MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Marți (4 aprilie 2006): "Când îl veți fi înălțat pe Fiul Omului, atunci vă veți da seama că eu sunt"

 

Evanghelia: Ioan 8,21-30

În timpul acela, vorbind fariseilor, Isus le-a zis: "Eu mă duc, voi mă veți căuta, dar veți muri în păcatul vostru; unde mă duc eu voi nu puteți veni". Iudeii atunci își ziceau: "Oare are de gând să se omoare de zice: «Unde mă duc eu voi nu puteți veni?»" El le-a zis: "Voi sunteți de jos, eu sunt de sus; voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre". "Cine ești tu?", l-au întrebat iudeii. Isus le-a răspuns: "Cel care v-am spus. Am multe de zis despre voi și de osândit; cel care m-a trimis spune adevărul, iar eu spun lumii ceea ce am auzit de la el". Ei au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Isus deci le-a zis: "Când îl veți fi înălțat pe Fiul Omului, atunci vă veți da seama că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci spun ceea ce m-a învățat Tatăl. Cel care m-a trimis este cu mine; el nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ceea ce-i place". La aceste cuvinte mulți au crezut în el.

 

Vechiul Testament: Numeri 21,4-9

În zilele acelea, evreii au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Din cauza drumului și a oboselii, poporul și-a pierdut răbdarea și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, zicând: "Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustiu? Nu avem pâine, nu este nici apă și ni s-a făcut silă de această hrană mizerabilă". Atunci Domnul a trimis împotriva poporului șerpi veninoși. Murind mulți din cauza mușcăturilor, poporul a venit la Moise și a zis: "Am păcătuit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi șerpii". Moise s-a rugat pentru popor. Și Domnul i-a zis lui Moise: "Fă-ți un șarpe de aramă și pune-l pe un stâlp; oricine ar fi mușcat să privească spre el și va trăi". Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus pe un stâlp; și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă se vindeca.

 

Meditație: Cunoaștem puterea vindecătoare a crucii lui Cristos? Când poporul lui Israel a fost atacat de șerpi în pustie din cauza păcatelor lor, Dumnezeu i-a spus lui Moise: "Fă-ți un șarpe de aramă și pune-l pe un stâlp; oricine ar fi mușcat să privească spre el și va trăi" (Numeri 21,8). Șarpele de aramă indică spre crucea lui Cristos care învinge păcatul și moartea și obține viață veșnică pentru aceia care cred. Rezultatul înălțării lui Isus pe cruce și al învierii și înălțării Sale la dreapta Tatălui ceresc este noua noastră "renaștere în Duh" și adopția ca fii și fiice ai lui Dumnezeu. Dumnezeu nu doar ne răscumpără, ci ne și umple cu viața și puterea Lui divină pentru ca să putem fi părtași la slava Sa. Isus ni-l dă pe Duhul Sfânt pentru ca să avem puterea de a fi martorii Săi și de a răspândi și apăra Evanghelia prin cuvânt și acțiune, și de a nu ne rușina niciodată de crucea lui Cristos. Suntem gata să dăm mărturie despre adevărul și bucuria Evangheliei în fața aproapelui nostru?

În timp ce mulți credeau în Isus și în mesajul Lui, mulți alții, inclusiv lideri religioși, se împotriveau Lui. Unii l-au luat în râs pe față când i-a avertizat cu privire la păcatul necredinței lor. Este imposibil să fim indiferenți față de cuvintele și judecata lui Isus. Suntem fie de partea Lui, fie împotriva Lui. Nu există cale de mijloc sau părți neutre. Când Isus a vorbit despre plecarea Sa, a vorbit despre întoarcerea Lui la Tatăl Său și în slava Sa. Potrivnicii Lui nu îl puteau urma deoarece prin neascultarea lor continuă față de cuvântul lui Dumnezeu și prin refuzul lor de a-l accepta, ei s-au închis față de Dumnezeu. Isus i-a avertizat că dacă continuă să îl respingă vor muri în păcatele lor. Cuvintele lui Isus au fost ecoul avertismentului profetic dat lui Iezechiel (vezi Iezechiel 3,18 și 18,18), prin care Dumnezeu atrăgea atenția poporului Său să țină seama de cuvântul Său înainte să fie prea târziu. Dumnezeu ne dă timp să ne întoarcem la El și să primim harul Său, însă timpul acesta este acum.

Esența păcatului este aceea că ne îndepărtează de Dumnezeu și de adevăratul nostru scop în viață - a cunoaște izvorul la tot adevărul și toată frumusețea care este Dumnezeu însuși și a fi uniți cu Dumnezeu în bucuria veșnică. Când Adam a comis primul păcat, s-a ascuns de Dumnezeu (Geneză 3,8-10). Aceasta face păcatul; ne separă de Acela care este preaiubitor, preaînțelept, preadrept. Isus a continuat explicând că dacă poporul nu îl poate recunoaște în cuvântul Său, îl va recunoaște pe cruce - când Fiul omului va fi înălțat. Crucea este dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unicul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică (Ioan 3,16). A nu-l recunoaște pe Isus și a nu recunoaște de unde a venit El înseamnă a rămâne în întuneric spiritual; a crede în Isus și în cuvintele Sale înseamnă a păși în bucuria și lumina adevărului lui Dumnezeu. Există unele ocazii în viață care vin și nu se mai întorc. Fiecăruia dintre noi i se dă ocazia de a-l cunoaște și a-l accepta pe Isus Cristos, ca Domn și Mântuitor. Însă această ocazie poate fi respinsă și pierdută. Viața aici este limitată și scurtă, însă felul în care o trăim are consecințe veșnice. Profităm de timpul prezent pentru a-i face loc lui Dumnezeu, astfel încât viața noastră să aibă valoare pentru eternitate?

"Doamne Isuse, fă ca în această zi să ne sfințim inimile și trupurile, pentru ca toate gândurile, cuvintele și faptele noastre să fie în concordanță cu legea Tatălui Tău, și astfel să fim mântuiți și apărați cu ajutorul Tău atotputernic."

 

Psalmul responsorial

Ps 101,2-3.16-18.19-21 (R.: 2)

R.: Doamne, ascultă rugăciunea mea.
Doamne, ascultă rugăciunea mea și strigătul meu să ajungă la tine.
Nu-ți întoarce fața de la mine în ziua suferinței mele;
pleacă-ți urechea spre mine, când te chem, grăbește-te să mă asculți. R.

Se vor teme popoarele de numele Domnului
și toți regii pământului de slava lui;
când Domnul va fi reconstruit Sionul,
când va apărea în slava sa,
va asculta dorințele celor sărmani
și nu va disprețui rugăciunile lor. R.

Aceasta să se scrie pentru generațiile viitoare
și poporul care se va naște îl va lăuda pe Domnul.
Pentru că a privit de sus, din locuința sa cea sfântă,
Domnul a privit din cer asupra pământului;
pentru a asculta suspinul celor oropsiți
și pentru a-i elibera pe cei sortiți morții. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire