MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Miercurea Cenușii (1 martie): "Când te rogi, postești și dai pomană"

 

Evanghelia: Matei 6,1-6.16-18

Aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri. Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și pe străzi ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun: și-au primit răsplata. Tu, însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta pentru ca pomana ta să fie în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile piețelor ca să fie văzuți de oameni. Adevăr vă spun: și-au primit răsplata. Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este acolo, în ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti. Când postiți nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își strâmbă fețele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun: și-au primit răsplata. Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

 

Vechiul Testament: Ioel 2,12-18

"Și acum, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns și cu tânguire". Sfâșiați inimile și nu hainele voastre, și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurat, încet la mânie și mult Milostiv și-I pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră.

 

Meditație: Vă este foame de Dumnezeu și sunteți însetați de sfințenia Lui? Dumnezeu dorește să ne aprindă inimile cu focul Spiritului Său cel Sfânt, pentru ca noi să putem participa la sfințenia Lui și să radiem la cei din jurul nostru bucuria Evangheliei. Sf. Augustin de Ippona ne spune că există două feluri de oameni și două feluri de iubiri: "Una este sfântă, cealaltă este egoistă. Una este supusă lui Dumnezeu; cealaltă se străduiește să îl egaleze". Suntem ceea ce iubim. Dumnezeu dorește să ne elibereze inimile de tot ceea ce ne-ar ține prizonieri ai egoismului și ai păcatului. "Sfâșiați inimile și nu hainele voastre" spune profetul Ioel (Ioel 2,12). Spiritul Sfânt este întotdeauna gata să transforme inimile noastre și să ne conducă mai departe, pe calea lui Dumnezeu, a adevărului și a sfințeniei.

De ce a evidențiat Isus rugăciunea, postul și pomana pentru discipolii săi? Evreii considerau acestea trei ca acțiunile cardinale ale vieții religioase. Acestea erau văzute ca semnele cheie ale unei persoane pioase, cei trei mari stâlpi pe care se bazează o viață bună. Isus a arătat miezul problemei. De ce vă rugați, de ce postiți și de ce dați pomană? Pentru a atrage atenția asupra voastră, pentru ca ceilalți să vă remarce și să vă aprecieze? Sau pentru a-i da slavă lui Dumnezeu? Domnul îi avertizează pe discipolii săi cu privire la căutarea auto-gloriei - preocuparea de a arăta bine și de a atrage laudele celorlalți. Adevărata pietate este mai mult decât a ne simți bine sau decât a părea sfinți. Adevărata pietate înseamnă o devoțiune iubitoare față de Dumnezeu. Este o atitudine de respect, venerație, adorație și ascultare. Este un dar și o lucrare a Spiritului Sfânt care ne permite să ne dedicăm viețile lui Dumnezeu cu o dorință sfântă de a-i fi pe plac în toate (Isaia 11,1-2).

Care este răsplata sigură pe care Isus o arată discipolilor săi? Este comuniunea cu Dumnezeu Tatăl nostru. Doar în El găsim deplinătatea vieții, fericirii și a adevărului. Fie ca rugăciunea lui Augustin, scrisă în Confesiunile sale, să fie rugăciunea noastră în acest post: Când voi fi pe deplin unit cu Tine, nu vor mai exista dureri și încercări; pe de-a-ntregul plin de tine, viața mea va fi împlinită. Domnul dorește să ne reînnoiască în fiecare zi și să ne dea inimi noi de iubire și compasiune. Doriți să creșteți în iubirea voastră pentru Dumnezeu și pentru aproapele vostru? Căutați-l cu speranță în rugăciune, cu post, și în dăruire generoasă către cei aflați în nevoi.

"Doamne, dă-mi o credință vie, o speranță fermă, o caritate ferventă, și o mare iubire pentru tine. Dă-mi entuziasm în meditarea cuvântului Tău, și elan în rugăciune. Dă-mi fervoare și desfătare în a mă gândi la Tine și la harul Tău, și umple-mă cu compasiune pentru ceilalți, în special pentru aceia aflați în nevoi, pentru ca să pot răspunde cu generozitate".

 

Psalm 50,4-7.13-15.18
Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.
Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. (...)
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. (...)
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire