MEDITAȚII 

Pâinea zilnică a cuvântului
Albert Vanhoye

achizitionare: 27.11.2003; sursa: Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior 19 DECEMBRIE

Jud 13,2-7.24-25; Ps 70; Lc 1,5-25

Liturgia de astăzi a ales două lecturi paralele, două situații similare în care Domnul intervine în mod miraculos.

Despre Samson, fiul lui Manoah, ca și despre Ioan Botezătorul, s-a spus: "Nu va bea vin și nici băuturi îmbătătoare". Pentru Samson se adaugă că va trebui să nu-și taie nici părul, pentru că din naștere va fi nazireu: un om ales de Dumnezeu pentru a fi instrumentul său în istoria umanității. În amândouă cazurile, intervenția lui Dumnezeu depășește dificultăți din punct de vedere uman insurmontabile: soția lui Manoah e sterilă. Elisabeta e sterilă și, totodată, în vârstă. Dumnezeu dovedește, astfel, că el e cel care intervine, că el e cel ce vrea să-i elibereze pe oameni. Prin intermediul lui Samson va realiza o eliberare politică, eliberarea Israelului de opresiunea filistenilor; cu Ioan Botezătorul realizează o eliberare spirituală: el va "întoarce pe mulți dintre fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. El va merge înaintea lor cu duhul și tăria lui Ilie".

Profetul se opunea idolatriei și depravării poporului său; Ioan Botezătorul e trimis de Dumnezeu să pregătească un popor disponibil, capabil de a-l primi.

Această pregătire e, înainte de toate, o problemă de convertire personală: a accepta eliberarea interioară, eliberarea de păcat. O eliberare care se manifestă imediat în extern, pentru că, atunci când suntem eliberați de păcat, modul nostru de a ne raporta la alții se schimbă în sensul că noi stabilim relații de libertate, de caritate, și nu relații bazate pe oprimare.

Iată, deci, că Biserica, în Advent, timp al speranței, ne pune din nou în fața operelor minunate ale lui Dumnezeu pentru a suscita în noi speranța: Dumnezeu este stăpânul imposibilului, Dumnezeu depășește dificultățile cele mai mari pentru că vrea să ne elibereze.

Evanghelia ne permite să aprofundăm necesitatea speranței, în mod evident legată de credință. Zaharia și Elisabeta sunt persoane ireproșabile, care observă cu rigurozitate poruncile și preceptele Domnului: sunt oameni drepți. Și totuși, firul narațiunii ne spune că această conduită ireproșabilă e însoțită și de o oarecare dezamăgire. În viața lor există o încercare. De atâta timp speraseră că Domnul îi va elibera, dar nu fuseseră auziți. Continuau să fie credincioși, dar inima lor era rănită, nu mai sperau.

Și iată că îngerul Domnului îi apare lui Zaharia și îi zice: "Rugăciunea ta a fost ascultată". Ne-am fi așteptat ca Zaharia să primească acest cuvânt cu bucurie și entuziasm... Dimpotrivă, ca și cum nu ar mai fi sperat, îl primește cu scepticism: "După ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea, de asemenea, este înaintată în vârstă". Și Gabriel constată: "N-ai crezut în cuvintele mele". Și din cauza acestei lipse de credință, care e totodată o lipsă de speranță - sau lipsă de speranță care vine din lipsă de credință - va fi necesară o nouă încercare, dar o încercare care vindecă: Zaharia va fi mut până la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu.

Dumnezeu îl vindecă, astfel, pe Zaharia de lipsa sa de speranță, îl eliberează, așa cum mai apoi va elibera poporul său prin predica lui Ioan Botezătorul.

Încercarea lui Zaharia și a Elisabetei pregătea un har divin mai mare. Ei, desigur, voiau să aibă un copil așa cum mulți părinți doreau acest lucru, pentru a-și completa familia, să aibă un fiu pentru ei înșiși.

Și Dumnezeu le trimite un fiu care nu va fi pentru ei, care va fi consacrat Domnului, care va merge în pustiu și care va avea o influență mare asupra întregului popor. E un har pentru care încercarea pregătea inima lor. Eliberându-i de anumite dorințe umane, de unele satisfacții umane, îi pregătea pentru o desprindere și mai mare, aceea de a-l lăsa pe fiul lor să plece pentru o misiune specială, greu de înțeles pentru ei.

Să reînnoim cu adevărat speranța noastră, să cerem să fim deschiși față de speranța care vine de la Dumnezeu și să nu punem obstacole planurilor lui Dumnezeu, care și astăzi vrea să elibereze poporul său.

Lumea noastră are, într-adevăr, mare nevoie de a fi eliberată de egoism, de violență, de atâtea pasiuni rușinoase, pentru a regăsi pacea, libertatea, iubirea fraternă.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire