FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

Legea și dreptul tău

Monica Riznic "Dețin o suprafață de teren pentru care mi s-a eliberat titlu de proprietate în 2002. Am aflat că în 2003 s-a emis un alt titlu de proprietate pentru suprafața de 943 mp din terenul meu unei alte persoane. Vă rog să-mi comunicați cum ar trebui să procedez în această situație".

Astfel de situații sunt numeroase și ele apar, în general, din cauza comisiilor locale și județene de aplicare a legilor fondului funciar care nu verifică situația terenurilor pentru care s-a eliberat deja titlu de proprietate, întocmesc documentația și eliberează titluri de proprietate concomitente pentru aceeași suprafață de teren.

În cazul în care dv. stăpâniți suprafața de teren de 943 mp, iar titlul de proprietate al dv. nu a fost anulat, atunci folosiți în continuare terenul pentru că sunteți proprietarul lui conform actului de proprietate. Dacă dv. nu aveți în posesie această suprafață de teren și o stăpânește cealaltă persoană, atunci trebuie să promovați o acțiune în anularea titlului de proprietate eliberat pe numele persoanei respective, motivat de împrejurarea că pentru această suprafață de teren, la data eliberării noului titlu, aveați deja titlu de proprietate emis legal deoarece erați îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru acea suprafață de teren. Acțiunea este de competența judecătoriei de la domiciliu pârâtului și se timbrează cu 103.000 lei taxă timbru fiscal și 3.000 de lei timbru judiciar. În cadrul acestui proces instanța de judecată va solicita documentația care a stat la baza eliberării titlului de proprietate pe care solicitați să fie anulat și va dispune în consecință, în funcție de probele administrate în cauză. După ce veți avea o hotărâre definitivă și irevocabilă în dosarul de anulare a titlului de proprietate va trebui să promovați o acțiune în revendicare prin care să solicitați ca persoana care vă ocupă terenul să fie obligată să vă lase în deplină proprietate și posesie suprafața de teren pe care o revendicați.

Răzvan "Ce drepturi are un invalid gr. II, cu colostomie?"

În paginile acestei reviste s-au mai publicat articole referitoare la pensiile de invaliditate și condițiile în care acestea pot fi acordate (februarie 2004). Pentru a ne putea interesa pentru dv., ar fi bine să reveniți cu date concrete, în sensul de a preciza clar ce anume vă interesează.

A. Romila (Bacău) "Din anul 2000 am fost angajată la o societate comercială, în calitate de vânzătoare, iar în luna noiembrie 2003 am intrat în concediu de maternitate. După terminarea concediului de maternitate am solicitat în scris acordarea concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani, dar patronul firmei refuză să-mi plătească acest concediu, motivat de faptul că nu este obligația firmei lui".

Societatea la care ați lucrat este obligată să vă plătească indemnizația pentru creșterea copilului până la 2 ani, iar cuantumul acestei indemnizații reprezintă 85% din salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În anul 2004, conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 519/2003, salariul mediu brut este de 7.682.000 lei, adică dv. trebuie să primiți suma de 6.500.000 lei lunar neimpozabil. Pentru a beneficia de aceste drepturi este necesar ca dv. să fi cotizat la asigurările sociale cel puțin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, să fi efectuat cel puțin 42 de zile din concediu de lehuzie și să solicitați concediu pentru creșterea copilului până la 2 ani, după 31 decembrie 2003. Dacă îndepliniți toate aceste condiții, iar patronul firmei refuză plata concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani, atunci trebuie să vă adresați cu o cerere Tribunalului Bacău prin care să solicitați obligarea societății la care ați lucrat și la care încă mai sunteți angajată plata drepturilor salariale cuvenite cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului până la 2 ani. Aceste acțiuni sunt scutite de taxă de timbru.

În cazul în care dv. renunțați la acest concediu pentru creșterea copilului și hotărâți să rămână soțul cu copilul, atunci acesta poate beneficia de aceleași drepturi ca și dv., în situația în care îndeplinește condițiile menționate mai sus.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, aprilie 2004
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire