MEDITAȚII 

Pâinea zilnică a cuvântului
Albert Vanhoye

achizitionare: 27.11.2003; sursa: Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior 25 DECEMBRIE

Liturghia de noapte

Is 9,1-3.5-6; Ps 95; Tit 2,11-14; Lc 2,1-14

Aceasta este o noapte plină de lumină. Isaia o anunțase deja: "Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare; peste cei care locuiau în ținutul întunecat a strălucit o lumină". Evanghelia face referință la acest lucru: "Păstorii din Betleem, care făceau de pază păzindu-și turma, au fost învăluiți în lumină".

Și această lumină ni se propune nouă acum: Dumnezeu a strălucit de lumină pentru noi în această noapte preasfântă.

Lumina Crăciunului nu e orbitoare, nu rănește ochii, nu e o lumină rece și impersonală: e o lumină blândă care pătrunde în suflete și le umple de bucurie: "Nu vă temeți, căci, iată, vă vestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul". Pentru ce lumina Crăciunului ne aduce bucuria?

Îngerul și profetul răspund aproximativ la fel. "Un prunc ni s-a dat nouă, un fiu ni s-a dat", sunt cuvintele lui Isaia; "Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul", spune îngerul. Sfântul Paul se exprimă într-o altă manieră, care ne ajută să aprofundăm misterul: "Harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor".

Lumina e în întunericul nostru, iată semnificația profundă a Crăciunului.

"S-a arătat harul lui Dumnezeu", adică iubirea gratuită a lui Dumnezeu s-a revelat în această noapte o dată cu nașterea lui Isus și aduce în inimile noastre lumina, bucuria.

Lumea noastră e dură, violentă, răvășită de atâta egoism. Lucrul cel mai natural ar fi fost ca Dumnezeu să se fi revelat ca un judecător sever, care vine să aplice meritatele pedepse. Dimpotrivă, Dumnezeu revelează iubirea sa gratuită și generoasă trimițându-ni-l pe unicul său Fiu, care se prezintă la noi în slăbiciune și cu farmecul unui copil lipsit de apărare.

Prezența sa în mijlocul nostru ne revelează, înainte de toate, acest lucru: suntem iubiți, iubiți de Dumnezeu, iubiți fără nici un merit. Aceasta este revelația fundamentală, pe care trebuie să o primim cu o bucurie de copii: suntem iubiți așa cum suntem, în ciuda tuturor mizeriilor noastre, ba mai mult, din cauza mizeriilor noastre. Dumnezeu ne iubește cu adevărat pentru a ne mântui.

În mod spontan, ne gândim că trebuie să fim buni pentru ca mai apoi să fim iubiți de Dumnezeu, dar acest mod de a gândi este greșit: simțim nevoia ca mai întâi să fim iubiți de Dumnezeu pentru ca mai apoi să devenim buni. Și Dumnezeu ne dă această iubire gratuită, generoasă, salvatoare. Altă orientare ne-ar conduce la o situație fără ieșire, descurajantă; în schimb, iubirea lui Dumnezeu ne pune în lumină și în bucurie, ne dă curajul de a merge înainte, ne conduce la o atitudine corectă față de ceilalți.

"Un prunc ni s-a născut nouă, un Fiu ni s-a dat nouă". Adică Dumnezeu "atât de mult a iubit lumea, încât ni l-a dat nouă pe Fiul său unul-născut pentru ca toți care cred în el să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu nu l-a trimis în lume pe Fiul său pentru a judeca lumea, ci ca lumea să fie salvată prin el". Să mergem în această lumină: Domnul ne vrea binele. În orice situație ne aflăm, noi suntem iubiți de el. Să primim această certitudine fundamentală, care ne eliberează, în același timp, de disperare și de orgoliu.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire