MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Duminică (19 martie 2006): "Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica"

 

Evanghelia: Ioan 2,13-25

Și erau aproape Paștile iudeilor, și Isus S-a urcat la Ierusalim. Și a găsit șezând în templu pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Și, făcându-Și un bici din ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu, și oile și boii, și schimbătorilor le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luați acestea de aici. Nu faceți casa Tatălui Meu casă de negustorie. Și și-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: "Râvna casei Tale mă mistuie". Au răspuns deci iudeii și I-au zis: Ce semn ne arăți că faci acestea? Isus a răspuns și le-a zis: Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Și au zis deci iudeii: În patruzeci și șase de ani s-a zidit templul acesta! Și Tu îl vei ridica în trei zile? Iar El vorbea despre templul trupului Său. Deci, când S-a sculat din morți, ucenicii Lui și-au adus aminte că aceasta o spusese și au crezut Scripturii și cuvântului pe care Îl spusese Isus. Și când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paștilor, mulți au crezut în numele Lui, văzând minunile pe care le făcea. Iar Isus însuși nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și pentru că nu avea nevoie să-I mărturisească cineva despre om, căci El însuși cunoștea ce era în om.

 

 

Vechiul Testament: Ieșirea 20,1-17

Atunci a rostit Domnul înaintea lui Moise toate cuvintele acestea și a zis: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine! Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujești, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea și al patrulea neam, Și Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, Iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine, Că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Să nu ucizi! Să nu fii desfrânat! Să nu furi! Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău! Să nu dorești casa aproapelui tău; să nu dorești femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău!"

 

Meditație: Ce ne oprește să fim în prezența lui Dumnezeu? Gestul dramatic al lui Isus de curățire a templului a fost văzut de către discipolii săi ca un semn profetic al acțiunii lui Dumnezeu. Templul era înțeles ca un sălaș al lui Dumnezeu între oameni. Când Dumnezeu și-a eliberat poporul din sclavia Egiptului, El i-a condus prin mare, iar mai apoi la Muntele Sinai unde a făcut un legământ cu ei și le-a dat o viață nouă cu temelia în cele Zece Porunci. Dumnezeu i-a dat lui Moise instrucțiuni pentru cult și pentru construirea tabernacolului, sau cortului întâlnirii, ce mai târziu a fost înlocuit de templu. Noul Testament ne spune că acestea "slujesc închipuirii și umbrei celor cerești" - Templul lui Dumnezeu din ceruri (Evrei 8,5). Curățirea templului de către Isus este și un semn profetic a ceea ce el dorește să facă cu fiecare dintre noi. El caută mereu să ne curețe de păcat și să ne facă să fim temple vii ale Duhului Său Sfânt (1Corinteni 6,19). Ne este sete de sfințenie?

Isus s-a referit la templu ca la casa Tatălui Său, ce a fost transformată în "casă de negustorie" sau "peșteră de tâlhari". De aceea a folosit El forța pentru a-i da afară pe schimbătorii de bani. Profeția lui Malahia prevestea venirea neașteptată a Domnului în Templul Său: "El va curăța pe fiii lui Levi și îi va lămuri ca pe aur și argint, și vor aduce Domnului jertfă întru dreptate" (Maleahi 3,1-4). Discipolii și-au amintit de cuvintele Psalmului 69: "Râvna casei tale mă va mistui". Aceasta era înțeleasă ca o profeție mesianică. Aici discipolii l-au văzut mai clar pe Isus ca Mesia ce se mistuie de zel pentru casa lui Dumnezeu. Autoritățile evreiești însă doreau o dovadă că Isus avea autoritatea divină să acționeze așa cum făcea. I-au cerut un semn de la Dumnezeu ce să arate că Isus avea dreptate, altfel l-ar fi considerat un impostor și un uzurpator al autorității lor. Isus le-a răspuns că semnul lui Dumnezeu ce le va fi dat va fi învierea Sa: "Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica". Evreii nu au înțeles că templul la care se referea Isus era propriul său trup. "Cortul trupului său" trebuia să fie distrus pentru a deschide pentru noi calea prezenței lui Dumnezeu. Prin moartea și învierea Sa, Isus nu doar ne-a reconciliat cu Dumnezeu, ci ne-a și umplut cu Duhul Său Sfânt și ne-a făcut temple ale Dumnezeului celui viu (1Corinteni 6,19-20). Cuvântul lui Dumnezeu luminează mințile noastre și purifică inimile noastre pentru ca noi să aducem cult potrivit lui Dumnezeu și să ne bucurăm de prezența Sa acum și întotdeauna. Ne mistuim noi de zel pentru casa Domnului?

"Doamne Isuse Cristoase, Tu ai deschis larg poarta casei Tatălui Tău și ne-ai invitat să intrăm încrezători pentru a putea aduce cult în spirit și trup. Atrage-mă lângă tronul Tău de milostivire cu recunoștință și bucurie."

 

Psalmul 94,1-2.6-10
Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.
Să întâmpinăm fața Lui întru laudă și în psalmi să-I strigăm Lui.
Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi.
Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui.
O, de I-ați auzi glasul care zice: "Să nu vă învârtoșați inimile voastre,
Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu,
Unde M-au ispitit părinții voștri, M-au ispitit și au văzut lucrurile Mele.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire