Revista "Familia creștină" - 01/2005 

PĂRINȚII - LUMINA LUMII, SAREA PĂMÂNTULUI
Maria Gherghel

Cum îi învățăm pe copii dăruirea de sine?CuprinsNe privim în ochi și atât?

 

"Voi sunteți lumina lumii... Nu se aprinde o candelă și se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toți cei din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să-l preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri." (Mt 5,14-16)

Isus le spune discipolilor săi, astăzi ca și ieri: "Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului". Rostirea acestor cuvinte în celebrarea euharistică nu are doar scopul de a ne readuce în memorie un document antic, ca și cum ar fi o frază frumoasă scrisă de un celebru scriitor. Cuvântul celebrat este rostit mereu, pentru noi, astăzi.

 

Cine este astăzi lumina lumii?

Gândul nostru zboară imediat la Papa, acest bătrân puternic care, transformând crucea în toiag, călătorește neobosit pe meridianele lumii anunțând vestea cea bună la toată făptura. Lumină a lumii este episcopul care nu precupețește nici un efort pentru a-și conduce turma pe calea mântuirii. Sunt sutele de preoți care, în calitate de apostoli, propovăduiesc Evanghelia la toți oamenii. Sunt apoi mii și mii de tineri care se întâlnesc la Taize pentru a cânta și a se ruga împreună. Sunt de asemenea centrele misionare din toată lumea unde se anunță Cuvântul prin opere de binefacere: școli, spitale, distribuire de ajutoare, unde misionarii sunt încă persecutați, răpiți și uciși în pentru credința lor. Sunt grupurile de rugăciune formate din persoane consacrate care alimentează rezervele de speranță ale pământului. Iar în satele și orașele noastre sunt grupurile de voluntari care stau alături de cei care suferă, de cei marginalizați, de cei care sunt supuși violenței fizice și psihice. Iată lumina lumii. Iată operele bune prin care se aduce slavă lui Dumnezeu.

E frumos să descoperi lumina lumii și să recunoști că întunericul nu are ultimul cuvânt, că minciuna, injustiția, violența, alți zei moderni nu pot triumfa.

 

Dar noi, părinți creștini?
Dar familia creștină?

Cuvintele lui Isus, "voi sunteți lumina lumii", ne sunt adresate, în egală măsură, și nouă: părinți, copii, bunici! De ce e mai ușor pentru noi să recunoaștem lumina numai în sfinți, în cei mari, în cei ce săvârșesc opere extraordinare? De ce să nu medităm la misiunea extraordinară a mamei și tatălui de a fi "sare a pământului" pentru familia noastră, pentru cei de lângă noi, pentru cei care au nevoie de modele?

Să ne gândim: cei cărora Isus le adresa aceste cuvinte, cine erau? Oameni obișnuiți, tineri și bătrâni, pescari și prostituate, farisei și cărturari, oameni ai timpului său. Oameni din familii normale care mergeau la El, fiecare cu necazul lui, bolnavi și păcătoși, entuziaști și îndrăgostiți de El, fascinați de Împărăția lui Dumnezeu. Și lor le-a spus Isus: "Voi sunteți sarea pământului". Da, și noi, familii care alcătuim poporul Său, părinți, copii și bunici, suntem chemați să fim "lumina lumii" și "sarea pământului". De ce tocmai noi? Și în ce mod recunoașterea noastră ca lumină a lumii poate da forță, putere, încredere?

Exemplul personal al tatălui și al mamei este "lumină" pentru micuțul care privește cu maximă curiozitate fiecare gest, ascultă fascinat fiecare cuvânt care iese din gura părinților, învață de mic "legea" care guvernează micul univers al familiei. Așa cum e normal, fiii urmează exemplul părinților. Părinții sunt "pietre vii" la temelia formării copiilor lor. Ei caută în părinți, în tot ceea ce aceștia fac, modele de viață. Iată de ce familia își pune amprenta asupra comportamentului și personalității fiilor. Dacă în familie copiii descoperă adevăratele valori religioase, etice, moral-creștine, cu siguranță, la rândul lor, vor trăi viața proprie în conformitate cu aceste valori. Călăuziți de "lumina" părinților, copiii nu vor umbla în "întuneric", ci vor descoperi calea adevărului.

Familia constituie însă model și în cadrul comunității parohiale. Iată un mic exemplu: într-o parohie zece perechi de logodnici se pregătesc pentru căsătorie. Alte cinci familii se pregătesc să-i întâlnească pe logodnici, să dea mărturie despre sacramentul căsătoriei așa cum e trăit de ei înșiși, în viața cotidiană. Zece persoane care, prin simpla lor prezență alături de cei care se pregătesc să înceapă un drum în doi, întrebându-se ce înseamnă celebrarea dragostei lor în Dumnezeul Vieții, se pronunță în favoarea sacramentului căsătoriei. Sunt persoane care păstrează semințe de speranță și mici lumini de mărturie a faptului că celebrarea sacramentului nu este doar o frumoasă amintire, cu fotografii sau film, a celei mai importante zile din viața lor în doi. Nu, sacramentul este înăuntrul vieții lor cotidiene, ca semn al salvării. Isus e mereu prezent în mijlocul familiei lor, cu discreție, devenind mesager și martor al dragostei lor.

Vorbesc despre lucruri simple, cotidiene, chiar banale. Cum, întorși de la lucru, binecuvântează masa, fericiți de darul de a cina împreună, povestindu-și cele de peste zi; cum hrănesc micuțul și decid la care școală să-l înscrie; cum fetița mijlocie e suspectă de scarlatină; cum băiatul mai mare a avut o altercație cu cel mai bun prieten; cum sting lumina seara și fiecare îi spune celuilalt, prin cuvinte sau gesturi: "Îți voi fi fidel totdeauna, pentru că dragostea Lui îmi dă forța de a te iubi și azi la fel ca la început. Te iubesc."

Iată, aceste familii, prin mărturia lor simplă, sunt lumina lumii. Aceste familii cred în Dragoste, sunt martori ai puterii dragostei, chiar dacă își recunosc limitele. Aici se aprinde o lumină pentru lume: aici ura, deziluzia, resentimentul, frica, suferința nu supraviețuiesc, deoarece Cristos este mereu prezent. Cele cinci cupluri care dau mărturie și se îngrijesc de familiile creștine care urmează să se nască, chiar dacă nu sunt perfecte, au o lumină proprie de arătat, care reflectă lumina Aceluia de la care au primit misiunea de a fi martori, sare a pământului, modele de viață și iubire.

Părinți, să nu ascundem lampa sub obroc, căci am fost aleși să fim lumină care luminează în întuneric și martori ai lui Cristos până la marginile pământului. Părinți, să trăim cu bucurie viața de familie, care este în esență o viață de adeziune, de urmare a Domnului Isus. Și vom fi "sare" în "aluatul" lumii pe care El a venit să o mântuiască.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire