FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

C.L. (Mircești). "În anul 2000 am împrumutat unei persoane din Pașcani suma de 2000 de dolari, iar aceasta s-a obligat ca în termen de două luni să-i restituie. Deși termenul scadent s-a împlinit, încă nu am recuperat banii împrumutați, deși mă judec cu aceasta de mai mulți ani de zile".

Situația prezentată de dv. nu este foarte clară, iar din datele furnizate nu am înțeles ce acțiune ați promovat și în ce fază procesuală sunteți. În condițiile în care ați încheiat un act autentic prin Notariat, iar persoana care a împrumutat banii de la dv. s-a obligat prin acel act (contract de împrumut?) să vă restituie suma împrumutată în termen de 2 luni, atunci, după expirarea termenului stabilit trebuia să vă adresați Judecătoriei Pașcani și să investiți contractul cu titlu executor, iar ulterior cu acest contract investit trebuia să vă adresați unui executor judecătoresc în vederea recuperării debitului. Dacă debitorul (persoana care a împrumutat suma de bani) nu înțelege să achite debitul datorat, atunci se trece la executare silită, adică bunurile debitorului, mobile sau imobile, îi vor fi scoase la vânzare, urmând ca în urma vânzării, dv. să recuperați atât debitul datorat, dobânzile aferente debitului, dar și cheltuielile de judecată și de executare.

În cazul în care ați încheiat un înscris sub semnătură privată, adică un act scris de mână de debitor sau de dv., dar semnat de debitor, atunci urmează să vă adresați Judecătoriei Pașcani cu o cerere prin care solicitați restituirea sumei și a dobânzilor aferente. De menționat că în astfel de situații trebuie administrată și proba cu martori pentru a dovedi natura actului asupra căruia au convenit părțile, suma care a fost împrumutată, termenul pentru care a fost împrumutată suma etc.

Deoarece din situația prezentată de dv. nu am înțeles în care din aceste două situații vă aflați pentru o informare corectă vă rugăm să reveniți cu date complete (eventual copii xerox de pe hotărâri).

A.B. (Răducăneni). "Ce este întâmpinarea? De ce judecătorul mi-a respins cererea de probe? Care este termenul de declarare a apelului? Dar a recursului?"

a) Prin întâmpinare, pârâtul răspunde în scris pretențiilor formulate de reclamant prin cererea de chemare în judecată și, în acest fel, reclamantul este pus în situația de a cunoaște apărarea pe care pârâtul înțelege să și-o facă și dovezile pe care le invocă. Potrivit art. 115 din Codul de procedură civilă, întâmpinarea va cuprinde: 1) excepțiile de procedură pe care pârâtul le ridică la cererea reclamantului; 2) răspunsul la toate capetele de fapt și de drept ale cererii; 3) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere; 4) semnătura.

Întâmpinarea trebuie depusă cu cel puțin 5 zile înainte de prima zi de înfățișare, iar ea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel (divorț, cereri posesorii etc.). Conform art. 118 alineatul 2 din Codul de procedură civilă "nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică". Sancțiunea prevăzută de art. 118 v-a fost aplicată și dv. în condițiile în care, deși legal citat (ați semnat citațiile pentru două termene consecutive), nu ați depus întâmpinare cu cel puțin cinci zile înainte de prima zi de înfățișare (prima zi de înfățișare este ziua în care părțile, legal citate, pot pune concluzii) și nu v-ați formulat probe. În apărarea dv. nu puteți invoca faptul că nu ați cunoscut legea, deoarece o lege se presupune și trebuie să fie cunoscută după publicarea ei în "Monitorul oficial".

b) În cauzele civile, termenul de apel și de recurs este de 15 zile de la data comunicării hotărârii. Apelul trebuie să fie motivat până la prima zi de înfățișare din apel, iar recursul în termenul de 15 zile de la data comunicării hotărârii dată de instanța de apel.

S.D. (Onești). "Ce este tranzacția? În condițiile în care m-am împăcat cu frații mei, pot încheia o tranzacție?"

"Tranzacția este un contract prin care părțile termină un proces început sau preîntâmpină un proces ce poate să se nască" (art. 1704 Cod civil). Conform art. 271 C. proc. civilă "părțile se pot înfățișa oricând în cursul judecății, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească învoiala lor."

Dv. urmează să formulați în scris învoiala la care ați ajuns cu frații, iar această învoială s-o prezentați judecătorului care urmează să ia act de tranzacția încheiată. La termenul de judecată la care depuneți tranzacția trebuie să fie prezenți atât reclamanții, cât și pârâții pentru ca judecătorul să-i poată legitima și să-i întrebe dacă înțelegerea respectivă reprezintă voința lor. Hotărârea care consfințește învoiala părților se dă fără drept de apel.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, iunie 2002
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire