FAMILIA 

Cartea de aur a familiei
achizitionare: 10.09.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior "Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă"

Încă prin Sfânta Taină a Botezului am primit de la Cristos eliberarea de păcatul strămoșesc și ne-am unit cu Mântuitorul și cu lucrarea Sa în Biserică și în lume. Suntem iarăși fii ai lui Dumnezeu, facem iarăși parte din Poporul Lui, din Biserică. Suntem parte din Noul Legământ al lui Dumnezeu cu oamenii, sigilat de Cristos prin Jertfa Lui pe Cruce.

Noul și Veșnicul Legământ Îl unește pe Mirele Cristos cu Biserica, Mireasa Sa. "Iubirea mai tare ca moartea"7 a lui Dumnezeu pentru noi, cântată în Vechiul Testament în cuvintele mirelui către mireasă, este împlinită pe Cruce. Isus le umple de înțelesul lor cel mai adânc: mai mare iubire nu există. Și pentru că nu poate fi cuprinsă în vorbe omenești, ne ajută să ne apropiem de înțelesul ei copleșitor pe o cale deja cunoscută de noi: harul dăruirii totale a lui Isus și al unirii Sale cu oamenii pe care îi mântuiește este reprezentat de căsătoria celor botezați. Căsătoria lor devine semnul harului lui Cristos, pe care ni-l și împărtășește.

Chiar și pentru oamenii din jurul lui Isus, când divorțul ajunsese să fie îngăduit datorită împietririi inimilor, căsătoria cu greu putea să fie reprezentarea iubirii unice, absolute, totale, despre care vorbea El. De aceea, mai întâi a readus căsătoria la izvorul ei: la Dumnezeu Care este iubire8. După acest chip și după această asemănare9 am fost creați, bărbat și femeie, pentru ca iubirea dintre noi să devină chipul iubirii absolute și neclintite cu care Dumnezeu îl iubește pe om. "N-ați citit că Cel Ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat și femeie? Și a zis: pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și vor fi amândoi un trup. Așa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă"10. Cristos a arătat astfel că instituția Căsătoriei nu este efect al întâmplării sau rod al unor impulsuri naturale inconștiente; ea este o înțeleaptă orânduire a Creatorului. Scopul Lui este de a-Și realiza prin ea planul de iubire pentru omenire. Prin dăruirea reciprocă personală care este proprie soților și rezervată numai lor, soții urmăresc comuniunea dintre ei și împlinirea personală reciprocă. Comuniunea lor de iubire și viață este totodată și în vederea colaborării cu Dumnezeu la nașterea și educarea copiilor11: "Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a spus: «Fiți rodnici și vă înmulțiți, umpleți pământul și supuneți-l»"12.

Aceasta este temelia naturală a căsătoriei. Pe această temelie Isus înalță și mai sus căsătoria, prin Jertfa Sa mântuitoare. O face parte activă din lucrarea Sa de mântuire a omului. După cum Creatorul a vrut ca prin dragostea dintre bărbat și femeie să dea chip iubirii Sale pentru oameni, Cristos Mântuitorul vrea ca prin Sfânta Taină a Căsătoriei, iubirea soților creștini să reprezinte iubirea Sa pentru Biserică și să ne-o împărtășească. Aceasta este așezarea căsătoriei în Dumnezeu prin Sfanta Taină a Căsătoriei.

Căsătoria noastră ca botezați este o Sfântă Taină nu pentru că noi vrem să reprezentăm iubirea lui Cristos pentru Biserică sau pentru că viața noastră de credință este bogată, ci pentru că prin Botez am devenit fii ai lui Dumnezeu cu Fiul Său Unul-Născut și am intrat în Biserică. Chiar dacă nu am avea o credință vie, legământul nostru căsătoresc este un sacrament; dar viața noastră nu ar fi după intenția lui Dumnezeu și după credința primită în Botez13.

Bogăția legăturii dintre Sfânta Taină a Botezului și Sfânta Taină a Căsătoriei este sporită prin faptul că în familie, prin Botez, sunt primiți în familia lui Dumnezeu copiii dăruiți de El. Rodnicia soților chemați de Domnul să fie tată și mamă nu se mărginește la rodnicia după trup: ei sunt chemați la rodnicia spirituală de a conlucra cu Dumnezeu la creșterea Împărăției Sale. Aduc pe lume copii, dar nu pentru lume, ci pentru ca Domnul să fie preamărit în ei în veșnicie: Căsătoria și familia creștină să construiască Biserica. De fapt, în familie, omul se naște și este progresiv introdus în comunitatea umană prin educație și, mai mult, prin Botez și prin educația la credință este introdus în familia lui Dumnezeu care este Biserica.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire