MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Vineri (24 martie 2006): "Iubește-l pe Domnul din toată inima, sufletul, mintea și puterea ta"

 

Evanghelia: Marcu 12,28-34

În timpul acela, un cărturar s-a apropiat de Isus și l-a întrebat: "Care este cea dintâi dintre toate poruncile?" Isus i-a răspuns: "Cea dintâi este aceasta: «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta». Iar a doua este aceasta: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!» Altă poruncă mai mare decât acestea nu este". Cărturarul i-a zis: "Foarte bine, Învățătorule. Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul, că nu este altul în afară de el și că a-l iubi din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul și din toată puterea, și a iubi pe aproapele ca pe tine însuți înseamnă mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele". Văzând Isus că a dat un răspuns înțelept, i-a spus: "Nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu". Și nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări.

 

Vechiul Testament: Osea 14,2-10

Așa vorbește Domnul: "Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai prăbușit din pricina fărădelegilor tale. Căutați cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul și spuneți-i: «Iartă-ne toate nelegiuirile, primește o jertfă care-ți place: în locul vițeilor îți oferim ca jertfă cuvintele buzelor noastre. Pentru că asirienii nu pot să ne salveze, nu vom mai încăleca pe cai și nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre: Tu ești Dumnezeul nostru, căci numai la tine găsește milă cel orfan». Voi vindeca rănile căderii lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei; voi fi ca roua pentru Israel, el va înflori ca un crin și își va întinde rădăcinile ca pomii Libanului. Ramurile lui vor crește, podoaba lui va fi ca aceea a măslinului și mireasma lui ca aceea a pădurii Libanului. Se vor întoarce și se vor așeza la umbra mea; vor cultiva din nou grâul, vor face să rodească viile, iar vinul lor va avea renumele celui din Liban. Efraime, poți tu să mă mai confunzi cu idolii? Eu sunt cel care te ascult și am privirea îndreptată asupra ta, eu sunt ca un chiparos verde, de la mine provin roadele tale. Cine este atât de înțelept ca să înțeleagă lucrurile acestea? Cine este atât de priceput ca să le pătrundă? Drepte sunt căile Domnului, cei drepți merg pe ele, iar cei păcătoși se poticnesc și cad".

 

Meditație: Cum merg împreună iubirea și ascultarea față de legea lui Dumnezeu? Fariseii se lăudau cu cunoașterea legii și a cerințelor ritualice. Își petreceau viața studiind 613 percepte ale Vechiului Testament alături de numeroase comentarii rabinice. Ei l-au testat pe Isus să vadă dacă înțelegea corect legea, ca ei. Isus i-a uimit prin viziunea sa simplă asupra legii lui Dumnezeu. Ce ne cere Dumnezeu? Simplu: să iubim cum El ne iubește! Dumnezeu este iubire și orice face El izvorăște din iubirea Sa pentru noi. Dumnezeu ne-a iubit primul și iubirea noastră pentru El este un răspuns la harul Său supraabundent și la bunătatea Sa față de noi. Iubirea față de Dumnezeu este pe primul loc, apoi iubirea aproapelui, care este ferm fixată în prima. Cu cât cunoaștem mai mult iubirea și adevărul lui Dumnezeu, cu atât mai mult iubim ce El iubește și respingem ce este contrar voii Sale. Ce face să crească în noi iubirea pentru Dumnezeu și pentru poruncile Sale? Credința în Dumnezeu și speranța în promisiunile Sale ne întăresc în iubirea ce i-o purtăm. Ele sunt esențiale pentru o bună relație cu El, pentru a fi unit cu El. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu cu atât îl iubim mai mult și cu cât îl iubim mai mult, cu atât mai mult credem și sperăm promisiunilor Lui. Domnul, prin darul Duhului Sfânt, ne dă o libertate nouă de a iubi după cum iubește El. Permitem ca ceva să ne separe de iubirea lui Dumnezeu și de bucuria de a-i servi pe ceilalți cu inimă generoasă? Apostolul Paul spunea: speranța nu înșeală pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat (Romani 5,5). Știm noi că iubirea învinge totul?

"Te iubim, Dumnezeul nostru; și dorim să te iubim tot mai mult și mai mult. Ajută-ne să te iubim atât de mult cât dorim și cât ar trebui. Dă-ne iubirea, cel mai dulce dar dintre toate, ce nu cunoaște dușman. Dă-ne în inimi iubire pură, născută din iubirea Ta pentru noi, pentru ca noi să îi putem iubi pe ceilalți după cum ne-ai iubit Tu. Preaiubite Tată a lui Isus Cristos, din care izvorăște toată iubirea, fă ca inimile noastre înghețate de păcat să se aprindă pentru tine și pentru ceilalți la căldură focului divin. Așa ajută-ne și binecuvântează-ne în Fiul Tău." (Rugăciunea Sf. Anselm).

 

Psalmul Ps 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 și 17 (R.: cf. 11 și 9a)

R.: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: ascultă glasul meu.

Am auzit un glas până atunci necunoscut:
I-am îndepărtat povara de pe umeri
și am luat coșul din mâinile sale.
În necazul tău ai strigat la mine și eu te-am eliberat. R.

Ți-am răspuns din mijlocul furtunii
și te-am încercat la apele din Meriba.
Ascultă, poporul meu, și ia aminte,
o, de m-ai asculta, Israele! R.

Nici un Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău,
și să nu slujești dumnezeilor străini.
Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te-am scos din țara Egiptului. R.

O, de m-ar asculta poporul meu,
de-ar umbla Israel pe căile mele!
L-aș hrăni cu cel mai bun grâu
și l-aș sătura cu mierea din stâncă. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire