FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

Camelia L. (Iugani). Referitor la răspunsul pe care ni-l solicitați în legătură cu restituirea împrumutului de 2000 de dolari pe care l-a contractat soțul dv. cu o terță persoană din Pașcani și despre care v-am răspuns în numărul din iunie al acestei reviste, având în vedere datele suplimentare pe care ni le-ați transmis, facem următoarele precizări: Conform Codului de procedură civilă, o parte dintr-un proces, pârâtul sau reclamantul, se poate apăra singur în instanță, poate apela la serviciile unui avocat sau poate solicita judecata în lipsă, urmând a-i fi comunicate toate actele de procedură. În cazul în care partea interesată nu se prezintă la proces, nu solicită judecata în lipsă și nici partea adversă nu este prezentă, atunci conform art. 242 al. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă judecata cauzei se suspendă pentru lipsa părților. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul dv. Recurentul nu s-a prezentat la judecarea cauzei, iar avocatul dv. a lipsit nemotivat și nici nu a solicitat judecarea în lipsă, motiv pentru care s-a suspendat cauza pentru lipsa părților. În acest moment, în condițiile în care aveți interes, aveți posibilitatea să faceți o cerere la Curtea de Apel Iași în care să solicitați repunerea cauzei pe rol și continuarea judecății, hotărârea acestei instanțe fiind definitivă și irevocabilă, iar dv. veți putea să vă recuperați banii după restituirea dosarului la Judecătoria Pașcani.

Mihai B. (Roman). În anul 1993 am fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani cu suspendare pentru o faptă de furt calificat. De la acea dată și până în prezent nu am mai avut nici o condamnare penală și sunt angajat la o societate comercială încă din anul săvârșirii faptei. Care sunt condițiile pentru reabilitare și care este procedura?

Conform art. 137 din Codul penal, pentru admiterea cererii de reabilitare condamnatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) nu a suferit o nouă condamnare în intervalul prevăzut de lege (în cazul dv. textul de lege prevede: în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunțate); b) își are asigurată existența prin muncă sau prin alte mijloace oneste, precum și în cazul când are vârsta de a fi pensionat sau este incapabil de muncă; c) a avut o bună conduită; d) a achitat în întregime cheltuielile de judecată și despăgubirile civile la plata cărora a fost obligat, afară de cazul când partea vătămată a renunțat la despăgubiri sau când instanța constată că cel condamnat și-a îndeplinit în mod regulat obligațiile privitoare la dispozițiile civile din hotărârea de condamnare. În cazul dv., având în vedere datele comunicate, termenul de reabilitare s-a împlinit și urmează să faceți o cerere la Judecătoria în raza căreia domiciliați, solicitând reabilitarea judecătorească. La cererea de reabilitare va trebui să atașați hotărârea de condamnare cu mențiunea că este definitivă și acte din care să rezulte că îndepliniți condițiile menționate mai sus (ex.: adeverință de la locul de muncă, caracterizări, dovada achitării prejudiciului etc.).

L.S. (Butea). "În anul 2001 am fost condamnat, în lipsă, la o pedeapsă de 500.000 amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de lovire, deși nu am fost vinovat. Am declarat recurs, dar acesta mi-a fost respins, iar instanța de recurs, deși am solicitat, mi-a respins proba cu martori".

Este adevărat că nimeni nu poate fi obligat să se prezinte la judecată, în condițiile în care nu dorește, dar, așa cum ați constatat și dv., faptul că nu v-ați prezentat să vă formulați probe în apărare (acte, martori) nu v-a fost de ajutor, iar judecătorul a judecat cauza doar pe baza probelor administrate de partea vătămată (cel care v-a reclamat), iar sentința a fost dată pe baza acelorași probe. La recurs nu ați avut posibilitatea să propuneți probe, deoarece, așa cum dv. ați susținut în scrisoare, l-ați declarat peste termenul de 10 zile prevăzut de lege, iar recursul v-a fost respins ca tardiv. Conform art. 363 din Codul de procedură penală, termenul de recurs este de 10 zile, iar acest termen se calculează de la pronunțare pentru partea care a fost prezentă la dezbateri sau la pronunțare, iar pentru părțile care au lipsit atât la dezbateri, cât și la pronunțare, precum și pentru inculpatul deținut ori pentru inculpatul militar în termen care au lipsit la pronunțare, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv. Din ceea ce ne-ați relatat, rezultă că, deși v-a fost comunicată copia de pe dispozitiv, recursul l-ați declarat după o lună de la comunicarea acestei hotărâri, astfel încât în mod corect și legal recursul v-a fost respins ca tardiv.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, august 2002
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire