FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

Alexandru Robu (Săbăoani). "Mai mulți consăteni sunt interesați de regimul legal al suprafețelor de teren ce le-au fost oferite lor în timpul colectivizării de către fostul CAP... Prin cererea de față mă refer la suprafețele date în folosință, probabil art. 4 din decretul-lege 42/1990".

Situația pe care o arătați dv. este adevărată și ea se datorează în mare parte necunoașterii legilor în vigoare, dar și unei proaste aplicări a acestor prevederi legale. Este adevărat că foarte mulți cetățeni au probleme cu reconstituirea dreptului de proprietate, dar ne-ar fi mult mai ușor dacă cei interesați vor scrie pe adresa redacției și ne vor informa cu privire la fiecare caz concret. În acest fel nu am discuta despre niște prevederi legale generale, ci despre cazuri concrete. De asemenea, vă rog să aveți în vedere și faptul că în cuprinsul acestei reviste s-au publicat mai multe articole cu privire la legea fondului funciar și vor mai fi publicate și alte informații legate de acest subiect, în măsura în care cititorii sunt interesați de această problemă.

În ceea ce privește, problema ridicată de dv., trebuie să aveți în vedere nu doar prevederile art. 4 din decretul-lege 42/1990, ci și prevederile din legea 18/1991 și următoarele care au venit și au lămurit situația terenurilor date foștilor membri cooperatori cu titlu de lot în folosință.

Astfel, art. 4 al. 1 din decretul-lege 42/1990 prevede: "Adunările generale ale cooperativelor agricole... pot hotărî atribuirea de loturi în folosință de până la 5.000 m.p. teren arabil sau în echivalent agricol fiecărui membru cooperator sau pensionar cooperator, precum și mecanizatorilor și altor lucrători din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, cu obligația ca aceștia să efectueze în cooperativă volumul de muncă și, respectiv, lucrările mecanizate stabilite.

De specificat însă că aceste prevederi legale au fost valabile doar până la apariția legii 18/1991, ele fiind abrogate prin art. 123 din această lege, cu excepția art. 8-11 din acest act.

Astfel, în ceea ce privește loturile în folosință, noua lege, prin art. 25 prevede: "În cazul în care cooperativa agricolă de producție a atribuit loturi în folosință unor cooperatori, în grădinile din intravilan ale foștilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea deținătorilor inițiali sau a moștenitorilor acestora".

Persoanele care au primit terenuri în condițiile arătate mai sus și pe care au efectuat investiții au dreptul la o despăgubire egală cu contravaloarea acestora, dacă nu pot fi ridicate.

De asemenea, prin art. 23 se arată că "sunt și rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moștenitorilor acestora, indiferent de ocupația sau domiciliu lor, terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora.

Suprafețele de terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora sunt acelea evidențiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producție.

Pentru suprafața de teren agricol atribuită de cooperativa agricolă de producție ca lot de folosință, potrivit prevederilor art. 4 din decretul-lege 42/1990, "nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren se află în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu excepția celor strămutați, pentru realizarea unor investiții de interes local sau de utilitate publică".

Terenurile situate în intravilanul localităților, care au fost atribuite de cooperativele agricole de producție, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptățite, pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești, pe care le-au edificat, rămân și se înscriu în proprietatea actualilor deținători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foștii proprietari.

Foștii proprietari vor fi compensați cu o suprafață de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, cu teren situat în extravilan, în imediata vecinătate. (art. 24).

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, august 2003
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire