Tu întrebi 

Răspunde pr. William P. Saunders
sursa: Catholic Herald

Cuprins RUGĂCIUNEA LA ARHANGHELUL MIHAIL
pr. William P. Saunders

publicare în Catholic Herald: 29.09.2005
publicare pe ProFamilia: 27.09.2005

Când eram copil, îmi amintesc și acum, obișnuiam să ne rugăm Arhanghelului Mihail după Liturghie. Apoi, cândva prin anii 1960, s-a abandonat obiceiul. Acum văd că din nou unele parohii folosesc rugăciunea la Sf. Mihail. Îmi puteți spune puțin care este istoria obiceiului? - Un cititor din Sterling

Să reflectăm puțin asupra Arhanghelului Mihail și asupra rolului său în istoria mântuirii. Sf. Arhangheli Mihail, al cărui nume înseamnă "cine este ca Dumnezeu?", a condus armatele de îngeri care i-au aruncat pe Satana și pe îngerii rebeli în iad; iar la sfârșitul timpurilor, el va ține sabia dreptății pentru a-i separa pe cei buni de cei răi.

Primii Părinți ai Bisericii au recunoscut importanța îngerilor și a arhanghelilor, în special a lui Mihai. Teodor din Cir (393-466) în a sa "Interpretare la Daniel" scria: "Suntem învățați că fiecare dintre noi este încredințat grijii individuale a unui înger păzitor, care să ne scape de cursele celui rău. Arhanghelii au sarcina să păzească neamuri, așa după cum ne spune Fecioara Maria, și cum Daniel confirmă; pentru că el vorbește despre 'căpetenia împărăției perșilor' și puțin mai încolo de 'căpetenia grecilor', în timp ce pe Mihail îl numește căpetenia Israelului." Părinții Bisericii îl pun pe Sf. Mihail ca paznic la porțile paradisului după ce Adam și Eva au fost dați afară de acolo; tot el este îngerul prin care Dumnezeu a transmis Cele Zece Porunci, care a blocat trecerea lui Balaam și care a distrus armata lui Sennacherib.

Sf. Arhanghel Mihail a fost invocat în apărarea noastră cu diferite ocazii. În 590, Roma a fost lovită de o gravă plagă. Papa Grigore cel Mare a condus o procesiune pe străzi, ca act de penitență, căutând iertare și ispășire de păcate. La mormântul lui Adrian (acum Castelul Sant'Angelo de lângă Bazilica SanPietro), Sf. Mihail a apărut și și-a scos sabia din teacă, indicând sfârșitul plăgii. Sfântul Părinte a construit mai apoi o capelă în vârful mormântului și acolo până și astăzi se află o mare statuie a Sf. Mihail.

Astfel, în tradiția noastră catolică, Sf. Mihail are patru îndatoriri: (1) să continue lupta împotriva Satanei și a celorlalți îngeri căzuți; (2) să salveze sufletele credincioșilor din puterea Satanei, în special în ceasul morții; (3) să apere Poporul lui Dumnezeu, atât pe evreii Vechiului Testament, cât și pe creștinii Noului Testament; și (4) să conducă sufletele celor ce au părăsit această viață și să le prezinte Domnului pentru judecata particulară, iar la sfârșitul timpurilor, pentru judecata finală. Din aceste motive, iconografia creștină îl prezintă pe Mihail ca pe un cavaler de război, purtând armură și o sabie, stând triumfător pe un șarpe sau pe o altă reprezentare a Satanei. Uneori este prezentat ținând balanța dreptății sau Cartea Vieții, ambele simboluri ale judecății finale.

Catolicii nu au uitat în ritualurile lor liturgice de importanța Arhanghelului Mihail, care ne apără de Satana și de rău. Un vechi cântec de la ofertoriu, din Liturghia pentru morți, atestă :"Doamne, Isus Cristoase, Rege al Gloriei, eliberează sufletele tuturor credincioșilor decedați de durerile iadului și de groapa adâncă; scapă-i din gura leului pentru ca iadul să nu îi înghită și să nu cadă în întuneric, și fă ca purtătorul de sabie Mihail să îi conducă la lumina sfântă, pe care tu ai promis-o din vechime lui Avraam și neamului lui. Îți oferim, Doamne, jertfe și rugăciuni; primește-le în numele acestor suflete pe care le comemorăm astăzi. Dă-le, Doamne, să treacă de la moarte la acea viață pe care a-i promis-o lui Avraam și neamului său." În Liturghia tridentină, din 1200, Sf. Mihail era invocat în Confiteor, alături de Fecioara Maria, Sf. Ioan Botezătorul și Ss Petru și Paul; invocarea acestor sfinți i-a inspirat pe credincioși să își amintească de chemarea la sfințenie și de curățenia Bisericii triumfătoare din ceruri.

În cea mai mare parte a secolului XX, credincioșii au recitat rugăciuni la Sf. Mihail la sfârșitul Liturghiei. Explicația o găsim într-un episod desfășurat la sfârșitul secolului XIX, când Papa Leon al XIII-lea a avut o viziune profetică despre secolul ce urma. După ce a celebrat Liturghia, Sfântul Părinte vorbea cu Cardinalii săi. Brusc a căzut la pământ. Cardinalii au chemat imediat un medic. Cum Papa nu avea puls, cei prezenți se temeau că a murit. Dar tot brusc, Papa Leon s-a trezit și a spus: "Ce imagine oribilă mi s-a permis să văd!" În această viziune, Dumnezeu i-a dat Satanei posibilitatea să aleagă un secol în care să își dezlănțuie lucrarea cea mai cumplită împotriva Bisericii. Diavolul a ales secolul XX. Atât de impresionat a fost Papa de această viziune, încât a compus o rugăciune: "Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în bătălie! Fi protectorul nostru împotriva răutății și șireteniei diavolului. Fie ca Dumnezeu să îl mustre, ne rugăm noi cu umilință, iar tu, Prinț al cerurilor, cu puterea lui Dumnezeu, aruncă-l în iad pe Satana și pe celelalte spirite necurate care rătăcesc în lume căutând să ruineze sufletele." Papa Leon a ordonat în 1886 ca această rugăciune să fie spusă la finalul Liturghiei. (Când Papa Paul al VI-lea a dat "Novus Ordo" în 1968, rugăciunea Sf. Mihail și lectura "ultimei evanghelii" la sfârșitul Liturghiei, au fost suspendate.)

Mihail are un rol proeminent și în ritualul exorcizării, în special în cazul locurilor infestate de prezențe diabolice. Acolo preotul spune: "Prea glorioase Prințe al armatei cerești, Sfinte Mihaile Arhanghel, apără-ne în bătălia împotriva prinților și puterilor și domnitorilor întunericului în această lume, împotriva chinuirilor spirituale provocate de aceștia. Vino pentru a ajuta omul pe care Dumnezeu l-a făcut după chipul și asemănarea Sa. El ne-a răscumpărat de sub tiraniei Satanei cu preț scump. Biserica te venerează ca păzitor al ei și ca patron. Domnul îți încredințează spre grijă toate sufletele celor răscumpărați, pentru ca să îi conduci spre fericirea cerească. Roagă-te Dumnezeului păcii ca El să îl zdrobească pe Satana sub picioarele noastre; pentru ca Satana să nu mai poată să țină oamenii captivi și să lovească Biserica. Oferă rugăciunile noastre Preaînaltului Dumnezeu, pentru ca îndurările Sale să vină asupra noastră. Fă captiv acest animal, acest șarpe străvechi, care este dușman și spirit necurat, și redu-l la nimic pe vecie, pentru ca să nu mai ispitească neamurile."

Privind înapoi spre secolul XX, putem vedea că lucrarea Satanei împotriva Bisericii a fost intensă. Vedem mult rău prezent și astăzi, manifestat prin păcate grave precum avortul, eutanasia, genocidul, pornografia și terorismul. Satana și alți îngeri căzuți fac tot ce pot pentru a conduce sufletele la iad. Avem nevoie de ajutorul Sf. Mihail. De aceea, multe parohii au ridicat locuri speciale de rugăciune la Sf. Mihail, sau îi mai oferă încă rugăciuni la sfârșitul Liturghiei.

Pr. William Saunders este preot la parohia Fecioarei Speranței din Potomac Falls și profesor de catehetică și de teologie la școala Notre Dame din Alexandria, SUA.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire