Tu întrebi 


 

Traian Lincariu din Brașov întreabă:

În conformitate cu canoanele bisericești greco-catolice este permis a se pune pe masa sfântului altar vaze cu flori?

Răspunde pr. prof. William Bleiziffer:

Codul Canoanelor Bisericilor Orientale (CCEO) este un corp de legi care se referă la toate cele 21 de Biserici sui iuris din ansamblul Bisericii Catolice. Ca atare prezintă norme generale care sunt valabile pentru toate aceste Biserici. Referitor la întrebarea Dvs. nu există un răspuns clar în sensul lui da sau nu. Există însă o seamă de canoane, din care se pot trage câteva concluzii; cel mai important este

Can. 872 - § 1. Va fi îndepărtat de biserici tot ceea ce este în dezacord cu sfințenia locului.

§ 2. Toți cei cărora le revine acest lucru, vor avea grijă ca în biserici să fie menținută acea curățenie decentă care se cuvine casei lui Dumnezeu și vor folosi mijloace de siguranță pentru a păstra lucrurile sacre și prețioase.

Responsabilii îngrijirii bisericilor, adică parohii, sau oricare alt preot căruia îi este încredințată o biserică, trebuie să păstreze cu religioasă grijă sfințenia bisericii, aceasta fiind un loc sacru și un semn vizibil al Bisericii pelegrine pe acest pământ. Acești responsabili au datoria de a menține lăcașurile de cult în curățenie, frumos decorate, în deplinul respect datorat casei Domnului (a se vedea și cann. 278, 309). Ei trebuie să evite tot ceea ce este în contrast cu sacralitatea și maiestuozitatea unui astfel e loc.

Dreptul particular al Bisericii noastre tratează în Concilium provinciale tertium la Titlul III cap. II Despre Biserici, și din abundența și claritatea materialului expus, rezultă indubitabil grija pe care legislatorul o are în ceea ce privește construcția, arhitectura interioară și exterioară, aranjarea și înzestrarea bisericii cu icoane, iconostas, aranjarea altarului, etc. Referitor la argumentul nostru, Conciliul tratează lateral tema atunci când stabilește la art. 7 ca peste tot să se poarte de grijă de biserici ca să fie totdeauna în stare bună, curate, înfrumusețate, iar dacă nu vor fi mărețe, totuși prin curățenia lor să fie un lăcaș vrednic al lui Dumnezeu, iar la art. 15, tot în aceeași perspectivă, ca altarul să fie păstrat în deplină curățenie. Mult mai clar, este însă art. 3 al aceluiași Titlu III, cap. II: Să nu se pună pe altar nimic, afară de ceea ce se ține de celebrarea sântului sacrificiu liturgic.

Interpretând strict această normă am putea spune că în afara obiectelor de cult, necesare celebrării Sfintei Euharistii, pe altar nu ar trebui să se găsească nimic altceva. Evitând însă o interpretare strictă, prea rigoristă, putem admite ca pe masa altarului să se găsească vaze cu flori, cu condiția ca acestea să fie bine aranjate și cu bun gust; de altfel obiceiul de a ornamenta sfântul altar cu flori nu este nou și nu este nici izolat. Catedrala mitropolitană din Blaj, este în acest sens un bun exemplu de urmat.

Masa sfântului altar fiind locul propriu al celebrării Sfintei Euharistii, prin maiestuozitatea și măreția cultului divin public recere ca aceasta să fie nu numai curată, ci și frumos împodobită. Consider că răspunsul la întrebarea Dvs. este da, înfrumusețarea altarului prin etalarea unor flori frumos aranjate depinzând de fiecare preot, de bunul lui gust dar și de ajutorul pe care îl primește din partea credincioșilor.

(întrebare și răspuns preluate din Unirea, publicația Mitropoliei Greco-Catolice)
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire