult în secolul al XXI-lea. Epoca noastră, așa cum au observat mulți, este o epocă postmodernă în care noile generații trăiesc o cvasi-totală absență de sens. Dar ei sunt conștienți de aceasta și caută în consecință valorile în măsură să dea vieții sens și stabilitate. Această realitate este clar exprimată de Zilele Mondiale ale Tineretului și de explozia pastorației tineretului în Biserica Catolică.

- În scrierile sale, Papa vorbește de trei experiențe originare, despre care nu vorbise nimeni înainte. Ni le puteți explica?

- Teologia trupului, după cum poate știți, reprezintă o adevărată revoluție în acest sens. Voi răspunde după cum am făcut-o în cartea mea, "Theology of the body made simple". Dacă ar trebui să vă cer să completați expresia: "... originar", ce ați spune? Desigur răspunsul este: "păcatul originar". Papa Ioan Paul al II-lea, cu un ochi asupra Scripturilor și cu sensibilitatea sa față de experiența umană, a identificat trei experiențe umane originare, anterioare păcatului originar.

George Weigel, în biografia făcută de el Papei Ioan Paul al II-lea, "Martor al speranței", a afirmat că teologia trupului este o "bombă teologică cu ceas". După părerea mea are dreptate. Pentru că ceea ce a făcut Papa Ioan Paul al II-lea a fost să ne dea trei experiențe originare care au fost parte a experienței lui Adam și a Evei, dar care pot să fie parte și a existenței noastre umane, dacă dorim acest lucru. Ideea Papei este că trebuie să dorim să trăim aceste trei experiențe, să creăm condițiile necesare pentru ca ele să poată înflori, deoarece ele ne duc spre ceea ce Dumnezeu a gândit "la început" pentru noi.

Cu toții avem experiența păcatului originar. Pentru a-l parafraza pe sfântul Paul, facem lucrurile pe care nu am vrea să le facem și ne este greu să facem lucrurile pe care am vrea să le facem! Păcatul originar nu este greu de identificat. Însă teologia trupului ne propune trei experiențe umane originare care nu sunt negative, ci pozitive: unicitatea originară, unitatea originară și goliciunea originară. A-i face pe tineri să trăiască unicitatea îi va ajuta să înțeleagă că trupurile lor sunt simbolice, și aceasta înseamnă că sexul este simbolic și în nici un caz "o activitate sportivă întâmplătoare". Sexul este mult mai mult decât plăcerea. Este acel act simbolic prin care soțul și soția se acceptă total unul pe celălalt și se dăruiesc total unul celuilalt.

A-i ajuta pe tineri să trăiască experiența unității, a iubirii, înseamnă a-i face să înțeleagă că trupurile lor, și sexualitatea, sunt făcute pentru iubire și nu pentru o simplă escapadă trecătoare de căutare a plăcerii. În prima sa enciclică, Papa Ioan Paul al II-lea a afirmat că nu putem trăi fără iubire. Cred că elaborarea de către Papa a acestei a doua experiențe originare, definită unitatea originară, va putea să răspundă crizei iubirii - adică lipsei ei - profund înrădăcinată în cultura noastră. Și apoi este fascinanta experiență umană originară a goliciunii originare. Această experiență îi va ajuta pe tineri să înțeleagă semnificația libertății lor: nu doar ca o simplă posibilitate de a alege, ci mai degrabă ca o putere misterioasă pe care am primit-o pentru a ne dărui viețile noastre unii altora și Domnului.

- Ce oferă cartea dumneavoastră "Theology of the body made simple" celor care au călcat strâmb sau celor care pur și simplu le este greu să trăiască învățăturile Bisericii?

- Este evident că mulți consideră dificile învățăturile Bisericii despre sexualitate și căsătorie. Însă învățăturile ei sunt învățăturile lui Cristos. Așadar, chiar dacă sunt dificile, nu înseamnă că sunt imposibile. Harul urmează adevărul și harul este uneori surprinzător de tangibil. Modul în care ne ajută însă teologia trupului este acela de a ne da mai mare claritate și siguranță în proclamarea adevărului despre căsătorie. După părerea mea, acele experiențe originare despre care vorbeam mai înainte sunt esențiale. A trăi, așa cum facem noi, într-o cultură a morții, o cultură a înșelăciunii, a zgomotului, a vitezei, etc. ne îngreunează mult trăirea vieții așa cum ar trebui. Papa Ioan Paul al II-lea oferă un mod nou de a privi viața prin intermediul experiențelor originare și acest lucru va putea să îi ajute pe toți cei care au călcat strâmb. Ei pot încă "să reintre în competiție" și să o câștige.

traducere: pr. Mihai Pătrașcu
sursa: © Ercis.ro

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire