FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

Mihai (jud. Bacău). "Sunt acționar la ferma agricolă din sat. În caz de deces, copiii pot să rămână acționari în continuare sau nu?"

Nu ne-ați specificat în scrisoarea dv. dacă ferma este constituită ca societate pe acțiuni sau ca o societate cu răspundere limitată. Copiii dv. pot moșteni, în cazul decesului dv., în cote egale, acțiunile pe care le aveți în cadrul societății respective.

"În anul 1999 am fost pus în posesie cu terenul intravilan... și am proces verbal de punere în posesie, dar terenul este ocupat abuziv de alt om și nu vrea să-l elibereze, din contra acesta a ridicat și o casă pe teren. Ce pot să fac în această situație?"

Situația dv. trebuie mai întâi lămurită din punctul de vedere al actelor cu care faceți dovada dreptului de proprietate. Procesul verbal de punere în posesie nu face dovada dreptului de proprietate, acesta fiind un act premergător eliberării titlului de proprietate conform legii 18/1991 modificată. Va trebui să vă adresați comisiei locale de aplicare a legii 18/1991 să întocmească actele necesare în vederea eliberării titlului de proprietate la care sunteți îndreptățit pe care să le trimită comisiei județene de aplicare a legii 18/1991 Bacău. După ce v-a fost eliberat titlul de proprietate va trebui să vă adresați Judecătoriei Bacău în raza căreia locuiți cu o acțiune în revendicare prin care solicitați ca acela care vă ocupă terenul să vă lase în deplină proprietate și posesie suprafața respectivă de teren. Menționăm că această acțiune se timbrează în funcție de suprafața de teren revendicată și de zona în care este situat terenul, atât cu taxă de timbru fiscal, cât și cu timbru judiciar. Conform legii 18/1991, atunci când este vorba de terenuri în intravilan, proprietarii urmează să fie puși în posesie pe vechile amplasamente, în condițiile în care acest lucru mai este posibil. În cazul dv., va trebui să aflați dacă persoana respectivă are autorizație de construcție pentru imobilul construit pe terenul pe care-l revendicați, eliberată de primăria din comună. În cazul în care nu are această autorizație, va trebui să solicitați o dată cu acțiunea în revendicarea și obligarea la ridicarea construcțiilor făcute în mod nelegal, pe cheltuiala proprietarului construcției. Dacă are autorizație de construcție, va trebui să solicitați doar obligarea persoanei respective la plata unor despăgubiri, echivalente cu valoarea terenului.

M.N. (Iași). "Suntem acasă șapte frați, iar în prezent trăiește doar tata, mama fiind moartă de anul trecut. În casa părintească locuiește în prezent tata, împreună cu un frate și familia acestuia. Cine are drept la casă? Această locuință trebuie să rămână fratelui mai mic?"

Cu privire la acest subiect am mai dat lămuriri și-n alte numere ale acestei reviste. Astfel, precizam cu acea ocazie că la români există obiceiul ca băiatul cel mai mic să rămână în casă, să se ocupe la bătrânețe de părinți și să le asigure atât cele necesare traiului (alimente, îmbrăcăminte etc.), dar și asistență medicală la nevoie (medicamente, spitalizare etc.), iar apoi toate cele necesare înmormântării și pomenirilor ulterioare. Dar așa cum am precizat, acesta este doar un obicei, el neavând corespondent în legislația română. Conform legilor în vigoare, dv. și frații dv. aveți toți drepturi egale, indiferent că sunteți fratele mai mare sau mai mic. Pentru a împărți casa va trebui întâi să dezbateți succesiunea rămasă de pe urma mamei dv. și trebuie să aveți în vedere că, în mod legal, cota cea mai mare o are tătăl dv., deoarece casa pe care doriți s-o împărțiți a fost bun comun al părinților dv., aceasta fiind dobândită în timpul căsătoriei părinților dv., cu contribuție egală. Dacă există înțelegere între toți moștenitorii, urmează să vă adresați unui birou notarial în vederea dezbaterii succesiunii rămasă de pe urma mamei dv. și eliberării unui certificat de calitate de moștenitor. Dacă nu reușiți să vă înțelegeți cu familia dv., atunci va trebui să vă adresați Judecătoriei Iași cu o cerere de partaj succesoral, prin care să solicitați instanței de judecată stabilirea cotelor ce revin fiecărui moștenitor, bunurile ce urmează a fi împărțite, precum și ieșirea din indiviziune cu privire la aceste bunuri. Vă sfătuim să încercați să rezolvați această situație pe cale amiabilă, întrucât așa cum probabil ați mai auzit, procesul de partaj succesoral este un proces de durată și destul de costisitor.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, octombrie 2003
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire