LITURGIE 

Alte predici

Inapoi la cuprins Regele deghizat
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 26 februarie 2006
Lectura: Matei 25,31-46
pr. Anthony M. Coniaris

Odată demult trăia un rege care se hotărâse să testeze caracterul oamenilor săi. Deghizat în țăran, el a călătorit prin țara sa și de cele mai multe ori a fost tratat cu dispreț. Și-a dat seama că onoarea cu care era tratat ca rege nu venea din respectul pe care îl simțeau pentru bunătatea sa; mai degrabă era rezultatul fricii lor față de funcția și puterea sa. La un moment dat, unul dintre supuși l-a recunoscut. A protestat spunându-i să se întoarcă pe tron, să își ia hainele împărătești și să conducă așa cum face un rege.

Mai există un Rege ce călătorește deghizat. El s-a născut nu într-un palat regal ci într-o peșteră de animale. Deși Rege, nu s-a născut din regi, ci dintr-o simplă fecioară. Deși Rege, a trăit și a muncit ca tâmplar în micul oraș Nazaret.

 

A apărut în alt chip

După Învierea din morți, Isus "s-a arătat în alt chip" (Marcu 16,12). Discipolii săi nu l-au recunoscut imediat. Maria Magdalena, pe când era lângă mormânt, l-a confundat pe Isus cu grădinarul (Ioan 20,15). Pe drumul spre Emaus, cei doi discipoli au crezut că este un străin (Luca 24,18). Apostolilor care pescuiau pe lacul Galileii, Isus le-a părut un necunoscut, până când Ioan i-a spus lui Petru: "Domnul este!" (Ioan 21,7).

Isus ne-a arătat astfel că este prezent în toți oamenii. El ne spune la fel și în Evanghelia de astăzi. Afirmă că El a fost cel înfometat și însetat, gol și bolnav, străin și întemnițat în cei pe care noi i-am hrănit și le-am dat să bea, i-am îmbrăcat și i-am vizitat. El a fost de asemenea prezent în cei care au fost în situații dificile și noi nu i-am ajutat. "Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu mi-ați făcut." Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu și creaturile sale sunt identice prin natură ci prin har, ca membre ale Trupului Său, ca imagini vii ale Sale, ca temple ale Lui. Acesta este misterul prezenței vizibile a lui Cristos între noi, astăzi. Sf. Ioan Gură de Aur ne spune că mai sfânt decât altarul de piatră din biserică este altarul uman aflat la fiecare colț de stradă, pentru că pe primul se oferă Cristos, pe când al doilea este chiar Cristos.

 

Nici pentru un milion de dolari.

La încheierea celui de-al doilea război mondial, un tânăr ofițer din armata Statelor Unite ajunsese pe o insulă din Pacificul de Sud, unde era o mare colonie de leproși. Plimbându-se pe acolo a văzut o călugăriță ce îngrijea bolnavii. Când soldatul a văzut picioarele infectate și rănile supurând, l-au luat amețelile. S-a uitat la soră cum, cu calm și profesionalism, curăța rănile, le ungea și apoi le bandaja. Uimit de gesturile senine ale călugăriței, soldatul a exclamat: "Nu aș face așa ceva nici pentru un milion de dolari!" Impasibilă, fără măcar să se întoarcă spre el, ea i-a răspuns: "Nici eu!" Pentru un milion de dolari nu ar fi atins acele răni urâte, dar pentru că Cristos se află în acei oameni respinși de societate, ea și-a părăsit casa, a mers mile depărtare pentru a-i îngriji, pentru a-l îngriji pe Regele deghizat.

 

Doamna Grasă.

J. D. Salinger, în cartea sa "Franny and Zooey" vorbește despre Doamna Grasă, ce stătea toată ziua pe verandă, alungând muștele și cu radioul dat la maxim. El o descrie ca având "picioare groase, cu venele vizibile", și fiind măcinată de cancer. Apoi Salinger întreabă: "Știți cine este de fapt Doamna Grasă? [...] Este Cristos însuși. Cristos însuși..."

Isus este adesea reprezentat în imaginile religioase ca un bărbat foarte chipeș - înalt, cu un nas ferm, privire prietenoasă și o față radiantă -, o persoană pe care oricine ar vrea-o pe lista de invitați la o petrecere. Dar Evanghelia de astăzi sugerează că imaginea lui Salinger despre Cristos, ca Doamna Grasă, ar putea să fie mai aproape de realitate decât ceea ce vedem noi în icoane. Cristos ne apare astăzi deghizat așa cum le-a apărut discipolilor Săi după înviere. Vine la noi ca o persoană oarecare, ca ultimul dintre oameni: înfometat, gol, însetat, străin, întemnițat, țigan, doamnă grasă. Regele deghizat.

 

O știre din Calcutta.

O știre de la Associated Press din Calcutta, India, spunea: Semnul de deasupra ușii anunță: "Casă pentru săracii pe moarte". Înăuntru 66 de bărbați și 72 de femei stau în paturi amărâte, așteptându-și sfârșitul. Acești oameni sunt produsul acestui oraș suprapopulat, în care cu greu se mai îngrijește cineva de altcineva. Unii au venit din spitale, trebuind să elibereze patul deși erau pe moarte, pentru alții care însă au șansă să fie tratați și salvați. Alții vin din rândul miilor de persoane ce trăiesc pe străzi. De muncă se găsește cu greu, iar cerșitul nu merge bine. Oameni ca aceștia mor anonimi. Pe vremuri, niște camioane îi ridicau și îi aruncau apoi într-un râu, braț al Gangelui. Apoi în 1952, Maica Tereza a luat o casă ce fusese folosită pentru a-i adăposti pe pelerinii hinduși și a amenajat-o pentru muribunzi. De atunci, 18.000 de persoane au trecut prin această casă. Din aceștia, 8.500 au murit. Uimitor însă, ceilalți și-au refăcut forțele și dorința de a trăi.

Ceea ce a făcut-o pe Maica Tereza să părăsească confortul pentru acei oameni uitați? De ce nu fac ca ea agnosticii? De ce nu ateiștii? De ce nu umaniștii? Simplu! Pentru că ei nu au etica lui Cristos: "întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie mi-ați făcut." Regele deghizat!

 

Cristos suferă în oameni.

Un soldat din primul război mondial povestea că la un moment dat s-a împiedicat de trupul unui german mort, un biet tânăr. Uitându-se la el, i s-a părut că soldatul mort dispare iar în locul lui l-a văzut pe Cristos pe Cruce. De atunci, oricând a mai văzut un om suferind, în acel om l-a văzut pe Cristos, pe cruce, țintindu-l cu privirea, cerându-i să îi împărtășească suferința și să i-o aline. Regele deghizat!

 

Sf. Martin de Tours.

Există o veche legendă despre Martin de Tours, un soldat roman creștin. Într-o zi de iarnă grea, un cerșetor l-a oprit. Martin nu avea bani, dar a văzut că omul tremura de frig. Și-a dat jos pelerina de soldat, uzată cum era, a rupt-o în două și jumătate i-a dat-o cerșetorului. În acea noapte Martin a avut un vis. A văzut toți îngerii din cer și Isus stând în mijlocul lor, învelit cu o jumătate de pelerină de soldat roman. Unul dintre îngeri l-a întrebat: "Stăpâne, de ce porți această manta ponosită? Cine ți-a dat-o?" Iar Isus i-a răspuns: "Slujitorul meu Martin mi-a dat-o." Regele deghizat!

 

Lucruri simple.

Lucrurile de care vorbește Isus în parabola de astăzi sunt lucruri simple. Oricine poate să le dea: o bucățică de pâine, un pahar de apă, un cuvânt de mângâiere, o haină, o vizită. Nimeni nu este atât de sărac încât să nu îi poată da nimic Regelui deghizat. Sf. Ioan Gură de Aur spune că dacă Biserica ar ajunge în punctul acela în care nu ar avea nimic să dea săracilor, sfântul potir și alte vase liturgice trebuie să fie atunci topite pentru a face bănuți din care să fie ajutați săracii ce trăiesc pe lângă biserici.

"Când va veni Fiul Omului întru slava Sa... se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții... Va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii... Va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui." Criteriul Judecății de Apoi ce o va face Dumnezeu este iubirea pe care i-am arătat-o Regelui deghizat: "Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, mie Mi-ați făcut."

Regele deghizat!
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire