MEDITAȚII 

Reflecția săptămânii

Inapoi la cuprins

Fii ai Cincizecimii în vremuri de Babilon
- 31 mai 2010 -

Inspirat e proverbul care spune: "Răul ce și-l face omul singur, nimeni altul n-ar putea să i-l facă". Ca orice om puțin înțelept, adaug adesea traiului meu prea multă sare și prea mult piper pentru o viață ce se vrea tihnită și pictată în culorile eternității. Merg mult prea des pe poteci lăturalnice Căii Lui, ajung în fundături existențiale, mă dezorientez, mă rătăcesc și uit drumul spre Casă. Sunt uimit însă, întotdeauna, de mijloacele minunate pe care le are Domnul de a mă scoate din încurcăturile vieții. Aplecându-mă mai mult asupra sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt, inversarea Babelului veterotestamental, am remarcat cât de multe similitudini sunt între oamenii Babelului și eu însumi, între atitudinile, alegerile, acțiunile lor și ale mele. De aceea, mi se pare potrivit să vă invit la o călătorie în Scriptură, convins fiind că vă veți regăsi și dumneavoastră, la fel ca mine, ba în ipostaza omului Babelului, ba în cea a ființei conduse de Spiritul Cincizecimii.

Înainte de inițiativa dezastruoasă a omului de a ajunge la cer prin forțele proprii, fără de Dumnezeu, "tot pământul avea o singură limbă și o singură vorbire" (Geneza 11,1). Prin pogorârea Sfântului Spirit, la vreme de Cincizecime, apostolii vorbeau în limbile neamurilor, astfel că fiecare evreu din diaspora "îi auzea vorbind în propria lui limbă" (Fapte 2,6b). Lecția Cincizecimii e simplă: copiii lui Dumnezeu vorbesc limbi diferite și totuși vorbesc aceeași limbă! Vorbesc limbi diferite în plan fizic, limba lui Cristos în plan duhovnicesc. În Cristos, diferențele dintre noi nu dispar, ci chiar ele devin mijloace de îmbogățire reciprocă. Mie, de pildă, îmi plac tare mult cântările sentimentale ale unor muzicieni catolici talentați din America Latină. Mă bucură felul de închinare liturgică al negrilor creștini din Africa, deși mi-ar fi tare greu să trăiesc sfintele slujbe cu expresivitatea specifică lor. Îmi place organizarea și rânduiala Bisericilor din statelor germanice, dar m-ar îngheța felul lor (ultra)rațional de a se raporta la Cristos. Dar pentru toate popoarele acestea, mesajul Cincizecimii este unul plin de speranță: Dumnezeu vorbește fiecăruia pe limba lui! Iubiți prieteni, iertată să-mi fie de către frățiile voastre, care aveți alte încredințări, deschiderea interconfesională, îndrăznesc să afirm că Duhul Sfânt îi face să vorbească limba lui Cristos pe creștinii plini de El chiar aparținând confesiunilor distincte. Există acolo un vârf al trăirii cu Domnul Isus, o Cincizecime "cronică", ce face confesionalismul să pălească. Un preot ortodox spunea, la lansarea cărții "Castelul interior" de către călugării catolici, că sfinții trăiesc la acea înălțime la care barierele denominaționale nu-și au rostul. Subscriu spuselor măicuței Tereza: "Tu poți face lucruri pe care eu nu le pot face. Eu pot face lucruri pe care tu nu le poți face. Împreună putem face lucruri minunate." Și asta e una din învățămintele Cincizecimii: putem trăi împreună, chiar diferiți fiind, cu o singură condiție: să fim în Cristos!

În vreme ce, la Babel, oamenii "și-au spus unul altuia" (Geneza 11,3a), adică s-au sfătuit reciproc, la Cincizecime posibil s-a întâmplat la fel ca în zilele de dinainte: "toți aceștia stăruiau într-un gând, în rugăciune" (Fapte 1,14a). Babelul îți spune: "ascultă de înțelepciunea ta!", Rusaliile te invită să asculți de înțelepciunea lui Dumnezeu. Câte încurcături din viața noastră nu s-ar dezlega dacă am asculta mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni! Câte inimi ar pulsa pentru cer și nu ar sângera de rănile pământului dacă am face liniște și am lua seama la șoapta Duhului Sfânt!

"Haide să coborâm și să le încurcăm limba acolo!" (Geneza 11,7a). În sfatul Sfintei Treimi, e luată o hotărâre: turnul mândriei umane nu va fi construit; limbile oamenilor vor fi încurcate, iar neînțelegându-și graiul unul altuia, strategia lor de a sfida cerul va cădea. Plin de semnificații adânci e versetul de mai sus! Dumnezeu ține să precizeze că e atât de mișcat de bravarea fiilor săi, încât va interveni cu toată Făptura, Tată, Fiu și Duh Sfânt în a încurca planurile omenești care-L exclud. Pe de cealaltă parte, aceeași reprezentare Treimică se găsește, puțin mai discretă însă, spre binecuvântare de data aceasta, în ziua Cincizecimii. Se pogoară Sfântul Spirit peste comunitatea iudaică ce știa despre Tatăl, care credea în divinitatea Fiului și care aștepta făgăduința venirii Duhului. Desigur, e tot atâta dumnezeire în Tatăl cât e și-n Fiul și-n Duhul Sfânt. Și niciuna din Persoanele Sfintei Treimi nu acționează în disonanță de cealaltă. Precizarea lucrării comune a Trinității are un alt scop: a ne transmite mesajul că Dumnezeu încurcă cu toată Făptura planurile omului fără de El și binecuvântează cu toată Făptura planurile Lui cu omul.

În sfârșit, Babelul aduce dezbinare: "Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe fața întregului pământ" (Geneza 11,8), pe când Cincizecimea instaurează unitatea în diversitate: "Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc și aveau toate de obște" (Fapte 2,44).

Era o zi de septembrie, în deșertul Israelului. Pelerinii evrei sosiseră la Templu pentru Sărbătoarea Corturilor. Toți erau osteniți și însetau. Pe frunțile sacagiilor care cărau apă de la fântâna Siloamului curgea sudoarea. Isus le vede setea, pe cea fizica, dar mai ales pe cea de Dumnezeu, Se întoarce spre ei și le spune: "Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea!" (Ioan 7,37). Însetați fiind și noi de Cristos, să trăim ca fii ai Cincizecimii în vremuri de Babilon! Să vorbim limba iubirii de Dumnezeu și de semeni, să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, să trăim în unitate și să atragem, prin ascultarea noastră, binecuvântarea Sfintei Treimi! Să fim fii ai Cincizecimii în vremuri de Babilon!

Andrei Pătrîncă
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire