MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Duminică (5 martie 2006): Isus a postit patruzeci de zile și nopți

 

Evanghelia: Marcu 1,12-15

Și, îndată, Duhul l-a dus (pe Isus) în pustiu. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu și spunând: "S-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu este aproape! Convertiți-vă și credeți în evanghelie".

 

Vechiul Testament: Geneză 9,8-15

Și a mai grăit Dumnezeu cu Noe și cu fiii lui, care erau cu el, și a zis: "Iată Eu închei legământul Meu cu voi, cu urmașii voștri. Și cu tot sufletul viu, care este cu voi: cu păsările, cu animalele și cu toate fiarele pământului, care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului câte au ieșit din corabie; și închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului și nu va mai fi potop, ca să pustiiască pământul". Apoi a mai zis iarăși Domnul Dumnezeu către Noe: "Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi și eu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam și de-a pururi, pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine și pământ. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori, și-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi și cu tot sufletul viu și cu tot trupul, și nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura."

 

Meditație: Ce l-a făcut pe Isus să petreacă 40 de zile și nopți în singurătate, rugăciune și post în sălbăticia Iudeii? Acest deșert era în mare parte nelocuibil și plin de pericole pentru oricine îndrăznea să se aventureze. Ziua căldură infernală iar noaptea un frig teribil, apoi scorpionii, precum și lipsa apei și a hranei. Pentru poporul lui Israel deșertul a fost un loc de încercare, de întâlnire și de înnoire. Când evreii au fost eliberați din sclavia Egiptului, ei au mers timp de 40 de ani prin deșert. A fost un timp de purificare și de pregătire pentru intrarea în țara făgăduinței. Moise a mers pe Muntele Sinai, unde a stat și s-a rugat timp de 40 de zile (Exod 24,18). Ilie profetul a petrecut 40 de zile în căutarea lui Dumnezeu (1Regi 19,8). Isus a mers și el în deșert pentru a se pregăti pentru misiunea pentru care l-a trimis Tatăl.

Matei, Marcu și Luca ne spun în relatările lor evanghelice cum Isus a fost dus de Duhul Sfânt să petreacă 40 de zile și de nopți în rugăciune și post, într-un loc izolat. Marcu spune: "Și îndată Duhul l-a dus în pustiu" (Marcu 1,12). De ce trebuia Isus să stea singur atât de mult? A fost un simplu test pentru a-l pregăti pentru misiunea ce o avea? Sau Satana l-a atras în capcană? A fost un test așa cum noi testăm piloții dacă sunt capabili să zboare. Și Dumnezeu își testează, încearcă oamenii ca să vadă dacă sunt potriviți ca instrumente ale Lui. Dumnezeu l-a testat pe Avraam pentru a-i vedea credința. Evreii au fost testați în Egipt înainte ca Dumnezeu să îi elibereze. Isus nu a făcut excepție de la testare. Satana în schimb l-a momit, invitându-l să aleagă voia Sa și nu voia Tatălui. Deși slăbit, obosit și flămând după 40 de zile de post, Isus a respins cu fermitate șiretlicurile Satanei. De unde a găsit Isus tărie să supraviețuiască condițiilor grele din deșert și ispitelor Satanei? S-a hrănit cu cuvântul Tatălui Său și a găsit tărie făcând voia Lui. Satana ne ispitește și pe noi, invitându-ne să alegem voia noastră, nu voia lui Dumnezeu. Dacă nu poate să ne facă să renunțăm la credință, atunci încearcă să ne facă să luăm decizii care, încetul cu încetul, să ne îndepărteze de ceea ce Dumnezeu vrea de la noi.

Isus a fost ispitit ca noi și El a reușit să depășească păcatul nu prin puterea sa omenească ci prin harul și tăria primite de la Tatăl. A renunțat la voia sa pentru a face voia Tatălui. A reușit deoarece a dorit să îi facă pe plac Tatălui Său și a fost convins că Tatăl îi va da tăria necesară pentru a depăși obstacolele ce îi stăteau în cale. Luca spune că Isus era "plin de Duhul Sfânt" (Luca 4,1). Când a fost ispitit de diavol, Isus nu a încercat să lupte cu adversarul cu puterile lui omenești ci s-a bazat pe puterea pe care i-o dădea Duhul. Isus a învins răul care ne ținea captivi păcatului și fricii de moarte (Evrei 2,14). Ascultarea de voia Tatălui și disponibilitatea Sa de a îmbrățișa crucea au inversat neascultarea lui Adam. Victoria Sa asupra păcatului și morții a câștigat pentru noi nu doar iertarea păcatelor ci și adopția ca fii și fiice ale lui Dumnezeu.

Cum putem să învingem păcatul din viețile noastre? Domnul ne dă Duhul Său ca să ne fie tărie, călăuză și mângâiere în momentele de ispită și încercare. Domnul Isus este mereu gata să toarne Duhul Său asupra noastră, pentru ca noi să avem tăria și curajul de a rezista păcatului, de a respinge minciunile și înșelătoriile dușmanului nostru Satana. Dumnezeu vrea de la noi să "luptăm lupta cea bună" (1Timotei 6,12) cu puterea ce vine de la Duhul Sfânt. Ne bazăm noi pe Domnul pentru a avea tărie și ajutor?

"Doamne, cuvântul Tău este viață și bucurie pentru mine. Umple-mă cu Duhul Tău pentru ca să am tăria și curajul de a îmbrățișa voia Ta în toate lucrurile și de renunța la orice este contrar ei."

 

Psalmul 51,3-6.13-15.17
Fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire