FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

Legea și dreptul tău

* Giurgi A. (Roman). "În anul 2003 am fost condamnat la o pedeapsă de un an închisoare cu suspendare pentru conducerea mașinii sub influența băuturilor alcoolice. Când pot primi înapoi permisul de conducere?"

În cazul în care o persoană este cercetată și condamnată pentru săvârșirea unei fapte care constituie infracțiune, în afară de răspunderea penală, în cazul dv. condamnarea la pedeapsa închisorii cu suspendare, se ia și măsura anulării permisului de conducere. Conform art. 103 din O.G. nr. 195/2002, vă puteți prezenta la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:

- au trecut 6 luni de la data executării pedepsei în regim de privare de libertate sau a trecut un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

- a intervenit amnistia sau grațierea;

- interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată.

Pentru a fi admis la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere candidatul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic și că a absolvit un curs de legislație rutieră și conduită preventivă organizat de o unitate autorizată.

*Giurgiman Tereza (Doljești, jud. Neamț). "...din anul 1948 am fost deportată la canalul Dunăre-Marea Neagră până în anul 1954. După ce am fost eliberată, tata mi-a dat pământ pe care l-am ținut până la întovărășire. După revoluție, toți frații mei au primit titlu de proprietate pentru terenul pe care l-au primit de la tata, în afară de mine, deoarece pe acest teren două persoane din Butea au ridicat o casă în mod abuziv, deși eu am hotărâre judecătorească încă din anul 1992, iar primăria refuză să-mi dea titlu de proprietate".

Având în vedere multitudinea posibilităților în cazul proceselor cu pământul, nu vă putem da un răspuns exact din lipsa tuturor datelor concrete (reveniți eventual cu copii xerox ale actelor, inclusiv hotărârea judecătorească pe care o invocați). Dacă, prin hotărâre, comisia locală a fost obligată să vă reconstituie dreptul de proprietate cu privire la suprafața de teren cu care ați intrat în C.A.P., atunci trebuie să vă adresați acestei comisii în vederea întocmirii documentației pentru comisia județeană pentru a vă putea elibera titlu de proprietate. Nu primăria eliberează titlu de proprietate, ci comisia județeană care funcționează pe lângă prefectură și care întocmește titlu de proprietate pe baza propunerii comisiei locale. Vă precizăm că în cazul terenului din intravilan, cum este și cazul dv., reconstituirea se face obligatoriu pe vechiul amplasament, în cazul în care acest teren este liber. Dacă persoanele care au ridicat construcții pe terenul dv. au titlu de proprietate pe acea suprafață de teren, atunci trebuie să solicitați anularea titlului de proprietate, fiind eliberat cu încălcarea dispozițiilor legale.

* A.D. "Ce trebuie să cuprindă cererea de recurs din civil?"

Începând cu 28 septembrie, obligatoriu cererea de recurs formulată împotriva unei sentințe sau decizii civile trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele mențiuni: numele, domiciliu sau reședința părților ori, pentru persoane juridice, denumirea și sediul lor, precum și, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal și contul bancar (dacă recurentul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul); indicarea hotărârii care se atacă; motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor sau, după caz, mențiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat; semnătura. La cererea de recurs se va atașa dovada achitării taxei de timbru, conform legii.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, decembrie 2004
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire