FAMILIA 

Cartea de aur a familiei
achizitionare: 10.09.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Iertarea și Sfânta Taină a Pocăinței în familie

Pentru noi, ca soți creștini, calea de sfințire rânduită de Bunul Dumnezeu este Sfânta Taină a Căsătoriei. Sfințirea și nu sfințenia care ni se pare atât de greu de atins! Este vorba de întoarcerea de fiecare zi la Dumnezeu și la voia Lui.

Abaterile de la voia Lui sunt cele care au urmări dureroase cunoscute în relațiile dintre noi ca soți sau cu ceilalți membri ai familiei. Orgoliul, egoismul, mânia, nepăsarea, asprimea, nerăbdarea, comoditatea, greutatea de a ierta și celelalte păcate ne rup în primul rând de Dumnezeu. De aceea, pentru a scăpa de păcatul care a pătruns în viața conjugală și pentru a trăi deplin harul căsătoriei, împăcarea cu Dumnezeu se află pe primul loc.

Recunoașterea păcatului, părerea de rău, mărturisirea lui sinceră preotului - care Îl reprezintă pe Dumnezeu, hotărârea de îndreptare în Sfânta Taină a Pocăinței și îndeplinirea canonului de pocăință reprezintă calea de împăcare cu Dumnezeu. Dacă aceasta este realizată, vom fi împăcați cu noi înșine și între noi: pacea vine din împăcare.

Cererea de iertare unul față de altul este ușoară și cu adevărat din inimă dacă ne-am cerut întâi iertare de la Dumnezeu și I-am primit iertarea. Tot așa și îndreptarea este mai ușoară și mai profundă.

Căința și iertarea reciprocă sunt ocazii zilnice de a ne arăta unul altuia că ne iubim și de a ne construi iubirea cu ajutorul lui Dumnezeu, de la Care iubirea izvorăște, ca și toată iertarea.

Când părinții, inspirați de iubire, caută sfințenia lui Dumnezeu prin căință și grabnică iertare reciprocă, prin îngăduință și iertare față de copii, îi învață fără cuvinte pe aceștia despre bunătatea și iertarea Tatălui Ceresc. Copiii vor avea încredere în dragostea și iertarea lui Dumnezeu și o vor căuta dacă vor respira dragoste și iertare în familie.

Harul primit în Sfânta Taină a Pocăinței și prin Sfânta Taină a Euharistiei ne va ajuta să facem față încercărilor și să biruim ispitele, să descoperim mai ușor voia lui Dumnezeu pentru noi și să o împlinim cu credință, cu curaj și cu bucurie25.

  • "Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să păziți unitatea Spiritului, întru legătura păcii" (Ef. 4,2-3).

  • "Să nu întristați pe Spiritul Cel Sfânt al lui Dumnezeu întru Care ați fost pecetluiți în ziua răscumpărării. Orice amărăcie și mânie și izbucnire și defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate. Ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat, în Cristos" (Ef. 4, 30-32).

  • "Soarele să nu apună peste mânia voastră" (Ef. 4,26 b).

  • "Îngăduiți-vă unii pe alții, iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum Cristos v-a iertat pe voi, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea îmbrăcați-vă întru dragoste, care este legătura desăvârșirii" (Col. 3,12-14).

Doamne, Tu singur ești drept, fără păcat, sfânt, mult milostiv, mult îndurător și-Ți pare rău de răutățile oamenilor. Unește-ne în dragoste, dăruiește-ne întoarcere, pocăință din toată inima, în bună înțelegere și pace plinind poruncile Tale, să ne învrednicim de Împărăția Ta cea cerească.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire