FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

Legea și dreptul tău

- Beiuș A. (Bacău). "În anul 1979 am cumpărat cu zdelcă de la un vecin suprafața de 1.200 m.p. teren, iar pe acest teren am construit o casă în care locuiesc și în prezent. Deoarece la vremea respectivă nu se puteau încheia acte la notariat am încheiat un act scris de mână, iar vecinul meu s-a obligat ca, atunci când va fi posibil, să meargă să încheiem actele la notariat, dar în prezent refuză, pretinzând să-i mai achit niște bani".

Este adevărat că în perioada în care ați cumpărat terenul, era în vigoare o lege care interzicea vânzarea terenurilor, acestea fiind scoase din circuitul civil, adică ele nu puteau forma obiectul unui contract de vânzare-cumpărare, dar în prezent aveți posibilitatea să încheiați actul la notariat în formă autentică. Dacă vânzătorul refuză acest lucru, trebuie să promovați o acțiune în obligația de a face prin care instanța de judecată să oblige partea care refuză să se prezinte la notariat să încheie actul de vânzare-cumpărare în formă autentică, cu obligarea acesteia și la plata unor daune cominatorii (o sumă de bani) până la îndeplinirea obligației. În cazul în care nu va executa această obligație, atunci va trebui să promovați și o acțiune prin care să solicitați instanței să dea o hotărâre care să țină loc de act de vânzare-cumpărare pentru terenul cumpărat, hotărârea fiind actul de proprietate al dv. De menționat că în practica judiciară uneori cumpărătorul îl notifică pe vânzător prin executorul judecătoresc să se prezinte la notariat în vederea încheierii actului de vânzare-cumpărare, iar ulterior promovează acțiune pentru darea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare, fără să mai promoveze în prealabil o acțiune în obligația de a face. Acțiunea în obligația de a face se timbrează cu 171.000 lei taxă timbru și 3.000 lei timbru judiciar, iar hotărârea care să țină loc de act de vânzare-cumpărare se timbrează la valoare, în funcție de zona în care se află terenul.

- Filip A. (Bacău). "În anul 2002 m-am judecat cu fratele meu pentru o moștenire. Prin hotărârea judecătorească acesta a fost obligat să-mi achite o sumă de bani deoarece el a rămas în casa părinților, dar nici în prezent nu mi-a dat-o, deși are posibilități".

În cazul în care părțile din proces nu execută de bunăvoie hotărârile judecătorești, atunci partea nemulțumită poate să ceară investirea hotărârii cu formă definitivă și titlu executoriu, iar ulterior, cu această hotărâre, se va adresa unui executor judecătoresc în vederea executării silite a hotărârii. Cererea cu privire la investirea hotărârii cu formă definitivă și titlu executoriu se adresează instanței de fond și se va timbra cu 51.000 lei taxă timbru și 3.000 lei timbru judiciar. O hotărâre judecătorească se poate executa în termen de trei ani de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă și irevocabilă, după acest termen executarea hotărârii fiind prescrisă (nu mai poate fi executată, dacă nu se dovedește că partea care putea să ceară acest lucru se află într-una din situațiile prevăzute de Codul de procedură civilă în care a fost împiedicată să pună în executare hotărârea).

- V. Bordeianu (Șcheia, județul Iași). "Care este termenul de declarare a apelului și recursului în dosarele penale?"

Termenul de declarare a apelului și recursului în dosarele penale este de 10 zile și curge de la pronunțarea hotărârii pentru partea care a fost prezentă la dezbaterea fondului și de la comunicarea hotărârii pentru partea care n-a fost prezentă la dezbaterea fondului pricinii".

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, octombrie 2004
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire