FAMILIA 

Cartea de aur a familiei
achizitionare: 10.09.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

Cuprinscapitolul anterior Note:

 1. Conciliul Vatican al II-lea, Gaudium et spes, 48.
 2. Ioan Paul al II-lea, Familiaris consortio, 13.
 3. Paul al VI-lea, Humanae vitae, 9.
 4. Idem.
 5. Ioan Paul al II-lea, Mulieris dignitatem, 6 și 7.
 6. Gen. 2,23-24.
 7. Ct. Ct. 8,6.
 8. 1 In. 4,8-16.
 9. Gen. 1,27.
 10. Mt. 19,4-6.
 11. Paul al VI-lea, Humanae vitae, 8.
 12. Gen. 1,28.
 13. Cf. J.-Y. Brachet, f.j., Taina cea mare, Ed. Viața Creștină, Cluj 1999, p. 51.
 14. Idem, p. 52.
 15. Ibidem.
 16. In. 15,16-17.
 17. Cf. J.-Y. Brachet, p. 51.
 18. Mt. 19,3-12.
 19. In. 13,1 și In. 19,30.
 20. Cf. M.-D. Philippe, Au coeur..., pp. 79-80; J.-Y. Brachet, p. 43-46.
 21. Conciliul Vatican al II-lea, Lumen gentium, 63.
 22. Cf. J.-Y. Brachet, p. 43-46.
 23. 1 Cor. 7,39.
 24. Cf. Ez. 11,19-20.
 25. V. Familiaris consortio, 58.
 26. Cf. J.-Y. Brachet, p. 76.
 27. Paul al VI-lea, Humanae vitae, 14.
 28. Conciliul Vatican al II-lea, Gaudium et spes, 50-51.
 29. Cf. J.-Y. Brachet, p. 28.
 30. Cf. Gen. 1,28; La verita... 1064, p. 503; St.-M. Barbeillon, Itinéraire chrétien..., p. 229.
 31. Cf. Gen. 1,26-27.
 32. V. Ef. 4,10-16.
 33. Cf. Ioan Paul al II-lea, Familiaris consortio, 36; St.-M. Barbeillon, p. 300.
 34. Cf. M.D. Philippe, Au coeur..., . 253; St.-M. Barbeillon, Itinéraire chrétien..., p. 265-320; 335-339
 35. Idem.
 36. Ibidem.
 37. Cf. St.-M. Barbeillon, pp. 314-320.
 38. Conciliul Vatican al II-lea, Gaudium et spes, 35.
 39. Conciliul Vatican al II-lea, Gaudium et spes, 35; Ioan Paul al II-lea, Familiaris Consortio, 37.
 40. Idem.
 41. Ibidem.
 42. Ioan Paul al II-lea, Familiaris Consortio, 57; A Guide for the Domestic Church, p. 18.
 43. Conciliul Vatican al II-lea, Gaudium et spes, 47; 52; Lumen gentium 1,11; Ioan Paul al II-lea, Familiaris Consortio, 55; 38 și La dificile transmision de la foi dans les familles. Message a l'Assamblée pléniere du Conseil Pontifical pour la Famille, D.C. 19 nov. 1995, nr. 2126, pp. 967-968. op. cit de J.-Y. Brachet, p. 79; Mesaj pentru a 31-a zi internațională de rugăciune pentru vocații, 24 apr. 1994 op. cit de J.-Y. Brachet, p. 80.
 44. Cf. A Guide..., pp. 18-19.
 45. Capitol inspirat de A Guide for the Domestic Church, pp. 87-89 și Euhologhion, Blaj, 1940, Tipografia Semniarului Arhidiecezan, pp. 1-18.
 46. V. Dan Octavian Cepraga, Graiurile Domnului. Colinda creștină tradițională, Ed. Clusium, Cluj-Napoca 1995, pp. 179-203; Pamfil Bilțiu și Gheorghe Gh. Pop, Sculați, sculați, boieri mari! Colinde din județul Maramureș, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p. 238.
 47. capitol inspirat de A Guide for the Domestic Church, pp. 20-22.
 48. V. Familiaris consortio, 59-62.
 49. Capitol inspirat din A Guide..., pp. 26-27.
 50. Parte inspirată din A Guide..., pp. 47-51.
 51. Cf. și inspirat de Catechismo degli adulti. La verita..., nr. 1020-1022, pp. 488-489.
 52. In. 12,1-8; Mt. 26,6-13; Mc. 14,3-9.
 53. V. Catechismo degli adulti. La verita..., nr. 1020-1021, pp. 488-489, nr. 1185-1187, pp. 376-377.
 54. V. Euhologhion, pp. 49-80.
 55. V. A Guide..., p. 91.
 56. Mc. 6,7. 12-13.
 57. In. 10,10.
 58. Mc. 10,13.
 59. Ev. 5,7.
 60. Cf. Catechismo degli adulti. La verita..., nr. 1188, pp. 577.
 61. In. 10,17.
 62. Cf. Catechismo degli adulti. La verita..., nr. 1188, pp. 577.
 63. 1 Cor. 15,54-55.

Bibliografie

 • *** A Guide for the Domestic Church, Diocese of Newton Office of Educational Services, 1986.

 • *** Conciliul Vatican al II-lea, Gaudium et spes.

 • *** Conciliul Vatican al II-lea, Lumen Gentium.

 • *** Euhologhion, Blaj, 1940, Tipografia Semniarului Arhidiecezan.

 • Barbellion, Stéphane-Marie, Itinéraire chrétien pour la famille, Ed. Droguet-Ardant, Paris, 1993.

 • Bombelli, Ferdinando - Carugno, Roberto, Educazione ai metodi naturali, Ed. Paoline, Milano, 1990.

 • Brachet, Jean-Yves, Taina cea mare, Ed. Viața Creștină, Cluj, 1999.

 • Conferenza Episcopale italiana, La verita ci fara liberi, Catechismo degli Adulti, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1995.

 • Congregația pentru doctrina credinței, Declarație privind avortul provocat.

 • Congregația pentru doctrina credinței, Declarație privind unele probleme de etică sexuală.

 • Ioan Paul al II-lea, Evanghelium vitae.

 • Ioan Paul al II-lea, Familiaris consortio.

 • Ioan Paul al II-lea, Mulieris dignitatem.

 • Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea către familii.

 • Paul al VI-lea, Humanae vitae.

 • Philippe, Marie-Dominique, Au coeur de l'amour. Entretien sur l'amour, le mariage et la famille, Ed. de Sarment. Fayard, 1987.

 • Rötzer, Josef, Reglarea contracepției pe cale naturală, Ed. Aviel, Timișoara, 1997.

Prescurtări și sigle
 • Ap. - Apocalipsa după Sfântul Ioan

 • Cf. - conform

 • Cor. - Corinteni

 • Ct. Ct. - Cântarea Cântărilor

 • Deut. - Deuteronom

 • Ef. - Efeseni

 • Ev. - Evrei

 • Ex. - Exod

 • Ez. - Ezechiel

 • F.A. - Faptele Apostolilor

 • Gal. - Galateni

 • Gen. - Geneză

 • Ib. - Iacob

 • In. - Ioan

 • Lc. - Luca

 • Mc. - Marcu

 • Mt. - Matei

 • Pt. - Petru

 • Rm. - Romani


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire