OMUL 

Laicii în Biserică și în lume
la lumina Conciliului Vatican II

achizitionare: 04.06.2004; sursa: Editura Serafica

Laicii în Biserică și în lume la lumina Conciliului Vatican II:
curs de Teologia laicatului pentru uzul intern al studenților
coord. Iosif Bisoc . - Roman : Serafica, 2004
176 p., 16,5x23,5 cm
ISBN: 973-86538-6-X
CIP : 211.5 (075.8) : 262.4

Sigle și abrevieri

Introducere

 1. Chemarea laicilor la apostolat
     1. 1. Apostolatul laicilor în Noul Testament și astăzi
     1. 2. Caracterul comunitar al vocației umane
     1. 3. Apostolatul, în general
     1. 4. Rolul laicilor în Biserică și în lume
 2. Scopurile apostolatului laicilor
     2. 1. Apostolatul de evanghelizare și de sfințire
     2. 2. Acțiunea caritativă - pecete a apostolatului creștin
 3. Diferitele domenii de apostolat
     3. 1. Comunitățile bisericești
     3. 2. Apostolatul familiei
     3. 3. Apostolatul tinerilor
     3. 4. Mediul social
     3. 5. Sfera națională și internațională
 4. Diferitele forme de apostolat
     4. 1. Importanța apostolatului individual
     4. 2. Importanța apostolatului in viața de familie
     4. 3. Rolul caritativ al laicului
     4. 4. Apostolatul laicatului legat de ierarhie
     4. 5. Mărturia laicului în momente delicate
     4. 6. Importanța apostolatului organizat
     4. 7. Acțiunea catolică
 5. Ordonarea activității de apostolat
     5. 1. Legătura strânsă a laicului cu Biserica
     5. 2. Relațiile laicului cu ierarhia
     5. 3. Laicii în comunitatea parohială
     5. 4. Mijloacele de colaborare
     5. 5. Colaborarea laicilor cu ceilalți creștini și necreștini
 6. Formația în vederea apostolatului
     6. 1. Formarea copiilor și a tinerilor
     6. 1. 1. Formarea umană
     6. 1. 2. Formarea religioasă
     6. 1. 3. Rolul persoanelor tinere în apostolat
     6. 2. Formarea adulților în vederea apostolatului
 7. Legătura strânsă a Bisericii cu întreaga familie umană
     7. 1. Biserica "își face meseria sa"
     7. 2. Colaborarea Bisericii cu societatea civilă și inițiativele sale directe pentru promovarea umană
     7. 2. 1. Ajutorarea celor săraci
     7. 2. 2. Mișcările autopromovării
     7. 2. 3. Biserica colaborează cu institutele internaționale și naționale
     7. 2. 4. Inițiativele Bisericii în plan educativ
 8. Condiția omului în lumea contemporană
     8. 1. Transformările multiple ale lumii contemporane
     8. 2. Aspirațiile omenirii
     8. 3. Dificultățile și dezechilibrele lumii de azi
 9. Biserica și vocația omului
 10. Demnitatea persoanei umane
     10. 1. Omul după asemănarea lui Dumnezeu
     10. 2. Libertatea omului
     10. 3. Forme și cauze ale ateismului
     10. 4. Atitudinea Bisericii față de ateism
 11. Comunitatea umană
     11. 1. Scopul urmărit de Conciliu
     11. 2. Natura comunitară a vocației umane în planul lui Dumnezeu
     11. 3. Interdependența dintre persoană și societatea umană
     11. 4. Promovarea binelui comun
     11. 5. Respectul față de persoana umană
     11. 6. Respectul și iubirea față de dușmani
     11. 7. Egalitatea fundamentală între toți oamenii și dreptatea socială
 12. Activitatea umană în lume
     12. 1. Formularea problemei
     12. 2. Valoarea activității umane
     12. 3. Orânduirea activității umane
     12. 4. Autonomia legitimă a realităților pământești
     12. 5. Activitatea coruptă de păcat
     12. 6. Activitatea umană dusă la desăvârșire în misterul pascal
     12. 7. Pământ nou și cer nou
 13. Misiunea Bisericii în lumea contemporană
     13. 1. Relația reciprocă dintre Biserică și lume
     13. 2. Ajutorul pe care Biserica se străduiește să-l ofere oricărui om
     13. 3. Ajutorul pe care Biserica se străduiește să-l dea societății umane
     13. 4. Ajutorul pe care Biserica se străduiește să-l dea activității umane prin creștini
     13. 4. 1. Datoriile tuturor creștinilor
     13. 4. 2. Datoriile laicilor
     13. 4. 3. Datoria păstorilor
     13. 5. Ajutorul pe care Biserica îl primește de la lume
     13. 5. 2. În sfera structurilor
     13. 5. 3. Diferitele activități
     13. 6. Cristos, Alfa și Omega
 14. Demnitatea căsătoriei și a familiei și promovarea ei
     14. 1. Căsătoria și familia în lumea contemporană
     14. 2. Căsătoria și familia în planul lui Dumnezeu
     14. 3. Familia - comunitate de persoane
     14. 4. Familia în serviciul vieții
     14. 5. Rolul familiei în biserică și în societate
 15. Promovarea culturii
     15. 1. Situația culturală în lumea de azi
     15. 1. 1. Noile stiluri de viată
     15. 1. 2. Omul - autorul culturii
     15. 1. 3. Dificultăți și sarcini
     15. 2. Câteva principii privind promovarea culturii
     15. 2. 1. Credință și cultură
     15. 2. 2. Multiple raporturi între Evanghelia lui Cristos și cultură
     15. 2. 3. Armonizarea diferitelor aspecte ale culturii
     15. 3. Câteva principii mai urgente ale creștinilor în privința culturii 141
     15. 3. 1. Accesul tuturor la cultură
     15. 3. 2. Educarea omului în vederea unei culturi integrale
     15. 3. 3. Armonia dintre cultură și creștinism
 16. Viața economico-socială
     16. 1. Progresul economic în slujba omului
     16. 1. 1. Viața economică și socială
     16. 1. 2. Valoarea umană și primatul muncii în dezvoltarea economică
     16. 1. 3. Controlul omului asupra dezvoltării economico-sociale
     16. 1. 4. Controlul omului și concentrarea puterii
     16. 2. Raporturile dintre Cristos și principiile referitoare la ansamblul vieții economico-sociale
     16. 3. Dimensiunile omului social ca imagine a lui Dumnezeu
 17. Viața comunității politice
     17. 1. Viața politică de astăzi
     17. 2. Politicienii, slujitori ai binelui comun
     17. 3. Datoria autorității politice de a respecta libertatea religioasă
     17. 4. Puterea în Biserică
     17. 5. Biserica și statul
     17. 6. Raportul dintre Biserică și stat
 18. Promovarea păcii
     18. 1. Necesitatea de a evita războiul
     18. 1. 1. Frânarea atrocității războaielor
     18. 1. 2. Războiul total
     18. 1. 3. Cursa înarmărilor
     18. 2. 1. Instituțiile internaționale economice și problematica economică
     18. 2. 3. Creșterea demografică văzută la nivel mondial
     18. 2. 4. Rolul creștinilor și al Bisericii, în general, în comunitatea internațională
Concluzie

Bibliografia
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire