MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Luni (20 martie 2006): Cuvântul de judecată al lui Isus

 

Evanghelia: Luca 4,24-30

Și le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa. Și adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei ani și șase luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul. Și la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Și mulți leproși erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curățat, decât Neeman Sirianul. Și toți, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Și sculându-se, L-au scos afară din cetate și L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie; Iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus.

 

Vechiul Testament: 2Regi 5,1-15

Neeman, căpetenia oștirii regelui Siriei, era om de seamă și cu trecere înaintea stăpânului său, pentru că prin Domnul dăduse biruință Sirienilor. Dar acest ostaș vrednic ara lepros. O dată Sirienii au ieșit în cetate și între altele luaseră din pământul lui Israel o copilă, care acum slujea la femeia lui Neeman. Aceasta a zis către stăpâna sa: "O, dacă stăpânul meu s-ar duce la proorocul cel din Samaria, de bună seamă s-ar tămădui de lepră". Atunci s-a dus Neeman și a spus aceasta stăpânului său: "Așa și așa zice fetița cea din pământul lui Israel". Iar regele Siriei a zis către Neeman: "Scoală și du-te și voi trimite și eu scrisoare regelui lui Israel". Și s-a dus Neeman, luând cu sine zece talanți de argint, șase mii de sicli de aur și zece rânduri de haine; Și a dus regelui lui Israel scrisoarea în care zicea: "Împreună cu scrisoarea aceasta, trimit pe Neeman, sluga mea, ca să cureți lepra de pe el". Când a citit regele lui Israel scrisoarea, și-a rupt hainele sale și a zis: "Au doară eu sunt Dumnezeu, ca să omor și să fac viu, de trimite el la mine, ea să vindec pe acest om de lepră? Iată acum să vedeți și să știți că el caută pricină de dușmănie împotriva mea". Când însă a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că regele lui Israel și-a rupt hainele sale, a trimis să i se spună regelui: "Pentru ce ji-ai rupt tu hainele tale? Lasă-l să vină la mine și vor cunoaște că este prooroc în Israel". Și a venit Neeman cu caii și cu căruța sa, oprindu-se la poarta casei lui Elisei. Iar Elisei a trimis la el pe sluga sa să-i zică: "Du-te și te scaldă de șapte ori în Iordan, că ți se va înnoi trupul tău și vei fi curat!" Neeman însă s-a mâniat și a plecat, zicând: "Iată, socoteam că va ieși el și, stând la rugăciune, va chema numele Domnului Dumnezeului său, își va pune mâna pe locul bolnav și va curăți lepra. Au doară Abana și Farfar, râurile Damascului, nu sunt ele mai bune decât toate apele lui Israel? Nu puteam eu oare să mă scald în ele și să mă curăț? Și așa s-a întors și a plecat mânios. Dar slugile lui, apropiindu-se, i-au grăit și i-au zis: "Stăpâne, dacă proorocul ți-ar fi zis să faci ceva însemnat, oare n-ai fi făcut? Cu atât mai vârtos trebuie să faci când ți-a zis numai: Spală-te și vei fi curat!" Atunci el s-a coborât și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și i s-a înnoit trupul ca trupul unui copil mic și s-a curățit. Atunci s-a întors la omul lui Dumnezeu cu toți cei ce-l însoțeau și, venind, a stat înaintea lui și a zis: "Iată am cunoscut că în tot pământul nu este Dumnezeu decât numai în Israel! Deci, ia un dar de la robul tău!"

 

Meditație: Ce poate să pună limite harului și puterii lui Dumnezeu de schimbare și de transformare a vieților noastre? Indiferența și lipsa de credință cu siguranță! Profeții s-au confruntat cu indiferența și necredința poporului lui Dumnezeu. Harul și milostivirea lui Dumnezeu sunt oferite gratuit celor care le caută cu sinceritate, pocăință și credință. Când Neeman, care nu era evreu, a mers la Ierusalim să caute vindecare, profetul Elisei i-a spus să facă baie în râul Iordanului. A ascultat din credință și s-a vindecat.

Isus nu a ezitat să confrunte indiferența și necredința poporului Său. Când Isus a vorbit în sinagoga orașului său, și-a provocat audiența cu afirmația că nici un profet sau slujitor al lui Dumnezeu nu este bine primit de poporul său. Apoi i-a mâniat pe ascultători aducând complimente neamurilor ce păreau a avea mai multă credință în Dumnezeu decât "poporul ales" al lui Israel. Neamurile erau atunci percepute ca un fel de combustibil pentru flăcările iadului. Lauda adusă lui Isus celor din afara poporului ales i-a jignit pe evrei pentru că ei nu vedeau planul de milostivire al lui Dumnezeu pentru răscumpărarea tuturor neamurilor. Cuvântul de avertizare și judecată spus de Isus a fost primit cu ostilitate de oamenii săi. L-au scos cu forța din oraș și erau gata să îi facă rău.

Domnul ne oferă libertatea și iertarea și harul de a umbla pe căile lui drepte. El dorește ca noi "să ne împărtășim de sfințenia Lui" (Evrei 12,10). "Cine iubește certarea, iubește știința; dar cine urăște mustrarea, este prost" (Proverbe 12,1). Îl căutăm noi pe Domnul pentru ajutorul Său, ca să creștem în sfințenie?

"Doamne, învață-mă să iubesc căile Tale pentru ca să renunț rapid la păcat și la îndărătnicia vieții mele. Fie să găsesc plăcere în a face voia Ta."

 

Psalm 41,2-5
Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu?
Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele: "Unde este Dumnezeul tău?"
De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu,
În glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire