FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

- Oana Vlad. "Deși sufăr de o boală cardiacă deosebit de gravă, am muncit mai bine de 14 ani fiind încadrată ca invalid de gradul II, deși boala mea s-ar fi înscris la gradul I. Acum, după atâția ani de muncă, boala s-a agravat ireversibil și nu mai pot munci. Ce anume trebuie să fac pentru a obține o pensie pe grad de invaliditate I?"

Conform legii nr. 19/2000, care reglementează sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, au dreptul la pensie de invaliditate asigurații care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă, a bolilor profesionale și tuberculozei, a bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.

Art. 54 din același act normativ prevede că, în raport cu cerințele locului de muncă și cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, a capacității de autoservire, de autoconducție sau de orientare spațială, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;

b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce și de a se orienta spațial, fără ajutorul unei alte persoane;

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putând să presteze o activitate profesională.

Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisă de medicul specializat în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă. Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale, în funcție de afecțiune, la intervale de 6-12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii. După fiecare revizuire, medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o nouă decizie prin care se stabilește, după caz:

a) menținerea în același grad de invaliditate;

b) încadrarea în alt grad de invaliditate;

c) încetarea calității de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacității de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală.

Dacă îndepliniți condițiile menționate de art. 54 lit. a pe care le-am menționat mai sus, atunci, la revizuirea medicală pe care urmează să o faceți, va trebui să explicați medicului situația medicală pentru a vă putea încadra în gradul I de invaliditate. În cazul în care sunteți nemulțumită de decizia dată de comisia medicală și considerați că ați fost încadrată greșit la gradul de invaliditate II în loc de I, în condițiile în care îndepliniți condițiile legale, aveți posibilitatea de a contesta decizia emisă la casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația dv. va trebui să fie rezolvată în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. Decizia casei teritoriale de pensii dată la soluționarea contestației poate fi contestată la instanța judecătorească competentă (tribunal) în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestată în termen, este definitivă.

De menționat, că pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor în cuantum fix.

Nu sunt supuși revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

a) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă;

c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii.

- Damian A. "Începând cu anul 2000 m-am judecat cu un vecin pentru un teren. Deoarece atât la Pașcani, cât și la Tribunalul Iași am pierdut procesele, am promovat recurs împotriva celor două hotărâri, dar instanța a constatat recursul nostru nul, cu toate că aveam dovezi noi favorabile".

Din ceea ce ne-ați scris rezultă că dv., deși v-a fost comunicată hotărârea și ați declarat recursul în termenul legal de 15 zile, nu ați indicat și motivele pentru care ați fost nemulțumit de hotărârile celor două instanțe. În această situație, în mod corect, potrivit dispozițiilor din Codul de procedură civilă, instanța de recurs a constatat nul recursul, deoarece aveați obligația ca în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii instanței de apel să-l declarați și să-l motivați.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, decembrie 2003
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire