Tu întrebi 

Răspunde pr. William P. Saunders
sursa: Catholic Herald

Cuprins MARIA - MAMĂ A LUI DUMNEZEU?
pr. William P. Saunders

publicare în Catholic Herald: 06.01.2005
publicare pe ProFamilia: 11.01.2005

Rudele mele protestante doresc să știe de ce o numim pe Maria "Maica lui Dumnezeu", mai ales de când au fost împreună cu mine la biserică în 1 ianuarie. Puteți să mă ajutați? - un cititor din Springfield.

Pentru a înțelege acest titlu dat Mariei, "Maica lui Dumnezeu", trebuie înainte să înțelegem clar rolul Mariei ca mamă a Mântuitorului nostru, Isus Cristos. Ca și catolici, credem cu tărie în întruparea Domnului nostru: Maria a conceput prin puterea Duhului Sfânt (cf. Luca 1,26-38 și Matei 1,18-25.) Prin ea, Isus Cristos - a doua Persoană a Preasfintei Treimi, de o ființă (consubstanțial) cu Tatăl, și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat - a intrat în această lume luând trup omenesc și suflet omenesc. Isus este Dumnezeu adevărat și om adevărat. În persoana sa divină sunt unite atât natura divină cât și natura umană. Maria nu a creat persoana divină a lui Isus, căci aceasta a există împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt din eternitate: "Într-adevăr, cel pe care Maria l-a zămislit ca om de la Duhul Sfânt și care a devenit într-adevăr Fiul ei după trup nu este altul decât Fiul veșnic al Tatălui, a doua Persoană a Sfintei Treimi. Biserica mărturisește că Maria este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu (Theotókos)" (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 495). După cum scria Sf. Ioan, "Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi, și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr" (1,14).

De aceea, la un moment dat în istoria de început a Bisericii, Preasfânta Fecioară a primit titlul de "Maica lui Dumnezeu". Sf. Ioan Crisostomul (+407), de exemplu, a compus în Rugăciunea sa Euharistică pentru Sfânta Liturghie un imn în cinstea ei: "Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu; pe cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii; care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut; pe tine, cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim".

Totuși, în secolul al V-lea a apărut o obiecție față de titlul "Maica lui Dumnezeu", datorită confuziei privind misterul întrupării. Nestorie, Episcop de Constantinopol (428-431), a stârnit o puternică controversă. El a afirmat că Maria i-a dat naștere lui Isus Cristos, o persoană umană obișnuită și atât. Cu această persoană umană s-a unit persoana Cuvântului lui Dumnezeu (Isus cel divin). Această unire a două persoane - Cristos cel uman și Cuvântul divin - a fost "sublimă și unică", dar doar accidentală. Persoana divină a sălășluit în persoana umană "ca într-un templu". Continuându-și propriul raționament, Nestorie a afirmat că Isus cel uman a murit pe cruce, nu Isus cel divin. Așadar, Maria nu este "Maica lui Dumnezeu", ci doar "Maica lui Cristos" - Isus cel uman. Rezultatul este despărțirea lui Cristos în două persoane, și în consecință negarea întrupării și în cele din urmă a răscumpărării.

Sf. Ciril, Episcop de Alexandria (+440), a respins afirmația lui Nestorie, declarând: "Nu a fost așa că întâi s-a născut din Preasfânta Fecioară un om obișnuit, asupra căruia a coborât după aceea Cuvântul; ceea ce spunem noi este că, fiind unit cu trupul încă din pântece, [Cuvântul] a cunoscut nașterea în trup..." Această declarație susține credința enunțată în primul paragraf.

La 22 iunie 431, Conciliul din Efes s-a adunat pentru a lămuri această problemă. Conciliul a declarat: "Dacă cineva nu mărturisește că Emanuel este Dumnezeu adevărat și astfel că Preasfânta Fecioară este Maica lui Dumnezeu (Theotokos) (deoarece ea a născut după trup pe Cuvântul lui Dumnezeu întrupat), anathema sit". Astfel, Conciliul a recunoscut oficial faptul că Isus este o persoană divină, cu două naturi - umană și divină - unite într-o uniune adevărată. În plus, Conciliul din Efes a afirmat că Preasfânta noastră Maică poate fi pe drept numită Maica lui Dumnezeu: Maria nu este Maica lui Dumnezeu Tatăl sau Maica lui Dumnezeu Spiritul Sfânt; ea este Maica lui Dumnezeu Fiul - Isus Cristos, Dumnezeu adevărat din eternitate care a intrat în această lume devenind de asemenea om adevărat. Conciliul din Efes l-a declarat pe Nestorie eretic, și împăratul Teodosie a ordonat să fie destituit și exilat. (Un fapt interesant, o mică Biserică Nestoriană există încă în Irak, Iran și Siria.)

Întruparea este într-adevăr un mister profund. Biserica folosește un limbaj foarte exact - deși filosofic - pentru a preveni confuzia și eroarea. Deoarece tocmai am celebrat Crăciunul și Solemnitatea Mariei, Născătoare de Dumnezeu [în ritul latin], trebuie să continuăm să reflectăm asupra acestui mare mister legat de felul în care Mântuitorul divin a intrat în această lume, luând trupul nostru omenesc, pentru a ne elibera de păcat. Trebuie de asemenea să reflectăm și să urmăm marele exemplu al Preasfintei Fecioare, care a spus: "Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!"

Să nu uităm faptul că Maria este cu adevărat "mamă": ea nu este doar mijlocul fizic prin care Domnul nostru a intrat în această lume, ci este de asemenea într-un sens deplin mamă. Ca mamă, ea a dorit întotdeauna să îl prezinte pe Fiul său celorlalți, și să îi conducă pe ceilalți la Fiul ei divin. În Evanghelii, ea l-a prezentat păstorilor, magilor, preotului Simeon și Anei, și la petrecerea de nuntă din Cana. Ea dorește să facă același lucru pentru fiecare dintre noi. Când Domnul nostru a murit pe cruce, se afla acolo mama Sa, Maria, și Sf. Ioan Apostolul; Isus i-a spus Mariei: "Femeie, iată fiul tău", încredințând-o pe mama sa văduvă grijii Sf. Ioan; și Sf. Ioan i-a spus: "Iată mama ta" (Ioan 19,26-27). În mod tradițional, noi am considerat întotdeauna că aici Isus a dat-o pe Maria ca mamă Bisericii întregi și fiecăruia dintre noi.

Această credință este frumos ilustrată în mesajul Fecioarei de Guadalupe, când ea i-a apărut Sfântului Juan Diego în anul 1531. În 9 decembrie, ea i-a spus: "Să știi cu certitudine, tu cel mai mic dintre fiii mei, că eu sunt desăvârșita și pururea Fecioară Maria, Maica lui Isus, Dumnezeu adevărat, prin care trăiesc toate, Domnul tuturor lucrurilor, Stăpânul Cerului și al pământului. Dorința mea puternică este să fie construită aici o biserică în cinstea mea. Aici eu voi demonstra, voi manifesta, voi da oamenilor toată iubirea mea, compasiunea mea, ajutorul meu și protecția mea. Eu sunt maica ta milostivă, maica milostivă a vouă tuturor celor care trăiți uniți pe acest pământ, și a întregii omeniri, a tuturor acelora care mă iubesc, a acelora care plâng în fața mea, a acelora care mă caută, și a acelora care au încredere în mine. Aici voi asculta plânsul lor, durerea lor, și voi vindeca și voi alina nenumăratele lor suferințe, nevoie și nenorociri."

Apoi în 12 decembrie i-a spus: "Ascultă și lasă să pătrundă aceasta în inima ta, iubitul meu mic fiu: nu lăsa nimic să te descurajeze, să te întristeze. Nu lăsa nimic să schimbe inima ta sau înfățișarea ta. De asemenea, nu te teme de nici o boală sau supărare, neliniște sau durere. Nu sunt aici eu, mama ta? Nu ești tu sub umbra și protecția mea? Nu sunt eu pentru tine fântâna vieții? Nu ești tu sub mantia mele, în îmbrățișarea mâinilor mele? De ce altceva ai nevoie?" Aceste frumoase mesaje subliniază rolul Mariei ca Mamă a lui Dumnezeu și a noastră.

Începând un nou an, Anno Domini 2005, să privim la exemplul Preasfintei Fecioare și să ne bazăm pe rugăciunile ei. Să ne întoarcem spre ea întotdeauna ca fiind propria noastră Mamă, rugându-ne: "Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin".

Pr. William Saunders este preot la parohia Fecioarei Speranței din Potomac Falls și profesor de catehetică și de teologie la școala Notre Dame din Alexandria, SUA.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire