MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Miercuri (15 martie 2006): "Puteți, oare, să beți paharul pe care-l voi bea Eu?"

 

Evanghelia: Matei 20,17-28

Și suindu-Se la Ierusalim, Isus a luat de o parte pe cei doisprezece ucenici și le-a spus lor, pe cale: Iată ne suim la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor, și-L vor osândi la moarte; și Îl vor da pe mâna păgânilor, ca să-L batjocorească și să-L răstignească, dar a treia zi va învia. Atunci a venit la El mama fiilor lui Zevedeu, împreună cu fiii ei, închinându-se și cerând ceva de la El. Iar El a zis ei: Ce voiești? Ea a zis Lui: Zi ca să șadă acești doi fii ai mei, unul de-a dreapta și altul de-a stânga Ta, întru împărăția Ta. Dar Isus, răspunzând, a zis: Nu știți ce cereți. Puteți, oare, să beți paharul pe care-l voi bea Eu și cu botezul cu care Eu Mă botez să vă botezați? Ei I-au zis: Putem. Și El a zis lor: Paharul Meu veți bea și cu botezul cu care Eu Mă botez vă veți boteza, dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către Tatăl Meu. Și auzind cei zece s-au mâniat pe cei doi frați. Dar Isus, chemându-i la Sine, a zis: Știți că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele și cei mari le stăpânesc. Nu tot așa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. Și care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă, După cum și Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți.

 

Vechiul Testament: Ieremia 18,17-19

Zis-au ei: "Veniți să uneltim împotriva lui Ieremia, că nu va pieri legea din mâna preotului, nici sfatul de la înțelept, nici cuvântul (lui Dumnezeu) de la prooroc. Veniți să-l biruim cu limba și să nu luăm aminte la cuvintele lui! Ia aminte la mine, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei! Se cuvine oare a răsplăti cu rău pentru bine? Ei însă sapă groapă sufletului meu. Adu-ți aminte că stau înaintea feței Tale, ca să grăiesc bine de ei și ca să abat de la ei mânia Ta.

 

Meditație: Cine sau ce se află pe primul loc în viața voastră? Ambiția egoistă ne împinge să fim înaintea celorlalți. Profetul Ieremia s-a plâns lui Dumnezeu când alții au complotat să îl distrugă. În loc să își planifice răzbunarea, s-a rugat pentru dușmanii săi. Când doi dintre discipolii lui Isus au dorit să fie înaintea celorlalți, Isus a făcut ceva de necrezut! Le-a spus că drumul spre slavă trece prin suferință și cruce. Și a legat autoritatea de slujirea altruistă și cu jertfe - oferirea de bunăvoie a propriei vieți de dragul celuilalt. Autoritatea fără iubire până la sacrificiu este auto-slujire. Isus a folosit un limbaj puternic pentru a explica la ce fel de jertfă se gândea. Discipolii Săi trebuie să bea paharul Său dacă vor să domnească împreună cu El în împărăția Sa. Paharul la care se gândea era unul de amărăciune implicând crucea. La ce fel de pahar se gândește Domnul pentru noi? Pentru unii discipoli acest pahar presupune suferința fizică și lupta dureroasă a martiriului. Însă pentru mulți presupune o lungă rutină a vieții creștine, cu toate jertfele zilnice, dezamăgirile, lașitățile, luptele și ispitele. Un discipol trebuie să fie gata să își dea viața în martiriu și să fie gata să și-o dăruiască în fiecare zi în micile și marile sacrificii necesare. Un Părinte al Bisericii primare rezuma învățătura lui Isus prin expresia: a sluji înseamnă a domni cu Cristos. Participăm la domnia lui Dumnezeu jertfindu-ne viețile în slujirea umilă a celorlalți, așa cum a făcut Isus pentru noi. Sunteți gata să vă jertfiți viețile și să îi slujiți pe ceilalți așa cum a făcut Isus?

Evanghelia ne prezintă trei ocazii diferite în care Isus a prezis că va îndura suferințe cumplite din cauza trădării, a respingerii și a pedepsei unei morți crude. Condamnarea la omorârea cu pietre de către evrei și la cea prin răstignire de către romani erau cele mai dureroase și mai umilitoare morți pe care le puteau născoci pentru răufăcătorii pe care doreau să îi elimine. Nu este de mirare că apostolii erau foarte întristați de astfel de preziceri! Dacă Isus Învățătorul lor ar urma să fie omorât, atunci și ei ar urma foarte probabil să primească același tratament din partea dușmanilor lor. Isus s-a numit pe sine "Fiul Omului" deoarece acesta era un titlu obișnuit la evrei pentru Mesia. De ce trebuia ca Mesia să fie respins și ucis? Nu a promis Dumnezeu că Unsul Său va elibera poporul Său de asuprire și va aduce o împărăție a păcii și a dreptății? Profetul Isaia a prezis că este dorința lui Dumnezeu ca "Sluga Sa" să ispășească păcatele prin suferința și moartea Sa (Isaia 53,5-12). Isus a plătit prețul răscumpărării noastre cu sângele Său. Sclavia păcatului înseamnă a dori lucrurile rele și a fi legat de dorințe distructive. Răscumpărarea pe care a plătit-o Isus ne eliberează de cea mai cruntă tiranie posibilă - tirania păcatului și teama de moarte. Victoria lui Isus nu s-a încheiat cu moartea, ci a triumfat asupra mormântului. Isus a învins puterile morții prin învierea Sa. Doriți cea mai mare libertate posibilă, libertatea de a trăi așa cum vrea Dumnezeu cu adevărat să trăim, ca fii ai Săi?

"Doamne Isuse, fă-mă un slujitor al iubirii pentru împărăția Ta, pentru ca să caut mai degrabă să slujesc decât să fiu slujit. Aprinde-mi inima de iubire pentru ca să mă dăruiesc cu generozitate și să slujesc cu bucurie de dragul Tău."

 

Psalmul 31,5-6.14-16
În mâinile Tale îmi voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului.
Urât-ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit.
Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: "Tu ești Dumnezeul meu!"
În mâinile Tale, soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc.
Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta!

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire