Revista "Familia creștină" - 02/2006 

BINECUVÂNTAREA UNEI MAME
Card. Joseph Mindszenty
traducere Oana Capan

Povestea apei ascunseCuprinsDrumul unei sfinte

 

În Legea Veche, Dumnezeu a poruncit ca o mamă să meargă la templu pentru purificare după naștere. În Noua Lege nu există o purificare ca în cea Veche (deoarece nașterea unui copil este ceva minunat și plăcut lui Dumnezeu), dar există o "consacrare și binecuvântare" specială. Această ceremonie are loc în biserică după ce mama este în stare să vină aici și constă în rugăciuni ale Bisericii exprimând recunoștință și bucurie.

 

Maria a mers la templu

În amintirea vizitei Mariei la templu, se obișnuiește ca mama să vină la biserică după ce s-a născut copilul pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru naștere, și pentru a primi o binecuvântare specială a Bisericii. Maria L-a adus la templu pe Acela care urma să fie bucuria lumii și desfătarea Tatălui ceresc. Cu această ocazie, ea a adus la templu și o pereche de turturele, ofranda celor săraci.

Maica Biserică își exprimă grija adresându-se mamei: "O, mamă creștină, Dumnezeu te-a binecuvântat cu un copil și a schimbat durerea ta în bucurie. Acum poți, cu copilul tău, să adori și să aduci mulțumire Numelui preasfânt al Dumnezeului celui mare. Da, mulțumește-i lui Dumnezeu și bucură-te în El. Adu-ți aminte că bucuria ta va fi împlinită doar când copilul tău va crește spre gloria lui Dumnezeu. Întipărește-ți adânc în inima ta cuvintele înțelepciunii divine: 'Ai copii? Învață-i pe ei și încovoaie din pruncie grumazul lor'. Învață-ți copilul să rostească numele lui Isus, întipărește în inima lui începutul înțelepciunii, învață-l să aibă mare venerație față de Dumnezeu. Mustră și instruiește, pedepsește dacă este necesar pentru ca copilul să evite pericolele păcatului. Din fragedă pruncie copilul trebuie să învețe să îl iubească pe Dumnezeu cu toată inima sa, cu tot cugetul său, cu toată puterea sa, și să îl iubească pe aproapele ca pe sine însuși. Roagă-te lui Dumnezeu ca să își reverse harurile Sale asupra lui. Roagă-te ca să crească copilul în înțelepciune, vârstă și har, în adevărată înțelepciune a inimii și în iubire autentică față de Dumnezeu. Copilul să fie pentru tine o bucurie, mângâiere și apărare. Acestea sunt binecuvântările pentru care ne rugăm, prin Cristos Domnul nostru, căruia să îi fie lauda și mărirea în vecii vecilor."

Cât de curând posibil, mama trebuie să se încredințeze pe sine și copilul ei Bisericii, pentru a-l prezenta pe acesta Domnului, pentru a adora, a aduce mulțumire și a cere binecuvântări și haruri pentru ea însăși și pentru copilul ei. Ea trebuie să îl adore pe Dumnezeu, deoarece, cu ajutorul Lui, ea a fost indispensabilă pentru a da viață copilului. Ea trebuie să fie recunoscătoare, așa cum trebuie să fim recunoscători fiecare dintre noi chiar și pentru un pahar cu apă. În fond, copilul este cu adevărat un dar divin, de aici necesitatea recunoștinței. Mai mult, oricât de mare ar fi iubirea ei maternă, rămâne totuși o iubire limitată și umană. Boala și sărăcia pot să vină asupra familiei și mama să nu poată face nimic în această privință. Creșterea copilului, vocația lui viitoare și fericirea lui eternă stau în mâinile Domnului; mama trebuie să se roage lui Dumnezeu pentru a-i păzi copilul. Și mai apoi este reparația. Oare pentru ce ar trebui o mamă să aducă reparație? Atunci când își purta copilul sub inimă a trebuit să fie atentă să nu își piardă cumpătul și să își păstreze sufletul echilibrat și pașnic pentru a nu dăuna copilului. A fost ea întotdeauna fidelă acestei obligații? Cine poate spune că este fără păcat? Acesta este motivul pentru care noi toți trebuie să aducem reparație, și mamele au această obligație într-un mod special.

Astfel mama trebuie să își reînnoiască hotărârea de a veghea asupra bunăstării spirituale și trupești a copilului cu o grijă cu adevărat maternă. Nu va trece mult timp până când copilul va învăța să rostească numele sfinte ale lui Isus și Maria. Deoarece a venit la ea de la Dumnezeu, copilul trebuie să aparțină în întregime lui Dumnezeu. Această vizită la biserică poate fi o zi mare, începutul unei mari binecuvântări pentru mamă și copil.

 

Pelerinaj la Dumnezeu

Există mame care, conduse de considerații umane, neglijează această primă vizită la biserică. Însă femeile care au o credință adevărată, care înțeleg măreția credinței, nu pot fi împiedicate să o facă. Ele însele au fost odată duse la biserică de către mamele lor. Copiii lor nu vor fi mai săraci după această vizită, ci mai bogați din punct de vedere spiritual.

Această vizită are o semnificație aparte. Îi aduce aminte mamei despre o mamă înțeleaptă, Maica Biserică, cel mai mare ajutor în educarea copilului. Este emoționant atunci când preotul așează stola asupra mamei și o conduce la altar. Fie ca într-o zi, însoțită de copiii ei, ea să intre pe porțile raiului în sunetul orgii și al cântului îngerilor. O regină a Angliei și-a adus copilul la picioarele altarului, l-a așezat pe treapta altarului, și l-a consacrat lui Dumnezeu, în 1003. Acest copil a devenit mai apoi piosul rege Edward, care a murit în 1066.

În 1227, când Sf. Elizabeta a născut-o pe preaiubita ei fiică Gertrude, a cerut ca aceasta să fie botezată imediat. După ce și-a revenit în puteri a făcut vizita la biserică. Îmbrăcată într-o rochie simplă de lână, și-a dus copila în brațe, mergând desculță pe drumul pietruit de la castel la biserica Sf. Ecaterina din Eisenach. Acolo a așezat copila pe altar, oferind un miel și o lumânare mare de ceară. Apoi s-a rugat: "Ție, Doamne Isuse, și ție Preasfântă Maică, vă ofer acest scump și minunat rod al pântecelui meu. Îți dau înapoi, Doamne, cu inimă plină de fericire, ceea ce Tu mi-ai dat mie. Tu ești Domn și Dumnezeu, Domn al vieții mamei și copilului. Nu am decât o rugăminte: ia această copilă, scăldată în lacrimile mele, și număr-o între slujitorii și prietenii Tăi, și binecuvânteaz-o". Rochia pe care a purtat-o cu această ocazie a dat-o săracilor.

Atunci când Maria, Maica Preasfântă, a făcut vizita ei la templu, s-a întâlnit cu bătrânul Simeon, care a spus: "Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel... iar ție, o sabie îți va străpunge sufletul". Cine poate spune care va fi viitorul unui prunc ce doarme liniștit atunci când mama lui îl aduce înapoi de la biserică la casa sa, sanctuarul familiei?

 

(Materialul de față reprezintă capitolul X din cartea "Mama". Pentru traducere s-a folosit ediția în limba engleză din 1949. Joseph Mindszenty s-a născut în Ungaria în 1892, fiind creat Cardinal de Papa Pius al XII-lea în 1946. Venirea regimului comunist a însemnat suferință îndelungată pentru prelatul catolic, care în 1971, la cererea Papei Paul al VI-lea și-a părăsit țara natală, retrăgându-se în Austria. Aici a murit patru ani mai târziu, în 1975.)
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire