MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Miercuri (5 aprilie 2006): "Adevărul vă va face liberi"

 

Evanghelia: Ioan 8,31-42

În timpul acela, Isus a zis iudeilor care crezuseră în el: "Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei; veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi". Ei au răspuns: "Noi suntem urmași lui Abraham și n-am fost niciodată sclavii nimănui; cum zici tu: Veți fi liberi?" Isus le-a răspuns: "Adevăr, adevăr vă spun vouă, că oricine săvârșește păcatul este sclavul păcatului. Iar sclavul nu rămâne pentru totdeauna în casă; fiul însă rămâne pentru totdeauna. Deci dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Știu că sunteți urmașii lui Abraham; dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl meu; iar voi vorbiți ceea ce ați auzit de la tatăl vostru". Ei i-au răspuns: "Tatăl nostru este Abraham". Isus le-a zis: "Dacă ați fi fiii lui Abraham, ați face faptele lui Abraham. Voi în schimb căutați să mă omorâți pe mine, pentru că v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Abraham n-a făcut așa ceva. Dar voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis: "Noi nu suntem născuți din adulter; avem un singur tată, pe Dumnezeu". Isus le-a zis: "Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu; n-am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis".

 

Vechiul Testament: Daniel 3,14-20.91-92.95

În zilele acelea, regele Nabucodonosor, cuprins de mânie, a vorbit astfel celor trei tineri: "Oare este adevărat, Sidrah, Misah și Abdenago, că voi nu vreți să slujiți zeilor mei și nu vreți să vă închinați statuii de aur pe care am înălțat-o? Acum fiți gata și în clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, al cavalului, al chitarei, al alăutei, al lirei, al cimpoiului și al tot felului de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați statuii pe care am făcut-o. Dacă nu vă închinați în fața statuii, veți fi aruncați pe loc în mijlocul cuptorului aprins! Și care este acel Dumnezeu, care vă va scoate din mâna mea?" Sidrah, Misah și Abdenago i-au răspuns împăratului Nabucodonosor: "Nici nu-i nevoie să-ți răspundem la această întrebare; iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și să ne elibereze din mâinile tale, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji zeilor tăi și nici nu ne vom închina statuii de aur pe care ai înălțat-o". La auzul acestor cuvinte, Nabucodonosor s-a înfuriat, s-a întunecat la față împotriva lui Sidrah, Misah și Abdenago și a poruncit să se încălzească cuptorul de șapte ori mai mult ca de obicei. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege picioarele lui Sidrah, Misah și Abdenago și să-i arunce în cuptorul încins. Dar iată că cei trei tineri îl binecuvântau pe Domnul în mijlocul focului. Împăratul Nabucodonosor, auzindu-i cântând, s-a înspăimântat, s-a sculat repede și a zis sfetnicilor săi: "N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați la picioare?" Ei au răspuns împăratului: "Negreșit, împărate!" El a spus: "Ei bine, iată, eu văd patru oameni, umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați; iar chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unuia dintre fiii zeilor". Apoi a zis: "Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Sidrah, Misah și Abdenago, care a trimis pe îngerul său și a eliberat pe slujitorii săi, care și-au pus încrederea în el; n-au ascultat de porunca împăratului și și-au jertfit mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui dumnezeu, decât Dumnezeului lor".

 

Meditație: Ce i-a salvat pe Sidrah, Misah și Abdenago de cuptorul aprins? Ascultarea față de voința lui Dumnezeu. Ei au fost gata să moară mai degrabă decât să nu îl asculte pe Dumnezeul lor. Dumnezeu a fost cu ei în cuptorul aprins și i-a răsplătit pentru fidelitatea lor. Isus a venit să facă voia Tatălui Său. El nu a fost cruțat de crucea pe care a îmbrățișat-o de bunăvoie pentru noi. Ascultarea Sa a răsturnat blestemul neascultării lui Adam. Tatăl l-a încununat cu victoria asupra păcatului, a morții și a Satanei. Isus ne arată calea către adevărata libertate și victorie - supunându-ne liber inimile, mințile și voințele unui Dumnezeu preamilostiv, preaiubitor și preaînțelept. Ceea ce Tatăl ne oferă este o împărăție a dreptății, a păcii și a bucuriei în Duhul Sfânt (cf. Romani 14,17). Cei mai fericiți și mai liberi oameni sunt aceia care își găsesc desfătarea în Dumnezeu. Bucuria lor este plăcerea de a face voința Tatălui. Cunoaștem bucuria supunerii față de Dumnezeu?

Care este noțiunea lumii despre libertate? "Să fac ceea ce îmi place". Aceasta este în realitate o mască pentru înrobirea față de pasiunile și dorințele noastre dezordonate. Isus le oferă discipolilor săi adevărata libertate - eliberarea de sclavia egoismului, eliberarea de teamă, în special de teama față de ceea ce ar putea gândi ceilalți despre noi, și eliberarea de dorințele dăunătoare și de puterea păcatului. Vestea bună este că Cristos ne-a eliberat cu adevărat de păcat. Cum este posibil acest lucru? Prin darul și puterea Duhului Sfânt putem alege să mergem pe calea iubirii și a sfințeniei, a lui Cristos. Un discipol este și un bun ascultător. Dacă ascultăm cuvintele lui Isus, cu un spirit umilit și docil, El ne va da harul și puterea de a merge pe această cale a sfințeniei Sale. Să îi cerem Domnului să ne deschidă urechile față de cuvântul Său, pentru a putea fi atenți la glasul Său.

"Doamne scrie cuvinte de iubire și adevăr în inima mea și fă-mă un elev destoinic și un discipol demn al cuvântului tău."

 

Psalmul responsorial

Dan 3,52.53.54.55.56

R.: Lăudat și preaînălțat să fii, Doamne, în vecii vecilor.
Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul părinților noștri.
Binecuvântat să fie numele tău glorios și sfânt. R.

Binecuvântat să fii în templul sfânt al măririi tale.
Binecuvântat să fii pe tronul împărăției tale. R.

Binecuvântat să fii tu, care pătrunzi adâncurile și șezi peste heruvimi.
Binecuvântat să fii pe firmamentul cerului. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire