MEDITAȚII 

Reflecția săptămânii

Inapoi la cuprins

Umbre, oglindiri ale oamenilor și ale lucrurilor, lucrurile în sine
- 30 decembrie 2010 -

Am recitit, de curând, un fragment binecunoscut, "Mitul Peșterii", din capodopera "Republica", scrisă de Platon. Talentatul filosof redă un dialog dintre Socrate și Glaucon, în care asemuiește firea umană cu puțina cunoștință a unor oameni aflați într-o încăpere subterană, "ca într-o peșteră". În această încăpere se găsesc oamenii respectivi încă din copilărie, legați, aflați în imposibilitatea de a privi în mai mult decât într-o singură direcție. Lumina vine de sus și de departe, de la un foc aprins în spatele lor... și multe sunt obstacolele între ei și lumina aceea. Existența liberă se derulează deasupra lor, dar ei nu pot zări decât umbrele care cad, aruncate de foc, pe zidul de dinainte. Spune Platon: "asemenea oameni nu pot lua drept adevăr decât umbrele lucrurilor". Istoria merge mai departe. Iar Socrate al lui Platon își provoacă interlocutorul la a-și imagina cum ar fi dacă vreunul dintre ei s-ar pomeni dezlegat și silit să se ridice, să-și rotească grumazul, să umble și să privească spre lumină. Cel eliberat ar vedea mai lesne umbrele, după aceea oglindirile oamenilor și ale lucrurilor, apoi, în sfârșit, lucrurile în sine. Așa cum, pentru a vedea soarele, pentru că a stat mereu în beznă, ar fi necesar să privească întâi, în timpul nopții, cerul înstelat, luna și stelele, pentru ca apoi, în sfârșit, să contemple soarele așa cum este, nu în apă, nici în reflexiile sale în vreun alt loc străin.

Mare asemănare între Mitul Peșterii și Misterele Întrupării lui Cristos! Să vedem câteva similitudini!

Întâi de toate, Domnul Isus a venit pe pământ ca să aducă Lumina care risipește umbrele! Când Duhul Sfânt S-a pogorât peste dreptul preot Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, acesta a profețit despre nașterea fiului său:

"Iar tu, copile, vei fi numit Profet al Celui Preaînalt,
căci vei merge înaintea Domnului
ca să pregătești căile Sale,
ca să dai poporului Său știința mântuirii
spre iertarea păcatelor,
datorită inimii îndurătoare a Dumnezeului nostru;
pentru aceasta, ne va vizita
Cel care răsare din înălțime,
ca să-i lumineze pe cei ce zac
în întuneric și în umbra morții
și să îndrepte pașii noștri pe calea păcii" (Luca 1,76-79)

Coborând în peștera lumii noastre, Domnul Isus Cristos ne-a luminat cu strălucirea de negrăit a Sfintei Sale Dumnezeiri. Și de îndată ce a răsărit printre noi, plin de har și de adevăr, întunericul vieții umane și umbra morții și-au risipit puterea. "Dar când ființa aceasta supusă putrezirii", spune #sfântul Paul, "se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul scris: Moartea a fost înghițită de victorie. Unde este, moarte, victoria ta? Unde este moarte, ghimpele tău?" (1 Corinteni 15,54-55). Preaiubite suflet, nu știu cum arată viața ta! Știu doar că, în propria mea viață, în multe unghere ale existenței, tronează întunericul sau umbrele. Și, având înaintea privirii mulțimea de martori care s-au lăsat și se mai lasă și astăzi pătrunși de Lumină, sunt convins că remediul pentru ca-n viețile noastre să se lumineze de ziuă e Domnul Isus. Nu contează nici cât de întins e întunericul, nici cât de dese sunt umbrele! Doar o rază de-a lui Isus de ne va atinge, totul se va transforma în Lumină. Și chiar în veșnică Lumină.

Apoi, Isus a venit pe pământ ca să ne aducă imaginea reală a Omului adevărat și a lucrurilor de Sus. "Iată Omul!, le-a zis Pilat" (Ioan 19,5). Isus este Omul perfect, coborât pe pământ pentru a trăi viața fără de păcat pe care noi ar fi trebuit să o trăim, pentru a suferi pedeapsa pe care noi ar fi trebuit să o suferim și pentru a ne câștiga mântuirea pe care noi nu am fi putut-o nicicând câștiga. Domnul Isus este însă și oglindirea lucrurilor de Sus: "După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor a toate, prin care a făcut și veacurile. Acesta, fiind oglindirea slavei Lui și chipul Ființei Sale și ținând toate prin cuvântul puterii Sale, după ce a săvârșit purificarea păcatelor, S-a așezat la dreapta Maiestății, în ceruri, devenind cu atât mai presus de îngerii, cu cât a moștenit un Nume mai deosebit decât al lor (Evrei 1,1-4). Aceasta ne este, iubiți prieteni ai Domnului, de mare folos: Isus ne este Model, Prieten, Preot milos care ne poate ierta păcatele. Iar lucrurile de Sus, dezvăluite prin El, ne învață cum putem ordona lucrurile jos, în ale noastre vieți, "precum în Cer, așa și pe pământ".

Mai presus de orice, Isus a venit pe pământ ca să ne aducă chiar lucrurile de Sus. Adaptând spusele Sfântului Ioan Gură de Aur contextului Întrupării, putem spune: "Isus a coborât pe pământ pentru ca Cerul să se coboare în noi". Pe măsură ce ne apropiem de Domnul Isus, Împărăția Lui se sălășluiește întru noi. Din purtători de întuneric și de umbre devenim contemplatori ai lucrurilor de Sus. Din admiratori ai lui Cristos, devenim noi înșine purtători de Cristos. Toată bogăția Paradisului stă ascunsă în Domnul Isus. Vrem să vedem cum arată Cerul? Isus ne lasă să-l vedem în El, iar pentru cei mai curajoși dintre noi, Îl și clădește în noi.

Ajungem însă și la o incongruență între "Mitul Peșterii" și Întruparea Domnului Isus. Platon își imaginează cum unul dintre oamenii peșterii ar fi dezlegat și ar deveni, pentru ceilalți, misionari. Isus nu e omul inspirat de Dumnezeu întru a-i conduce pe cei robiți spre libertate. Isus este chiar Dumnezeu. El a venit pe pământ ca să ni-l aducă pe Însuși Dumnezeu printre noi și în noi. Cristos spune: "Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl... Eu sunt în Tatăl și Tatăl în Mine" (Ioan 14, 9b;11a). Isus, fiind Dumnezeu, L-a adus pe Dumnezeu pe pământ. L-a adus întâi pentru puțină vreme și pentru puțină lume, ca apoi să-L dăruiască, în Zi de Sfântă Cincizecime, pentru veșnicie și pentru Biserica întreagă.

Oare pe unde mă aflu eu, pe unde vă aflați dvs.? Oare suntem încă în întunericul necredinței în Isus? Oare suntem în umbra robiei păcatului, legați puternic de funiile sale? Oare Îl privim de departe pe Omul Isus și spunem, asemenea lui Pilat, "Iată Omul!"? În orice stare am fi, El stă la ușă și bate! Haideți să facem liniște în noi, ca să-I putem auzi bătăile gingașe la ușile inimii noastre: "Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva ascultă glasul Meu și-Mi deschide ușa, voi intra la el și voi sta la masă cu el și el cu Mine" (Apocalips 3,20). Atunci doar, legăturile care ne țin captivi vor cădea, noi vom vedea Lumina și Lumina se va coborî înlăuntrul nostru! Umbrele vor fi învinse, iar armonia ființării lucrurilor de Sus va deveni dinamica existenței noastre terestre.

Te adorăm pe Tine, Doamne Isuse, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină, Născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, prin care toate lucrurile s-au făcut! Până la venirea Ta în lume, stăpânea întunericul și umbra morții înspăimânta fața pământului. Ai venit Tu și ai adus Lumina care să învingă bezna din noi. Ai venit Tu, Fiule al omului, și ne-ai arătat cum putem fi, prin Tine, și cât de minunate sunt lucrurile înaltului. Ai venit Tu și toată strălucirea Cerului, deopotrivă cu Tine, s-a pogorât. Ai venit Tu și Dumnezeu era în Tine, împăcând lumea cu Sine. Și astăzi ne mai îmbie dragostea Ta! Și astăzi ne mai chemi pe Nume! Și astăzi aștepți la ușile inimilor noastre! Dă-ne liniștea potrivită a-Ți asculta chemarea, a-Ți primi Lumina și toate bogățiile Cerului ce viețuiesc plenar în Tine! De ale noastre lucruri ne golește, de ale Tale lucruri ne umple, ca să fim plăcuți de Tine și de folos Sfintei Tale lucrări printre oameni! Căci de la Tine vin și voința și înfăptuirea, de la Tine, Doamne Isuse, Cel ce ești preamărit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor! Amin.

Andrei Pătrîncă
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire