MEDITAȚII 

Meditații zilnice pentru Postul Mare 2006
achizitionare: 01.03.2006

Inapoi la cuprins

Joia Sfântă (13 aprilie): Umilința supremă a lui Isus

 

Evanghelia: Ioan 13,1-15

Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Isus că a sosit ceasul, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, până la sfârșit i-a iubit. În timpul Cinei, Diavolul îi pusese deja în gând lui Iuda, fiul lui Simon Iscariot, ca să-l vândă. Isus știind că Tatăl i-a dat lui toate în mâini și că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu merge, s-a sculat de la masă, și-a dezbrăcat haina și a luat un ștergar și s-a încins cu el. După aceea, a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Astfel a ajuns la Simon Petru. Acesta i-a zis: "Doamne, tu să-mi speli mie picioarele?" Isus i-a răspuns: "Ceea ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege mai târziu". Petru i-a zis: "Nu-mi vei spăla picioarele în veci!" Isus i-a răspuns: "Dacă nu le voi spăla, nu vei avea parte cu mine". Simon Petru i-a zis: "Doamne, în cazul acesta, spală-mi nu numai picioarele, ci și mâinile și capul". Isus i-a spus: "Cel care a făcut baie, n-are nevoie să fie spălat, căci este curat tot. Voi sunteți curați, însă nu toți". Căci îl știa pe cel care avea să-l vândă; de aceea a zis: "Nu toți sunt curați". După ce le-a spălat picioarele și și-a luat haina, s-a așezat iar la masă și le-a spus: "Înțelegeți ce am făcut eu? Voi mă numiți pe mine: Învățător și Domn, și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori ca să vă spălați picioarele unii altora. V-am dat un exemplu ca și voi să faceți ceea ce v-am făcut eu vouă".

 

Vechiul Testament: Ieșire 12,1-8,11-14

În zilele acelea, Domnul s-a adresat lui Moise și lui Aron, în țara Egiptului, spunându-le: "Luna aceasta să fie pentru voi cea dintâi, să vă fie prima lună din an. Spune, așadar, la toată obștea fiilor lui Israel: în ziua a zecea a lunii acesteia să-și ia fiecare din capii de familie un miel: câte un miel de fiecare casă. Dacă vor fi puțini în familie, încât să nu poată mânca mielul întreg, să ia de la vecinul cel mai apropiat atâtea suflete, câte sunt de trebuință ca să poată mânca mielul. Mielul să fie de un an, de parte bărbătească și fără meteahnă. Puteți lua fie un miel, fie un ied. Să-l țineți până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia și atunci, în toată adunarea obștii fiilor lui Israel, să fie înjunghiat către seară. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi ușorii și pragul de sus al ușii casei, unde îl vor mânca. Și să mănânce în noaptea aceea carnea lui friptă la foc; dar s-o mănânce cu pâine nedospită și cu ierburi amare. Să-l mâncați astfel: să aveți coapsele încinse, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, căci este Paștele, adică trecerea Domnului. În noaptea aceea voi trece prin țara Egiptului și voi lovi toți întâii născuți în țara Egiptului, de la oameni până la animale, și îi voi judeca pe toți zeii Egiptului; eu sunt Domnul. La voi sângele va fi un semn pe casele în care vă veți afla: voi vedea sângele și voi trece mai departe, astfel încât nu va fi între voi rană ucigătoare, când voi lovi pământul Egiptului. Ziua aceea să fie o zi de comemorare și să o celebrați ca o sărbătoare a Domnului; e o lege veșnică: să o sărbătoriți din neam în neam".

 

Meditație: Iubirea noastră șovăie atunci când întâlnim dezamăgire și nedreptate din partea celorlalți? Pe măsură ce se apropia ceasul umilinței Sale, Isus le-a arătat discipolilor Săi suprema umilință care a modelat iubirea pe care o avea pentru ei. S-a aplecat pentru a înfăptui o sarcină rezervată slujitorilor - spălarea picioarelor murdare. Aplecându-se să își slujească discipolii, Isus știa că va fi trădat de unul dintre ei și că ceilalți îl vor părăsi. Cunoașterea acestui fapt ar fi putut să conducă ușor la înverșunare sau ură. Isus a întâmpinat trădarea și lipsa de loialitate cu cea mai mare umilință și cu iubire supremă. Isus și-a iubit discipolii până la sfârșit, chiar și atunci când ei l-au trădat și l-au părăsit. Domnul ne iubește pe fiecare dintre noi necondiționat. Iubirea lui are puterea de a ne face liberi pentru a-i sluji pe ceilalți cu o compasiune și umilință așa cum le-a avut Cristos. Domnește iubirea lui Cristos asupra inimilor, gândurilor, intențiilor și acțiunilor noastre?

Sfântul Augustin, în predica lui pentru această zi, a scris: "El a avut puterea să își dea viața; noi, în schimb, nu ne putem alege lungimea vieții noastre, și murim chiar dacă aceasta este împotriva voinței noastre. El, murind, a distrus însăși moartea; noi suntem eliberați de moarte doar prin moartea Sa. Trupul Lui nu a cunoscut stricăciunea; trupurile noastre vor cunoaște stricăciunea și abia apoi vor fi îmbrăcate prin El în nestricăciune la sfârșitul lumii. El nu a avut nevoie de ajutorul nostru pentru a ne mântui; fără El noi nu putem face nimic. El s-a dăruit pe sine nouă ca vița de vie mlădițelor; despărțiți de El noi nu putem trăi. În fine, chiar dacă frații mor pentru frați, totuși nici un martir prin vărsarea sângelui său nu aduce iertarea păcatelor pentru frații săi, așa cum Cristos a făcut-o pentru noi. Prin aceasta ne-a dat nouă nu un exemplu de imitat ci un motiv de bucurie. De aceea, vărsându-și sângele pentru frații lor, martirii oferă 'același fel de hrană' pe care au primit-o de la masa Domnului. Să ne iubim așadar unii pe alții așa cum și Cristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi."

"Doamne Isuse, iubirea Ta cucerește totul și nu dezamăgește niciodată. Ajută-mă să îi iubesc pe ceilalți cu compasiune, bunătate și blândețe. Acolo unde este nedreptate, fă să aduc pace și nu conflict."

 

Psalmul responsorial

Ps 115,12-13.15-16bc.17-18 (R.: cf. 1Cor 10,16)

R.: Din potirul binecuvântat ne împărtășim cu sângele lui Cristos.
Ce-i voi da în schimb Domnului, pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. R.

Lucru de preț este în fața Domnului moartea slujitorilor săi.
Eu sunt slujitorul tău și fiul slujnicei tale. Tu ai sfărâmat lanțurile mele. R.

Îți voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului.
Voi împlini cele făgăduite Domnului de față cu tot poporul său. R.

© 2006 Don Schwager
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire