MEDITAȚII 

Pâinea zilnică a cuvântului
Albert Vanhoye

achizitionare: 27.11.2003; sursa: Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior MIERCURI

Is 49,8-15; Ps 144; In 5,17-30

În Cartea lui Isaia, Dumnezeu, vorbind Servitorului său, care este Cristos, îi spune: "Te-am făcut pe tine ca un legământ cu poporul meu". Această frază ne permite să intrăm mai profund în misterul lui Cristos.

Evanghelia ne face cunoscută o primă dimensiune a acestui mister, a ființei însăși a lui Cristos: unirea sa cu Tatăl. Numai fiind profund unit cu Tatăl, el poate să fie alianță pentru popor, și Isus este Fiul perfect unit cu Tatăl, Fiul care privește la ceea ce face Tatăl pentru a face împreună cu el, Fiul iubit al Tatălui: "Tatăl îl iubește pe Fiul și-i arată tot ce face; și-i va arăta lucruri mai mari decât acestea, astfel încât voi veți rămâne uimiți". Isus, venit nu pentru a căuta voința sa, ci pe aceea a Tatălui care l-a trimis, este cu adevărat imaginea sa vie. Nu imaginea care se poate contempla în cărți, ci o imagine vie, adică activă: "Tatăl meu lucrează mereu până acum; eu, de asemenea, lucrez". Toată opera Tatălui e încredințată Fiului, lucrarea de a da viață și de judecată: "După cum Tatăl are viața în sine, tot așa i-a dat și Fiului harul să aibă viață în sine".

Această profundă unire a Fiului cu Tatăl este orientată spre mântuirea noastră. Isus este acela care s-a făcut solidar și cu noi și care a venit pentru a ne revela iubirea Tatălui: aceasta este a doua dimensiune a alianței, evidențiată în opera de mântuire despre care vorbește evanghelia de astăzi. Cuvântul lui Isus ne comunică cuvântul Tatălui și ne comunică viața sa: "Vine ceasul - ba a și venit - când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei care îl vor auzi vor avea viață". Morții despre care vorbește Isus sunt oamenii care trăiesc în păcat, care nu au în ei viața lui Dumnezeu, care nu au fericirea de a-i iubi pe Dumnezeu și pe frați. Cuvântul lui Isus care revelează iubirea Tatălui îi cheamă la adevărata viață, le-o comunică.

Textul lui Isaia descrie această operă a lui Cristos cu imagini sugestive: "Căci cel care are milă de ei îi va călăuzi și-i va adăpa la izvoare de apă". Isus este prezentat ca un păstor care-și conduce turma cu mare iubire spre izvoarele vieții: "Nu le va mai fi foame, nici sete; nu-i va bate arșița, nici soarele".

Și alianța are dimensiuni universale: "Voi preface toți munții mei în drumuri... Iată-i! Vin de departe; unii de la miazănoapte și alții de la apus, iar alții din ținuturile de la miazăzi". Isus este păstorul care adună toate oile pentru a le conduce la Dumnezeu.

În acest fel, "Domnul mângâie poporul său și are milă de sărmanii lui".

Evanghelia de astăzi ne arată că, pentru a fi uniți cu Tatăl, trebuie în mod necesar să fim de partea lui Isus: există un continuu paralelism între raportul lui Isus cu Dumnezeu și raportul nostru cu Dumnezeu. Astfel, Isus este alianța pentru popor. Nu putem pretinde că putem cunoaște voința lui Dumnezeu singuri: Isus este cel care ne-o face cunoscută. Nu putem pretinde că observăm singuri cuvântul lui Dumnezeu: dar o facem prin Isus care a venit la noi: "După cum eu împlinesc cuvântul Tatălui și rămân în iubirea lui, la fel, cine împlinește cuvântul meu rămâne în iubirea mea", spune Isus (cf. In 15,10). "După cum Tatăl m-a trimis, și eu trăiesc prin Tatăl, la fel, acela care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine" (cf. In 6,57).

Isus este, într-adevăr, acela în care noi îl aflăm pe Tatăl. Și, de asemenea, e acela în care-i întâlnim pe frații și surorile noastre; nu putem să-i iubim cu adevărat decât "în Isus". Să rămânem, deci, "în Isus" în aceste ultime săptămâni care ne despart de Paști, pentru a-i întâlni în el pe toți frații și surorile noastre. Să ne refugiem în timpul zilei, chiar și pentru câteva momente, în inima lui Isus, pentru a găsi în el iubirea Tatălui și iubirea pentru frați. El este alianța, și singurul mijloc prin care putem intra în noua alianță este să trăim "în Isus".
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire