MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Sâmbătă (18 martie 2006): Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului

 

Evanghelia: Matei 1,16.18-21.24

Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Isus, Care se cheamă Cristos. Iar nașterea lui Isus Cristos așa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui: Isus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa.

 

Vechiul Testament: 2Samuel 7,4-5.12-14.16

Și chiar în noaptea aceea a fost cuvântul Domnului către Natan, zicând: "Mergi și spune robului Meu David: Așa grăiește Domnul: Tu oare ai să-Mi zidești casă pentru locuința Mea, Iată Domnul îți vestește că-ți va întări casa, iar când se vor împlini zilele tale și vei răposa cu părinții tăi, atunci voi ridica după tine pe urmașul tău, care va răsări din coapsele tale și voi întări stăpânirea sa. Acela va zidi casă numelui Meu și Eu voi întări scaunul domniei lui în veci. Eu voi fi aceluia tată, iar el Îmi va fi fiu; de va greși, îl voi pedepsi Eu cu toiagul bărbaților și cu loviturile fiilor oamenilor, Casa ta va fi neclintită, regatul tău va rămâne veșnic înaintea ta și tronul tău va sta în veci".

 

Meditație: Sunteți gata să îl ascultați pe Domnul în toate? Credința în cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea poruncilor Sale merg mână în mână. Iosif, asemenea Mariei, este un model de credință și de dreptate. Matei ne spune că Iosif era un om "drept". Ioan Gură de Aur, marele Părinte al Bisericii din secolul al V-lea, scria: "Conceptul de 'drept' semnifică aici omul care posedă toate virtuțile. Prin 'dreptate' se înțelege uneori doar o virtute în particular, ca în fraza: cel care nu este zgârcit este drept. Însă 'dreptate' se referă și la virtute în general. Și în acest sens, mai presus de toate, folosește Scriptura cuvântul 'dreptate'. De exemplu vorbește despre: un 'om fără prihană și drept' (cf. Iov 1,1) sau despre doi oameni 'drepți' (cf. Luca 1,6). Iosif apoi era drept, adică bun și iubitor."

Credința lui Iosif a fost pusă la încercare atunci când a descoperit că logodnica sa era însărcinată. Iosif, un om drept și cu teamă de Dumnezeu, nu a dorit să o facă de rușine sau să se răzbune pe Maria. În aparență ea a încălcat promisiunea solemnă de a fi fideli unul altuia, și caști unul față de altul până la căsătorie. Iosif a luat această problemă și i-a încredințat-o lui Dumnezeu în rugăciune. Nu s-a grăbit să o judece, să o rănească pe Maria la mânie. Dumnezeu l-a recompensat nu doar cu călăuzirea Sa și cu consolarea Sa, dar și dându-i asigurarea divină că l-a chemat într-adevăr să îi fie soț Mariei și să își asume o misiune ce avea să îi ceară credință mare și încredere în Dumnezeu Atotputernicul. Iosif a crezut mesajului divin și a luat-o pe Maria ca soție, acceptându-i copilul din pântece ca fiind Mesia cel promis.

Iosif a fost un demn succesor al marilor patriarhi - Avraam, Isac și Iacob. El a urmat chemarea lui Dumnezeu în circumstanțele misterioase ale venirii lui Isus. Dumnezeu i-a încredințat acestui om tăcut și umil privilegiul unic de a crește singurul Fiu ca pe propriul copil. Iosif este un mărturisitor fidel și un slujitor al planului de mântuire al lui Dumnezeu. Suntem oare gata să credem în promisiunile lui Dumnezeu, chiar și când suntem în fața unor circumstanțe șocante, în fața unor probleme ce par insurmontabile? Dumnezeu Tatăl nu ne-a lăsat singuri: El ni l-a dat pe unicul său Fiu ca Mântuitor. Unde are nevoie credința noastră să fie întărită? Să îi cerem Domnului să ne mărească credința și încrederea în cuvântul Său.

"Doamne Isuse, Tu ai venit să ne salvezi de păcat și de puterea morții. Fă ca să mă bucur întotdeauna de mântuirea ta și să am încredere în planul Tău pentru viața mea".

 

Psalmul 88,3-6.27.29
Ai zis: "În veac mila se va zidi, în ceruri se va întări adevărul Tău.
Făcut-am legământ cu aleșii Mei, juratu-M-am lui David, robul Meu:
Până în veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău".
Lăuda-vor cerurile minunile Tale, Doamne și adevărul Tău, în adunarea sfinților.
Și îl voi face pe el întâi-născut, mai înalt decât împărații pământului;
Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire