MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Sâmbătă (8 aprilie 2006): "În ziua aceea, au hotărât să-l omoare"

 

Evanghelia: Ioan 11,45-56

În timpul acela, mulți dintre iudeii, care veniseră la Maria și Marta, văzând ce a făcut Isus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce-a făcut Isus. Atunci arhiereii și fariseii au adunat Sinedriul și au zis: "Ce ne facem? Omul acesta face multe minuni. Dacă-l lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor distruge atât templul cât și neamul". Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: "Voi nu pricepeți nimic; oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru mulțime și să nu piară tot neamul?" Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a profețit că Isus avea să moară pentru popor. Și nu numai pentru popor, ci și ca să-i adune laolaltă pe fiii risipiți ai lui Dumnezeu. În ziua aceea, au hotărât să-l omoare. De aceea, Isus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustiu, într-un oraș cu numele Efraim și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor era aproape. De aceea mulți oameni din ținutul acela au urcat la Ierusalim, înainte de Paște, ca să se curățe. Ei îl căutau pe Isus și vorbeau între ei în templu: "Ce credeți? Va veni sau nu la sărbătoare?" Pe de altă parte, arhiereii și fariseii dăduseră porunci ca, dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre, ca să-l poată aresta.

 

Vechiul Testament: Iezechiel 37,21-28

Așa spune Domnul Dumnezeu: "Iată, voi scoate pe fiii lui Israel din mijlocul popoarelor la care s-au dus, îi voi aduna din toate părțile și-i voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur popor în țară, pe munții lui Israel; toți vor avea un singur rege, și nu se vor mai forma două popoare, nici nu vor mai fi împărțiți în două regate. Nici nu se vor mai întina prin idolii lor, cu urâciunile lor, și cu toate fărădelegile lor. Îi voi salva, scoțându-i din locurile în care au păcătuit și-i voi curăți. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Slujitorul meu, David, va fi regele lor și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara, pe care am dat-o slujitorului meu Iacob, și pe care au locuit-o și părinții lor. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor și copiii copiilor lor, pe vecie; și slujitorul meu, David, va domni peste ei în veci. Voi încheia cu ei un legământ de pace, un legământ veșnic; îi voi așeza, îi voi înmulți și voi pune lăcașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința mea va fi între ei; eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Atunci popoarele păgâne vor ști că eu sunt Domnul, cel care sfințesc poporul lui Israel, când lăcașul meu sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor".

 

Meditație: Lăsăm ca teama sau opoziția să ne rețină de la a face voința lui Dumnezeu? Isus s-a îndreptat spre Ierusalim, știind prea bine ce îl aștepta aici (Luca 9,51; Isaia 50,7). Evreii considerau că atunci când marele preot cerea sfatul lui Dumnezeu pentru națiune, Dumnezeu vorbea prin el. Ce ironie dramatică a fost profeția lui Caiafa că Isus trebuie să moară pentru națiune. Profetul Iezechiel a vestit că Dumnezeu va face un singur popor, o țară, un rege, și un lăcaș sfânt pentru totdeauna. Luca adaugă la profeția lui Caiafa faptul că Isus va aduna laolaltă pe fiii risipiți ai lui Dumnezeu. Isus a venit pentru ca să își dea viața pentru mulți, dar nu într-un mod nebunesc, nesocotit, înainte ca să își împlinească lucrarea Sa. El s-a retras până când a sosit timpul, și atunci nimic nu l-a oprit să meargă la Ierusalim pentru a împlini misiunea dată lui de Tatăl.

Augustin a scris: "Patima Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos este speranța slavei și o lecție a suferinței. Ne-a iubit atât de mult încât, fiind fără păcat, a suferit pentru noi păcătoșii pedeapsa pe care o meritam pentru păcatele noastre. Cum ar putea El să nu ne dea atunci răsplata pentru virtute, pentru că El este izvorul virtuții? Cum ar putea El, ale cărui promisiuni sunt adevărate, să nu răsplătească sfinții când El a suportat pedeapsa păcătoșilor, deși a fost fără de păcat? Fraților, să recunoaștem așadar fără teamă, chiar să vestim deschis, că Cristos a fost răstignit pentru noi; să mărturisim aceasta, nu cu teamă ci cu bucurie, nu cu rușine ci cu slavă." Pentru noi drumul către slavă și victorie este prin crucea lui Isus Cristos. Suntem gata să ne luăm crucea și să îl urmăm pe Cristos pe drumul victoriei Sale?

"Doamne, fă ca noi, discipolii Tăi, să fim gata întotdeauna să ne jertfim viețile în conformitate cu voința Ta, să suferim și să murim de bunăvoie pentru Tine, pentru ca să fim de asemenea părtași la victoria și slava Ta."

 

Psalmul responsorial

Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d)

R.: Domnul ne păzește, așa cum păstorul își păzește turma.

Ascultați, popoare, cuvântul Domnului
și vestiți-l în insule îndepărtate.
Spuneți: "Cel care l-a risipit pe Israel îl va aduna din nou
și-l va păzi cum păzește păstorul turma sa. R.

Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob
și l-a eliberat din mâna unuia mai puternic.
Ei vor veni și vor striga de bucurie pe înălțimile Sionului,
vor alerga spre binecuvântările Domnului. R.

Atunci fetele se vor înveseli la joc,
tinerii și bătrânii se vor bucura și ei;
le voi preface jalea în veselie și-i voi mângâia,
le voi da bucurie după necazurile lor. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire