FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

- Robu F. Alexandru (Săbăoani) "...certificatul de moștenitor face dovada calității de proprietar asupra masei succesorale rămasă de pe urma surorii mele care nu are descendenți și nici ascendenți care s-o moștenească?..."

Certificatul de moștenitor nu constituie titlu de proprietate și nu face dovada dreptului de proprietate al moștenitorului asupra bunurilor enumerate în certificat, ci face dovada calității moștenitorului de a dobândi prin succesiune acele bunuri dacă au aparținut defunctului. În primul rând, trebuie să dovediți cu acte că sora dv. este proprietara bunului (casă, teren etc.), iar în baza certificatului de moștenitor puteți revendica bunul respectiv (în cazul în care sunteți singurul moștenitor).

- Mureșan (Bacău). Ce este grațierea? În ce condiții un condamnat poate beneficia de grațiere?

Grațierea este un act al președintelui României, atunci când grațierea este individuală sau al Parlamentului României, atunci când este colectivă și constă în iertarea unui condamnat sau a unei categorii de condamnați de executarea în totul sau în parte a pedepsei aplicate ori în comutarea acestei pedepse în alta mai puțin grea.

Grațierea individuală se acordă prin decret de președintele României la cererea celui interesat doar pentru pedepse aplicate prin hotărâri definitive de condamnare. Cererea de grațiere formulată înainte de condamnarea definitivă este inadmisibilă, urmând a fi respinsă.

Grațierea colectivă se acordă prin lege pentru una sau mai multe categorii de condamnați și ea poate fi aplicată și pentru pedepse aplicate prin hotărâri încă nedefinitive sau pentru pedepse încă neaplicate, cu condiția ca infracțiunile să fie săvârșite anterior actului grațierii.

Prin grațiere se poate înlătura executarea întregii pedepse aplicate sau numai o parte din executarea pedepsei, indicându-se fracțiunea cu care pedeapsa se reduce.

De menționat că nu se poate aplica grațierea pentru infracțiunile săvârșite în ziua adoptării legii de grațiere.

După lungi discuții și ani de așteptare, Parlamentul României a adoptat anul acesta legea nr. 543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni, lege care a intrat în vigoare la 4.10.2002, data publicării ei în Monitorul oficial. Din păcate, pentru așteptările multor infractori, această lege are în vedere doar pedepsele, măsurile și sancțiunile aplicate prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate până la data publicării ei în Monitorul oficial, ea aplicându-se unui număr foarte mic de infracțiuni și infractori.

Astfel, conform noii legi de grațiere, vor fi grațiate în întregime toate pedepsele cu închisoarea până la 5 ani inclusiv, precum și pedepsele cu amenda aplicate de instanțele de judecată (doar pentru hotărârile judecătorești definitive). De specificat că de prevederile acestei legi nu vor beneficia cei care au fost condamnați pentru infracțiuni săvârșite în stare de recidivă și celor care sunt recidiviști prin condamnări anterioare. De asemenea, nu vor beneficia de grațiere cei cărora li s-au aplicat pedepse sau măsuri educative pentru următoarele infracțiuni: infracțiuni contra siguranței statului, infracțiunile de omor, vătămarea corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea de domiciliu, șantajul, violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexuală, incestul, furtul de autovehicule, precum și furtul calificat (art. 209 al. 1 lit. a, b, d, g, al. 2-4), tâlhăria, pirateria, înșelăciunea (al. 2-5), delapidarea (al. 2), ultrajul (al. 2 și 3), abuzul în serviciu în formă calificată, luarea de mită, darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influență, tortura, represiunea nedreaptă, evadarea, înlesnirea evadării, neîndeplinirea cu știință a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă (al. 2), părăsirea postului și prezența la serviciu în stare de ebrietate (al. 3), distrugerea și semnalizarea falsă, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de valori străine, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, deturnarea de fonduri (al. 2), nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri (al. 2), contaminarea venerică și transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, traficul de stupefiante, falsificarea de alimente sau alte produse, punerea în primejdie a unei persoane în neputință de a se îngriji, relele tratamente aplicate minorului, încăierarea (al. 3 teza II), asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni, proxenitismul, dezertarea, zborul neautorizat (al. 2), precum și unele infracțiuni prevăzute de legi speciale.

Conform art. 6 din această lege, grațierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii, a măsurii internării într-un centru de reeducare sau a sancțiunii contravenționale, deoarece s-au sustras de la executarea acestora, precum și celor care au început executarea, dar ulterior s-au sustras.

De asemenea, persoanele grațiate care, în curs de trei ani, săvârșesc cu intenție o infracțiune vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracțiune și pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării legii privind grațierea.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, decembrie 2002
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire