MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Luni (6 martie 2006): "Tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia, cei mai mici, mie nu mi-ați făcut"

 

Evanghelia: Matei 25,31-46

Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul său de mărire. Și se vor aduna înaintea lui toate națiunile, iar el îi va despărți pe unii de alții, așa cum păstorul desparte oile de capre: va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniți, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit la mine». Atunci îi vor răspunde cei drepți: «Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav sau în închisoare și am venit la tine?» Iar regele le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut». Atunci va spune celor de la stânga: «Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui! Căci, am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat». Atunci ei îi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare și nu ți-am slujit?» Iar el le va răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia, cei mai mici, mie nu mi-ați făcut». Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți în viața cea veșnică".

Vechiul Testament: Levitic 19,1-2.11-18

Grăit-a Domnul cu Moise și a zis: "Vorbește la toată obștea fiilor lui Israel și le zi; Fiți sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Să nu furați, să nu spuneți minciună și să nu înșele nimeni pe aproapele său. Să nu vă jurați strâmb pe numele Meu și să nu pângăriți numele cel sfânt al Dumnezeului vostru, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu nedreptățești pe aproapele și să nu-l jefuiești. Plata simbriașului să nu rămână la tine până a doua zi. Să nu grăiești de rău pe surd și înaintea orbului să nu pui piedică. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu faceți nedreptate la judecată; să nu căutați la fața celui sărac și de fața celui puternic să nu te sfiești, ci cu dreptate să judeci pe aproapele tău. Să nu umbli cu clevetiri în poporul tău și asupra vieții aproapelui tău să nu te ridici. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu dușmănești pe fratele tău în inima ta, dar să mustri pe aproapele tău, ca să nu porți păcatul lui. Să nu te răzbuni cu mina ta și să nu ai ură asupra fiilor poporului tău, ci să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

 

Meditație: Guvernează iubirea lui Dumnezeu inima și gândurile Dvs, în tot ce faceți? Ieremia a anunțat un nou legământ de har în care Dumnezeu pune legea înăuntrul nostru și o înscrie în inimile noastre (Ieremia 31,31.33). Isus nu a venit doar să împlinească legea, ci și să o transforme prin darul Duhului Sfânt care umple inimile noastre cu iubirea lui Dumnezeu (Romani 5,5). Îi permitem lui Dumnezeu să ne purifice inimile, gândurile și tot ce facem?

Parabola lui Isus despre capre și oi trebuie să fii amuzat și surprins audiența. Caprele și oile împart aceleași pășuni peste zi, dar trebuie separate noaptea. Caprele sunt mai puțin docile și mai puțin liniștite decât oile. Caprele au ajuns să simbolizeze răul, și se spune țap ispășitor pentru cineva care suportă consecințele acțiunilor altora (vezi și în Levitic). Separarea este o consecință inevitabilă a păcatului. Ziua Judecății va revela cine a arătat compasiune și milă adevărată față de semeni.

Parabola este asemănătoare celei cu Lazăr și omul bogat. Bogatul, care l-a lăsat pe Lazăr să moară la ușa sa, a fost condamnat pentru paharul de apă și restul de mâncare pe care nu i le-a dat săracului. Când Martin de Tours, în secolul al IV-lea, a întâlnit un sărac dezbrăcat ce îngheța de frig, s-a oprit, și-a rupt mantaua în două și jumătate i-a dat-o străinului. În acea noapte s-a visat în fața tribunalului ceresc, Isus fiind îmbrăcat în jumătatea sa de robă. Unul din îngerii prezenți a întrebat: "Stăpâne, de ce porți această mantie uzată?" Isus a răspuns: "Servitorul meu Martin mi-a dat-o." Discipolul și biograful lui Martin, Sulpicius Severus, ne spune că în urma acestei viziuni Martin s-a botezat. Dumnezeu este îndurător; iubirea sa ne îndeamnă să îi tratăm pe ceilalți cu îndurare și căldură. Când facem ceva pentru unul dintre cei mici ai lui Cristos, facem chiar pentru Cristos. Ne tratăm semenii cu iubire așa după cum Cristos se poartă cu noi?

"Doamne Isuse Cristoase, fii Stăpânul inimii mele. Fie ca iubirea Ta să conducă inima mea, pentru ca eu să gândesc și să acționez doar cu iubire."

 

Psalmul 18,9-11.15
Judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii.
Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate îndreptățite.
Dorite sunt mai mult decât aurul, și decât piatra cea de mare preț; și mai dulci decât mierea și fagurele.
Și vor bineplăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea Ta pururea; Doamne, Ajutorul meu și Izbăvitorul meu.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire