MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Marți (28 martie 2006): "De acum să nu mai păcătuiești"

 

Evanghelia: Ioan 5,1-16

Fiind o sărbătoare a iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim. În Ierusalim, lângă Poarta Oilor este un bazin, numit în evreiește Betsaida, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi: orbi, șchiopi, paralitici. Acolo se afla și un om care era bolnav de treizeci și opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând, știind că este bolnav de multă vreme, i-a zis: "Vrei să te vindeci?" Bolnavul i-a răspuns: "Doamne, n-am pe nimeni să mă cufunde în piscină când se mișcă apa; și, până ajung eu, coboară altul înaintea mea". Isus i-a zis: "Scoală-te, ia-ți targa și umblă". Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat targa și umbla. Ziua aceea era o zi de sâmbătă. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: "Este sâmbătă; nu-ți este îngăduit să-ți duci targa". El le-a răspuns: "Cel care m-a făcut sănătos mi-a zis: Ia-ți targa și umblă". Ei l-au întrebat: "Cine este omul acela care ți-a zis: Ia-ți targa și umblă?" Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Isus se îndepărtase de mulțimea care era în locul acela. Isus l-a întâlnit după aceea în templu ș-a zis: "Iată că te-ai vindecat; de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău". Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este acela care îl vindecase. De aceea, iudeii au început să-l prigonească pe Isus, fiindcă săvârșea aceste lucruri în zi de sâmbătă.

 

Vechiul Testament: Iezechiel 47,1-9.12

În zilele acelea, în timpul unei viziuni, trimisul Domnului m-a dus înapoi la ușa templului și iată, de sub pragul templului curgea o apă spre răsărit; pentru că templul era cu fața spre răsărit. Apa curgea de sub partea dreaptă a templului și trecea prin partea de miazăzi a altarului. M-a scos apoi pe partea de la miazănoapte și m-a dus pe dinafară, împrejur, până la poarta îndreptată spre răsărit și iată, apa curgea din partea dreaptă. Mergând spre răsărit, omul ținea în mână o sfoară și a măsurat o distanță de o mie de coți; și m-a făcut să trec apa; apa îmi ajungea până la glezne. A mai măsurat apoi o mie de coți și m-a făcut să trec apa; apa îmi ajungea până la genunchi. A mai măsurat o mie de coți și m-a făcut să trec apa; apa îmi ajungea până la brâu. A măsurat încă o mie de coți și era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apele crescuseră; erau ape de trecut înotând, un fluviu care nu se putea trece. Atunci mi-a zis: "Ai văzut, fiul omului?" Și m-a dus înapoi la malul râului. Când am venit înapoi, iată, pe malurile râului erau mulți arbori pe o parte și pe alta. Și mi-a zis: "Această apă curge spre ținutul de răsărit, coboară în valea Iordanului și se varsă în Marea Moartă, iar apele mării devin sănătoase. Orice vietate care mișună în apă, va putea trăi acolo unde va ajunge râul. Va fi foarte mult pește, pentru că va intra acolo apa aceasta și apele din mare vor deveni sănătoase; acolo unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Pe amândouă malurile râului vor crește tot felul de pomi roditori. Frunzele lor nu se vor veșteji și fructele din ei nu se vor termina. În fiecare lună se vor coace fructe noi, pentru că apa pentru ele vine din sfântul lăcaș; fructele lor vor servi ca hrană, iar frunzele lor ca medicamente.

 

Meditație: Doriți să creșteți în sfințenie și să fiți asemenea lui Cristos? Iezechiel a profețit că o apă a vieții va izvorî din tronul lui Dumnezeu din Templu. Această apă va transforma tot ceea ce va atinge, aducând viață, vindecare și refacere. Isus s-a oferit pe sine ca izvor al acestei ape vii pe care o va revărsa asupra discipolilor săi prin darul Duhului Sfânt. Semnele și minunile pe care Isus le-a făcut arată puterea și prezența Împărăției lui Dumnezeu și demonstrează iubirea și milostivirea pe care Dumnezeu le are pentru poporul Său. În scăldătoarea Betsaida vedem neputința unui om învinsă de îndurarea și puterea lui Dumnezeu. Cu această ocazie, Isus alege un invalid incurabil, neajutorat și fără speranță de aproape patruzeci de ani. El îi trezește speranța când îi pune acestuia o întrebare de test: "Vrei să te vindeci?" Iar apoi îi poruncește: "ia-ți targa și umblă!"

Dumnezeu dorește să ne elibereze de puterea păcatului și să ne împlinească. Însă nu ne va forța mâna împotriva voinței noastre. Primul pas esențial spre creștere și vindecare este dorința de schimbare. Dacă ne mulțumim să rămânem așa cum suntem, nimic nu ne va schimba. Domnul își arată puterea Sa și harul Său mântuitor față de aceia care doresc transformarea vieții lor în Cristos. Domnul se apropie de fiecare dintre noi cu aceeași întrebare de test: "Vrei cu adevărat să te schimbi, să fii eliberat de puterea păcatului, și să fii transformat după sfințenia Mea?"

"Doamne, pune în inima mea dorința arzătoare de a fi schimbat și transformat după sfințenia Ta. Fie ca Duhul Tău Sfânt să îmi schimbe inima și să înnoiască în mine iubirea și credincioșia Ta."

 

Psalmul 45,2-3.5-6.8-9 (R.: 8)

R.: Dumnezeul lui Iacob este scăparea noastră.

Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru,
un ajutor care nu lipsește niciodată din nevoi.
De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul
și ar cădea munții în mijlocul mării. R.

Este un râu ale cărui ape înveselesc cetatea lui Dumnezeu,
locuința sfântă a Celui Preaînalt.
Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;
Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R.

Domnul oștirilor este cu noi,
Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.
Veniți și vedeți lucrările Domnului,
faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire