Tu întrebi 


 

Simona Buicu din Cluj-Napoca întreabă:

Aș vrea să știu dacă în cazul căsătoriei dintre o credincioasă greco-catolică și un credincios romano-catolic există unele recomandări sau tradiții privind ritualul de desfășurare a căsătoriei (după ritul latin sau oriental, în parohia mirelui sau miresei) și dacă există diferențe în pregătirea spirituală ținând cont de diferențele de rit. Mulțumesc și vă felicit pentru treaba bună pe care o faceți.

Răspunde pr. prof. William Bleiziffer:

În ceea ce privește grija pastorală și despre ceea ce trebuie să preceadă căsătoria dintre doi catolici, atât CCEO (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium) cât și CIC (Codex Iuris Canonici), prezintă norme identice. În cele ce urmează voi prezenta canoanele CCEO referitoare la acest argument:

Can. 783 - (cf 1063) Păstorii sufletelor au obligația de a se îngriji astfel încât credincioșii creștini să fie pregătiți pentru starea căsătoriei:

1° printr-o predicare și catehizare adecvată tinerilor și adulților, prin care credincioșii creștini să fie instruiți asupra semnificației căsătoriei creștine, asupra obligațiilor soților între ei, precum și asupra dreptului primordial și asupra obligației pe care părinții o au de a se îngriji, după puterile proprii, de educația fizică, religioasă, morală, socială și culturală a fiilor;

2° printr-o instruire personală a viitorilor soți asupra căsătoriei, prin care viitorii soți vor fi dispuși pentru noua stare;

§ 2. (cf 1065 § 2) Se recomandă cu stăruință logodnicilor catolici să primească Divina Euharistie la celebrarea căsătoriei.

§ 3. (1063 4°) După celebrarea căsătoriei, păstorii sufletelor vor oferi căsătoriților ajutor pentru ca, respectând și îngrijind cu fidelitate alianța conjugală, să ajungă să ducă în fiecare zi o viață tot mai sfântă și mai deplină în familie.

Can. 784 - (cf 1067) Prin dreptul particular al fiecărei Biserici sui iuris, împreunându-și părerile cu Episcopii eparhiali ai celorlalte Biserici sui iuris care își exercită puterea în același teritoriu, să se stabilească norme privind examinarea viitorilor miri și celelalte mijloace de investigație, mai ales cu privire la botez și starea liberă, care trebuie făcute complet înainte de căsătorie, pe care respectându-le cu conștiinciozitate se poate purcede la celebrarea căsătoriei.

Can. 785 - § 1. (1066) Păstorii sufletelor au obligația, conform necesităților locurilor și timpurilor, să excludă prin remedii potrivite toate pericolele privind celebrarea invalidă și ilicită a căsătoriei; de aceea, înainte de a se celebra căsătoria, trebuie să aibă certitudinea că nimic nu se opune celebrării valide și licite.

Can. 786 - (= 1069) Toți credincioșii creștini au obligația să dezvăluie parohului sau Ierarhului locului, înainte de celebrarea căsătoriei, impedimentele pe care le-ar cunoaște.

Can. 787 - (cf 1070) Parohul care a efectuat investigațiile îl va înștiința imediat despre rezultatul acestora, printr-un document autentic, pe parohul care trebuie să binecuvânteze căsătoria.

În paranteze sunt trecute și numerele canoanelor CIC, canoane care corespund celor deja prezentate. Fiind vorba de una și aceiași doctrină catolică, preoții parohi a fiecăruia dintre cei doi viitori miri vor ști cum să procedeze în pregătirea pentru primirea sacramentului căsătoriei; este suficient ca împreună să luați legătura cu fiecare dintre aceștia. Nu comentăm conținutul canoanelor - care deja este clar -, dar subliniem faptul că o căsătorie, în concepția Bisericii Catolice - justificată dealtfel de dreptul divin - se bucură de două calități incontestabile: unitate și indisolubilitate.

Dacă ce am prezentat până acum ce ține de pregătirea doctrinară în vederea primirii sacramentului, în continuare mă voi opri asupra formei de celebrare a sacramentului, formă care ține de validitate. Nu mă voi referi la probleme speciale legate de competența celebrantului, competență de care depinde mai apoi validitatea sacramentului, ci mă voi opri asupra cazului specific al căsătoriei dintre o credincioasă greco-catolică și un credincios romano-catolic. Voi începe cu prezentarea unui principiu de bază:

Can. 33 - ?( ? 112 § 1, 2°) Femeia are dreptul integru de a trece la Biserica sui iuris a soțului în momentul celebrării căsătoriei sau pe durata acesteia; însă, odată desfăcută căsătoria, ea poate să revină în mod liber la Biserica sui iuris precedentă.

Acest principiu se aplică numai credincioasei greco-catolice, bărbatul fiind deci exclus. Dreptul latin (can. 112) prevede însă ambele posibilități; în momentul celebrării sacramentului căsătoriei atât bărbatul cât și femeia latină pot trece la Biserica sui iuris a soțului sau soției, în cazul nostru soțul latin poate trece prin celebrarea căsătoriei la Biserica Greco-Catolică a soției.

În ceea ce privește competența ministrului căsătoriei (a celebrantului) trebuie să subliniem faptul că este competent în celebrarea validă a căsătoriei oricare dintre cei doi parohi ai viitorilor soți (sunt competenți și Ierarhii cărora sunt supuși aceștia, respectiv Episcopul eparhial de Cluj-Gherla și Arhiepiscopul latin de Alba-Iulia, dacă este vorba de doi credincioși care își au domiciliul în zona lor de competență, dar și oricare preot paroh, doar în limitele propriului teritoriu, dacă cel puțin unul dintre cei doi viitori miri sunt înscriși în propria lor Biserică sui iuris) can. 828, 829; CIC can. 1108, 1109. Calitatea de a binecuvânta o căsătorie poate fi delegată în cazul nostru doar unui alt preot (can. 830; CIC can. 1111).

În cazul celebrării căsătoriei dintre doi credincioși catolici, dintre care unul este credincios al unei Biserici Catolice Orientale (credincioasa greco-catolică), este exclus de la celebrarea căsătoriei, ca ministru, un diacon, ritualul de celebrare al sacramentului cerând ad validitatem pentru parte greco-catolică rit sacru, adică "însăși intervenția preotului care asistă și binecuvântează" (can. 828 § 2). Un diacon latin, nu poate așadar celebra valid sacramentul căsătoriei (latin + oriental catolic) atâta timp cât acesta nu poate acorda binecuvântarea constitutivă a sacramentului.

Can. 831 §2, absent în CIC, cere ca sacramentul să fie celebrat în fața parohului mirelui greco-catolic. Canonul este absent în CIC, deci putem spune, că în cazul expus de dvs. este competent în celebrarea ritului sacru al căsătorie (can. 828-842, și corespondentele CIC):

  • oricare dintre cei doi parohi ai viitorilor miri;

  • oricare dintre Ierarhii catolici a oricăruia dintre cei doi credincioși catolici, greco-catolică și romano-catolic;

  • oricare preot catolic (greco-catolic sau latin) numai în limitele propriei competențe, respectiv numai în limitele propriei parohii;

  • oricare preot catolic, dacă a fost valid delegat de către cel (sau cei) care au competență în celebrarea validă a sacramentului; diaconul, în cazul nostru nu poate fi delegat;

  • dispensa de la forma de celebrare a căsătoriei este rezervată Sfântului Scaun;

  • în cazul pericolului de moarte, aceste reguli nu se mai aplică.

În cazul căsătoriei dintre o greco-catolică și un romano-catolic (credincioși catolici de rit divers) poate fi așadar competent în celebrarea căsătoriei oricare dintre parohi (respectivi Ierarhii) celor doi viitori soți. La fel de competenți sunt și cei valid delegați pentru celebrarea validă a căsătoriei.

Ca preot pot să vă dau următorul sfat: discutați această problemă cu sinceritate și deschidere de inimă între voi și de comun acord alegeți ritul în care să primiți sacramentul căsătoriei. Decideți astfel încât în viața de familie o formalitate cum este cea a formei de celebrare a căsătoriei să nu influențeze decât pozitiv ceea ce doriți să realizați, o căsătorie catolică, în care unitatea și indisolubilitatea, ca și calități esențiale ale unei căsătorii între creștini să fie secondate de binele soților dar și de cel al viitorilor copii care se vor naște.

Dumnezeu să binecuvânteze familia voastră.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire