MEDITAȚII 

Pâinea zilnică a cuvântului
Albert Vanhoye

achizitionare: 27.11.2003; sursa: Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior 21 DECEMBRIE

Sof 3,14-18 (sau Ct 2,8-14); Ps 32; Lc 1,39-45

Noi vom sărbători Crăciunul, vom sărbători nașterea lui Isus celebrând în mod solemn Euharistia. Oare nu e puțin ciudat să celebrăm nașterea unui copil făcând memoria morții sale? Pentru un alt copil nu am avea o asemenea idee: nu ne-am gândi la moartea sa, dar ne-am bucura cu siguranță de viața cea nouă care începe și care ne umple de o profundă admirație.

Și totuși, e drept să celebrăm nașterea lui Isus celebrând Euharistia, și e chiar modul cel mai bun de a o celebra, pentru că nașterea e tocmai darul morții lui Cristos, misterul morții și al învierii e acela care ne dă sensul nașterii sale și, în plus, tocmai datorită morții și învierii noi putem sărbători deplin nașterea sa.

La sfânta Liturghie noi putem înțelege cu adevărat semnificația profundă a Vechiului și Noului Testament și, deci, sensul vieții pământești a lui Isus, al nașterii sale și al tuturor evenimentelor care au precedat-o. Vizita pe care o comemorăm astăzi își primește deplina semnificație în Liturghie, deoarece contemplând copilul în presepiu, noi contemplăm iubirea lui Dumnezeu care ni se dăruiește. "Un fiu ni s-a dat... Un copil s-a născut pentru noi".

Nașterea lui Isus e orientată întru totul spre dăruirea totală de sine însuși, este darul care începe și care se împlinește când Isus își va fi dat viața sa pe cruce. Din primul moment al intrării sale în lume, el se prezintă ca unul care face voința Tatălui, și voința Tatălui e ca el să-și dea viața, să-și dea sângele său pentru viața lumii. "Intrând în lume, el a spus: Sacrificiu și jertfă pentru păcat n-ai voit. Atunci am spus: Iată, vin, Dumnezeule ca să fac voința ta". Copilul din presepiu e cel care a spus aceste cuvinte.

Tocmai gândind la acest dar al oferirii de sine care se împlinește, noi putem să sărbătorim în modul cel mai potrivit nașterea lui Isus, să primim această naștere, care e un dar ce ni se face, un dar ce va fi făcut până la moarte.

Pe de altă parte, tocmai datorită Liturghiei noi putem să celebrăm Crăciunul nu ca pe o simplă amintire a unui eveniment care s-a petrecut acum două mii de ani, ci ca pe o realitate prezentă. Dumnezeu-cu-noi, Emanuel, este o realitate actuală, pe care noi o putem trăi: Isus vine cu adevărat în mijlocul nostru, grație Euharistiei.

De fapt, Liturghia nu e numai actualizarea morții lui Isus, ci, mai presus de toate, actualizarea victoriei sale asupra morții. Oferindu-și viața doar din iubire, el a învins moartea și a dobândit o viață nouă. Chiar și în umanitatea sa el e acum viu alături de Tatăl și alături de noi: "Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii". Și tocmai datorită acestei vieți, noi putem celebra Euharistia, în care Cristos viu vine la noi, ni se dăruiește nouă ca hrană, pentru ca și noi să trăim. Emanuel: nu numai Dumnezeu-cu-noi, ci și Dumnezeu-în-noi.

Să-i mulțumim Domnului pentru darul iubirii sale. El nu a voit numai să rămână pe pământ câțiva ani, să rămână ca un ideal îndepărtat pentru toți oamenii care vor veni, ci a voit ca viața sa pământească să fie încontinuu prezentă, pentru a putea fi primită de noi. Iată, deci, cum ni s-a dăruit.

Datorită sacramentului Euharistiei, noi putem să ne unim cu sfânta Fecioară Maria care duce cu sine copilul ei; putem, ca și Maria, să mergem spre alții cu conștiința acestei prezențe în noi, care trebuie să trezească și în ei o prezență.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire