FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

* I. Dumea (Săbăoani). "În ce condiții pot dobândi calitatea de veteran de război?"

Conform legislației în vigoare (legea 44/1994) au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la primul sau la al doilea război mondial și s-au aflat într-una din aceste situații:

- au luptat în unități militare - subunități, mari unități sau comandamente - la diferite eșaloane ori au făcut parte din formațiunile logistice;

- au acționat în unitățile speciale din zona interioară la dezamorsarea proiectilelor, precum și la curățarea teritoriului de mine la 31 decembrie 1946;

- au fost comandanți militari ori membri în consiliile militare de control și recepție în întreprinderi furnizoare de material de război;

- au luptat pe teritoriul național vremelnic ocupat de inamic, împotriva acestuia, în unități ori formațiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major;

- au făcut parte din justiția militară, poliția militară, jandarmerie, din unități de pompieri militari și companii de poliție din cadrul Ministerului de Interne, care au acționat în zona de operațiuni ori s-au aflat în unități sau formațiuni constituite și au acționat în timpul războiului;

- au devenit invalizi de război;

- au fost prizonieri de război;

- cetățenii români din orice teritoriu care s-au înrolat voluntar și au luptat în rândurile armatelor Națiunilor Unite;

- locuitorii din provinciile românești, vremelnic ocupate în perioada 1940-1945, care au fost încorporați sau mobilizați în mod obligatoriu și au luptat în armatele altor state, în cazul în care și-au păstrat sau redobândit cetățenia română și domiciliul în România;

- persoanele de naționalitate germană care au fost încadrate obligatoriu în unități ale armatei germane, în cazul în care și-au păstrat sau redobândit cetățenia română și domiciliul în România.

Calitatea de veteran de război se stabilește de către Ministerul Apărării Naționale, pe baza datelor din livretul militar, ori, în lipsa acestora, pe bază de acte oficiale eliberate de către organele stabilite de acest minister, prin care se confirmă situațiile prevăzute mai sus (a-j). În cazul în care, din diferite motive, cei îndreptățiți nu posedă livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesară din cauza inexistenței sau distrugerii arhivelor, confirmată în scris, calitatea de veteran de război se va determina de către consiliile de reconstituire, cu martori, în condițiile prevăzute de lege și de metodologia stabilită, în acest scop, de Ministerul Apărării Naționale.

Nu poate fi dobândită calitatea de veteran de război de persoana care:

- a comis acte de trădare a patriei ori a acceptat să fie folosită de inamic ca spion sau agent de diversiune pe teritoriul țării, fapte constatate printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- a luptat ca voluntar în armate străine împotriva țării sau a Națiunilor Unite ori a săvârșit acte de teroare și crime împotriva populației autohtone pe teritoriile vremelnic ocupate de inamic;

- a dezertat din armata română în timpul războiului;

- a obținut actul doveditor prin declarații false ori prin manopere dolosive constatate prin hotărâre rămasă definitivă sau când hotărârea comisiei de recunoaștere a fost anulată.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, iunie 2003
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire