CATEHISM 

Catehismul Romano-Catolic
achizitionare: 25.08.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

RUGĂCIUNILE ȘI ÎNVĂȚĂTURILE CELE MAI IMPORTANTE


SEMNUL SFINTEI CRUCI

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău; vie împărăția ta; facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin.

SALUTAREA ÎNGEREASCĂ

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul morții noastre. Amin.

DOXOLOGIA

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

CREZUL APOSTOLIC

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului. Și în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara; a pătimit sub Pilat din Pont, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat; s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți; s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vie să judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt; Sfânta Biserică catolică; împărtășirea Sfinților; iertarea păcatelor; învierea morților; viața veșnică. Amin.

PRINCIPALELE ADEVĂRURI DE CREDINȚĂ SUNT:

 1. Este numai un singur Dumnezeu.
 2. Dumnezeu este drept: El răsplătește binele și pedepsește răul.
 3. În Dumnezeu sunt trei Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.
 4. A doua Persoană dumnezeiască s-a făcut om, pentru ca prin moartea sa pe Cruce să răscumpere pe oameni și în veci să-i mântuiască.
 5. Sufletul omului este nemuritor.
 6. Harul lui Dumnezeu este trebuincios pentru mântuirea omului.

CELE ȘAPTE SACRAMENTE SUNT:

 1. Botezul.
 2. Mirul.
 3. Euharistia.
 4. Pocăința.
 5. Ungerea bolnavilor (Maslul).
 6. Preoția.
 7. Căsătoria.

CELE ZECE PORUNCI ALE LUI DUMNEZEU

 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini lui.
 2. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.
 3. Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului.
 4. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești mult pe pământ.
 5. Să nu ucizi.
 6. Să nu faci fapte necurate.
 7. Să nu furi.
 8. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
 9. Să nu poftești femeia aproapelui tău.
 10. Să nu poftești casa aproapelui tău și nici un lucru ce este al lui.

CELE CINCI PORUNCI ALE BISERICII

 1. Să sfințești sărbătorile rânduite de Sfânta Biserică și să asculți sfânta Liturghie întreagă în toate duminicile și sărbătorile de poruncă.
 2. Să ții posturile rânduite de sfânta Biserică și să nu mănânci carne vinerea și în celelalte zile oprite.
 3. Să-ți mărturisești păcatele cel puțin o dată pe an și să primești sfânta Împărtășanie în timpul Paștelui.
 4. Să nu faci nuntă în zilele oprite.
 5. Să plătești Bisericii simbria și celelalte datorii către ea, după legi și obiceiuri.

ACT DE CREDINȚĂ

Doamne, Dumnezeul meu, cred cu tărie tot ce ne-ai descoperit Tu, adevărul veșnic și negreșelnic, și ce ne învață sfânta Biserică.

Cred mai ales în tine, unul și adevăratul Dumnezeu în trei Persoane egale și totuși deosebite, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cred în Isus Cristos, Fiul unic al Tatălui, care s-a născut din Maria Fecioara, a pătimit, a murit și a înviat pentru mântuirea noastră.

Cred că Tu ești drept și dai fiecăruia după faptele sale: pe cei buni îi răsplătești cu fericirea cerească, iar pe cei răi îi pedepsești cu osânda veșnică a iadului. În această credință vreau să trăiesc și să mor. Doamne, întărește-mi credința. Amin.

ACT DE NĂDEJDE

Doamne, Dumnezeul meu, nădăjduiesc cu încredere deplină că-mi vei dărui, din bunătatea ta și prin meritele lui Isus Cristos, iertarea păcatelor, harul tău și fericirea veșnică, fiindcă Tu mi-ai făgăduit acestea și ești nesfârșit de credincios făgăduințelor tale. Amin.

ACT DE IUBIRE

Doamne, Dumnezeul meu, te iubesc din toată inima, din tot sufletul și din toate puterile mele și mai presus de orice, pentru că ești nemărginit de bun și vrednic de iubire. Iubesc și pe aproapele ca pe mine însumi din dragoste către tine și iert din inimă pe toți aceia care mi-au greșit.
Doamne, fă să te iubesc din ce în ce mai mult. Amin.

ACT DE CĂINȚĂ

Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai presus de toate, pentru că prin ele am pierdut harul tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului; dar mai mult mă căiesc pentru că, păcătuind, te-am mâniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin.

PENTRU CA SĂ DOBÂNDIM IERTAREA PĂCATELOR PRIN SACRAMENTUL POCĂINȚEI SE CER CINCI LUCRURI:

 1. Să ne aducem aminte de toate păcatele de moarte ce le-am făcut, și de câte ori le-am făcut.
 2. Să ne căim de toate păcatele de moarte ce le-am făcut, pentru că prin ele am mâniat pe Dumnezeu și ne-am făcut vrednici de pedeapsa veșnică a iadului.
 3. Să făgăduim lui Dumnezeu că, prin harul lui, nu vom mai face nici un păcat de moarte.
 4. Să mărturisim preotului toate păcatele de moarte, de care ne amintim, spunându-i și de câte ori le-am făcut pe fiecare din ele.
 5. Să împlinim pocăința dată de duhovnic.

PENTRU CA SĂ PRIMIM SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE SE CERE:

 1. Să știm și să credem că în Sfânta Împărtășanie primim trupul și sângele Domnului nostru Isus Cristos.
 2. Să fim fără păcat de moarte.
 3. Să nu mâncăm și să nu bem cel puțin o oră înainte de a ne împărtăși.
 4. Să ne rugăm înainte și după primirea Sfânta Împărtășanie.

RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE SPOVADĂ

Doamne Dumnezeule, Părintele meu ceresc, primește-mă cu bunătate și îndurare. Vreau să fac o spovadă bună, ca să fiu primit în rândul copiilor tăi.

Știu bine că fără harul tău nu pot face nimic.

De aceea, te rog, trimite pe Duhul tău cel Sfânt, care să mă ajute să mă spovedesc cum se cuvine.

Vino, Duhule Sfânt, și luminează mintea mea, ca să cunosc păcatele ce le-am săvârșit; mișcă inima mea, ca să mă căiesc de ele, întărește voința mea ca să mă hotărăsc să mă îndrept; ajută-mă să spun duhovnicului tot ce am greșit și să nu ascund nici un păcat de moarte.

CERCETAREA CONȘTIINȚEI

 1. Când te-ai spovedit ultima dată;
 2. n-ai uitat sau n-ai ascuns vreun păcat de moarte la spovadă;
 3. ai împlinit pocăința dată de duhovnic?
După aceea gândește-te:
 1. Cercetarea cugetului pentru COPII
  • M-am obișnuit să mă rog dimineața și seara? (De exemplu făcându-mi Semnul Crucii și spunând Tatăl nostru, Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui?) Am ascultat de părinți? I-am ajutat? I-am supărat cumva? Cu frații și surorile mele cum m-am purtat? Pe cei mai în vârstă din familie și din afara familiei i-am respectat? Mi-am cerut iertare când i-am supărat pe alții? I-am iertat pe alții când ei m-au supărat? Am avut curaj să spun adevărul chiar și atunci când, pentru moment, o minciună ar fi fost calea cea mai comodă? Nu am mințit? Nu suntem făcuți numai ca să primim de la alții. Am știut să renunț la ceva? De exemplu la o părere, sau la o bucurie, în favoarea altuia? Postul și abstinența sunt renunțări. Nu am mâncat carne vinerea? Am respectat ce are un altul? Am furat cumva?
  • La școală am fost corect? Sârguincios? Pregătirea lecțiilor este o datorie principală: Mi-am pregătit lecțiile cu seriozitate? Nu am fost superficial? Am ascultat, am respectat pe învățători și profesori? Cum m-am purtat cu colegii? Am fost bun, atent și prietenos cu ei? Am știut să sufăr cu cei care suferă? Am spus un cuvânt de încurajare și de mângâiere celor întristați din diferite motive? Poate am fost invidios, poate că m-am bucurat de răul altuia. N-am dat exemplu rău? Am îndemnat cumva și pe alții la rău? Am avut gânduri de răzbunare? Am păstrat mult timp supărarea pe alții? Am folosit cuvinte jignitoare, urâte?
  • De obicei știu să fiu recunoscător? Știu să spun mulțumesc chiar și numai pentru un cuvânt bun?
  • Nu am judecat nedrept pe alții în gândurile și cuvintele mele? Am avut grijă să fiu curat în gândurile, cuvintele și faptele mele?
  • Nu numai școala, dar și biserica este un loc de învățătură. Am participat duminica și în sărbătorile de poruncă la Sfânta Liturghie? Nu putem să creștem fără știința despre Dumnezeu. Am urmat lecțiile de catehism? M-am străduit să am tot mai multe cunoștințe despre Dumnezeu, despre credință și despre Biserică? În biserică am fost atent la rugăciuni și la Sfânta Liturghie? Preotul este învățător în ale credinței. Am ascultat de el? L-am respectat?
  • Îmi aduc aminte adesea că Dumnezeu este pretutindeni prezent? Am avut încredere în Dumnezeu? M-am rugat pentru părinți, pentru învățători și profesori, pentru bolnavi, pentru copiii care suferă, pentru cei care m-au supărat, pentru cei morți? Am iertat pe cei care m-au supărat acasă, la școală, la biserică, în alte părți? Am avut ocazie să fac un bine cuiva și nu l-am făcut? (Acasă, la biserică, pe drum ...?) Ce ar fi trebuit să fac mai bine acasă, la școală, la biserică sau în alte părți și nu am făcut? Sau ce ar fi trebuit să nu fac? Evit ocaziile de păcat?
  • Sunt convins că în numele lui Isus Cristos trebuie să fac numai ceea ce este plăcut în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor și să lupt împotriva defectelor mele? Îmi pare rău de păcatele mele? Sunt hotărât să le evit pe viitor?
 2. Cercetarea cugetului pentru ADOLESCENȚI
  • Mi-am amintit în fiecare zi de Dumnezeu pentru a-i mulțumi și pentru a-i cere ajutor? Rugându-mă, m-am străduit într-adevăr să mă gândesc la Dumnezeu? M-am pregătit bine pentru sfânta Spovadă? Cum m-am comportat în familie, la școală, în biserică? Cum vorbesc despre Dumnezeu, despre Biserică, despre credință? Duminica și în sărbătorile de poruncă am lipsit cumva din vina mea, din neglijență, de la Sfânta Liturghie? Consider Liturghia ca o parte esențială a vieții mele?
  • Știu să ascult de părinți, de profesori? Se pot ei încrede în mine? Știu să-i ajut pe ai mei și pe alții? Să le fac o bucurie? Nu cumva m-am arătat nervos, nerăbdător, neiertător? Mă rog pentru părinți și pentru mai marii mei? Am fost bun cu alții? Cu cei din familie, cu colegii? I-am ajutat? M-am certat cu cineva? Am dat exemplu rău? Am îndemnat la rău pe alții?
  • Știu să-mi înfrânez gândurile, privirea, cuvintele? Am rostit cumva cuvinte murdare? Am ceva de spus despre cărți, glume sau conversații indecente? Gânduri, cuvinte sau fapte de acest fel?
  • Nu sunt risipitor? Respect bunul altuia, al statului, al Bisericii, al școlii? Am furat ceva? Am dat împrumutul înapoi?
  • Respect adevărul? Nu păcătuiesc exagerând sau mințind? Iert? Nu mă răzbun? Îmi țin promisiunile?
  • Am avut cumva gânduri de mândrie? Știu să fiu recunoscător altora și lui Dumnezeu?
  • Îmi fac datoria la școală și pentru școală? La serviciu? Folosesc bine timpul?
  • Nu am fost răutăcios? Necumpătat în mâncare sau băutură? Am avut grijă de sănătatea mea?
  • Pot să renunț la un program de radio sau televizor sau la un film pentru a face ceva mai de folos pentru mine sau pentru alții? M-am gândit care este greșeala mea principală? O combat? Evit ocaziile de păcat?
 3. Cercetarea cugetului pentru TINERI
  • De obicei, și la această vârstă, cei mai apropiați de tine sunt cei din familie: părinții, frații și surorile. Înainte de a descoperi tu că și părinții tăi au greșeli, ei îți cunoșteau și îți înțelegeau, iertând, greșelile tale. Întreabă-te: Știu să-i înțeleg și să-i iert? Știu să apreciez dragostea și sacrificiile lor pentru mine? Nu i-am întristat prin purtarea mea? Nu i-am ofensat? I-am ascultat? Am căutat să fiu o bucurie pentru ei? Am arătat că le sunt alături în grijile și problemele lor? În gândurile mele nu i-am judecat prea aspru? Ei își amintesc când e ziua mea: mi-am amintit și eu întotdeauna de ziua lor onomastică sau de naștere? Respect, ajut, iert pe frații și surorile mele?
  • Școala, locul de muncă, prietenii, cunoscuții sunt tot atâtea izvoare de îndatoriri și obligații creștine. În relațiile cu alții sunt generos sau egoist? Răbdător și iubitor, sau supărăcios, invidios și răzbunător?
  • Aștepți prietenie, încredere, răbdare, iertare: știi să dai ceea ce aștepți de la alții? La școală, la locul de muncă, îți faci datoria? Nu ești superficial? Respecți poruncile lui Dumnezeu și ale Bisericii? Cauți să dai exemplu bun în comportarea ta? Sau poate ai dat exemplu rău? Întreabă-te: Am ajutat? Am încurajat? Am iertat? Nu am fost nedrept? Necinstit? Nu am învățat să îndemn la rău? Nu am mințit? Nu am folosit cuvinte murdare, jignitoare? Nu am furat? Nu am ascultat cu plăcere și nu am spus glume indecente? Nu am înjurat? Chiar cu nume sau lucruri sfinte?
  • Gândurile și cuvintele sunt pregătirea faptelor noastre. Îmi controlez gândurile și cuvintele? Știu să mă controlez în faptele mele? Știu că prietenia are limitele ei în gânduri, cuvinte și fapte? Evit ocaziile de păcat?
  • Ce ar fi trebuit să fac sau să nu fac, sau să fac mai bine?
  • Creșterea spre maturitate cuprinde timp, formare intelectuală, morală, religioasă. La biserică, în zilele de duminică și sărbători, merg cu plăcere pentru a participa la Sfânta Liturghie? Mă spovedesc și mă împărtășesc? Mă rog seara și dimineața?
  • Nu m-am rușinat de credința mea? Nu am vorbit urât despre credință, despre Biserică, despre Dumnezeu? Renunț la un alt program pentru a merge în duminici și sărbători la Sfânta Liturghie, la catehism?
  • Gândurile, cuvintele și faptele rele ne distrug; cele bune ne întăresc. Regret păcatele mele? Mă hotărăsc să nu le mai fac?
 4. Cercetarea cugetului pentru ADULȚI
  • Am încredere în Dumnezeu? Nu m-am revoltat împotriva lui? Nu am fost indiferent în cele ce privesc credința și religia? Nu am fost superstițios? Prețuiesc rugăciunea? Sacramentele?
  • Educația religioasă este foarte esențială din educația generală. Le-am transmis copiilor interesul pentru viața religioasă și i-am deprins să o practice? Am prețuit sau am încălcat fidelitatea conjugală? Nu am fost egoist în familie? Nu am făcut ceva împotriva nașterii de copii? Am fost atent, drept, iertător, răbdător în familie? Ajut pe cei săraci, bolnavi și însingurați? Sunt cinstit și drept acasă și la serviciu? Prețuiesc prietenia? Nu sunt egoist? Mă preocupă formarea profesională? Mă străduiesc să-i înțeleg pe cei care trăiesc și lucrează alături de mine? Îmi împlinesc îndatoririle de soț, de creștin, de cetățean? Nu am dat mărturie falsă? Nu am descoperit greșelile altora? Nu am jurat strâmb? Nu am furat? Nu mi-am pus în primejdie sănătatea prin mâncare, băutură, fumat etc.? Nu am fost nedrept, bănuitor, ambițios, zgârcit, răutăcios, disprețuitor, răzbunător, imprudent?
  • Mi-am respectat îndatoririle de credință? Am iertat și ajutat chiar și pe dușmani?
  • Ce am neglijat? Ce am omis? Ce aș fi putut să fac mai bine? Am dat exemplu bun sau exemplu rău în familie și în societate? Am fost cinstit, drept, bun, generos? Mi-am controlat gândurile, cuvintele, faptele? Am evitat ocaziile de păcat?
  • Am cerut ajutor lui Dumnezeu? I-am fost recunoscător?
  • Regret păcatele săvârșite?
II. Cercetarea cugetului în raport cu Poruncile lui Dumnezeu

Porunca întâia

M-am rugat dimineața și seara? Nu m-am gândit de bunăvoie la altceva când mă rugam? Am crezut tot ce învață Sfânta Biserică? Nu m-am îndoit de vreun adevăr de credință? Nu am citit cărți dăunătoare credinței? De câte ori? Nu am crezut în farmece și descântece? Nu am luat parte la ședințe spiritiste? Nu am citit sau cerut să mi se citească în cafea sau cărți de joc?

Porunca a doua

Nu am folosit fără rost numele lui Dumnezeu, al sfinților sau al lucrurilor sfinte? Nu am înjurat de Dumnezeu sau de lucruri sfinte? De câte ori? Nu am blestemat? De câte ori? Nu am jurat fără trebuință sau strâmb? Am împlinit făgăduințele făcute lui Dumnezeu?

Porunca a treia

Nu am lipsit din vina mea de la Sfânta Liturghie în duminici și sărbători de poruncă? De câte ori? Nu am lipsit din vina mea la o parte însemnată din Sfânta Liturghie? De câte ori? Nu am râs în biserică? Nu am vorbit fără trebuință? Nu am lucrat în duminici și sărbători de poruncă, fără un motiv grav? De câte ori? Nu am poruncit altora să lucreze? De câte ori?

Porunca a patra

Am ascultat de părinți și învățători? Nu am fost obraznic și încăpățânat față de ei? Nu i-am supărat sau mâniat? M-am rușinat cumva de ei? I-am vorbit de rău? I-am batjocorât? I-am înjurat? I-am bătut? De câte ori? M-am rugat pentru părinții și pentru mai marii mei?

M-am îngrijit de copii? I-am ferit de prietenii rele? Am avut grijă să-și îndeplinească obligațiile religioase? Le-am dat pildă bună? Nu i-am îndemnat cumva la păcat? Le-am dat hrană, îmbrăcăminte? Nu am fost prea îngăduitor sau prea aspru cu ei?

Porunca a cincea

Nu am înjurat pe alții? Nu i-am insultat? Nu am râs de ei? M-am certat cumva? M-am bătut? Am avut ură împotriva cuiva? Mai am încă? Am dorit răul cuiva? Am îndemnat pe alții la păcat? De câte ori? Am avut gânduri și dorințe de răzbunare? M-am răzbunat pe alții? Mi-am vătămat cumva sănătatea prin lăcomie în mâncare, băutură? Prin fumat, dans, sport fără măsură? Nu am dat exemplu rău altuia? Nu am provocat dezbinare între alții? Nu am trăit în dezbinare în căsătorie? Nu am îndemnat, am conlucrat la avort sau l-am comis? De câte ori? Nu mi-am expus viața, sănătatea, fără vreun motiv serios? Nu m-am expus pericolului de a păcătui? Sunt hotărât să mă feresc pe viitor de asemenea ocazii?

Porunca a șasea și a noua

Nu m-am gândit de bunăvoie la lucruri necuviincioase? Nu am dorit să văd sau să fac lucruri necurate? De câte ori? Nu am privit cu plăcere păcătoasă tablouri, imagini indecente, piese de teatru sau filme imorale? Nu am privit cu dorințe păcătoase trupul meu sau al altora? Nu am ascultat cu plăcere glume, anecdote, cântece, povestiri murdare? Nu am spus eu însumi acestea? Nu am luat parte la petreceri ușuratice, imorale? Nu am citit reviste sau cărți imorale? Nu le-am dat și altora? Nu am achiziționat cărți, reviste, ilustrații pornografice? Le mai am încă? M-am îmbrăcat decent? Nu am făcut, singur sau alții, fapte necurate? De câte ori? Nu am întreținut legături nepermise cu alte persoane? Nu i-am îndemnat sau învățat pe alții să facă fapte necurate? Am păstrat fidelitatea conjugală? Am fost corect în relațiile conjugale? Nu am folosit mijloace nepermise pentru a nu avea copii? De câte ori?

Porunca a șaptea și a zecea

Am furat cumva? Bani (câți?), lucruri (cam în ce valoare?) de la săraci, din biserică, de la locul de muncă? Am păgubit cumva pe altul? În ce măsură? Am înșelat cumva pe altul? La joc, prin fraudă sau în alt mod? Am dat înapoi lucrul străin însușit de mine? Mi-am îndreptat greșeala săvârșită față de alții prin furt sau înșelăciune? Nu am fost risipitor? Nu am fost zgârcit și nemilos față de săraci? Mi-am plătit datoriile? Nu am reținut pe nedrept din leafa lucrătorilor? Nu i-am îndemnat și ajutat pe alții să fure? Nu am râvnit pe nedrept bunurile altuia? Nu mi-am neglijat îndatoririle stării mele? Îndatoririle profesionale?

Porunca a opta

Nu am mințit? Nu am păgubit pe cineva prin minciuni? În lucruri mari? De câte ori? Nu am pârât pe nedrept? Nu am vorbit de rău? Nu am păgubit pe alții prin calomnie? În lucruri mari? De câte ori? Am îndreptat paguba? Am restabilit cinstea batjocorâtă prin bârfă sau calomnie? Nu am gândit rău despre alții?

Poruncile Bisericii

Postul

Nu am mâncat carne vinerea și în zilele oprite? Din vina mea? De câte ori? Am ținut postul? Nu i-am oprit pe alții să postească? De câte ori?

Spovada și împărtășania

M-am spovedit și m-am împărtășit în timpul Sfintelor Paști? Nu am împiedicat pe cineva să-și împlinească această îndatorire?

Ajutorarea Bisericii

Am contribuit, după obiceiul locului și după posibilitățile mele, la întreținerea bisericii? Am dat obolul meu din dragoste față de Dumnezeu și față de Sfânta sa Biserică? Act de căință și propunere (vezi pag.

sau:

Îmi pare rău din toată inima de toate păcatele mele, pentru că prin ele te-am supărat pe tine, Doamne, care ești atât de bun și vrednic de iubire. Îți făgăduiesc că mă voi strădui din toate puterile să nu mai păcătuiesc și să ocolesc ocaziile de păcat.

4. Mărturisirea păcatelor

Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și Sfinției Voastre, Părinte, păcatele mele. M-am spovedit acum ... (spune când te-ai spovedit ultima dată).

De atunci am făcut următoarele păcate...

Apoi mărturisește sincer păcatele tale și răspunde la întrebările ce ți le pune preotul. Când ai terminat cu păcatele, spune:

Mă învinuiesc așa cum mă știe Dumnezeu vinovat, mă învinuiesc și de păcatele de care nu-mi aduc aminte și cer de la Dumnezeu iertare, iar de la Sfinția Voastră, Părinte, pocăință și dezlegare.

Ascultă sfaturile pe care ți le dă preotul; ia seama la pocăința pe care trebuie să o faci. Așteaptă până când preotul îți va spune să-ți exprimi căința. Atunci poți spune:

Doamne Isuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, fie-ți milă de mine, păcătosul!

Sau alte formule. Preotul rostește dezlegarea la care vei răspunde:

Amin!

Întorcându-te la locul tău, poți spune următoarea rugăciune drept mulțumire:

RUGĂCIUNE DUPĂ SPOVADĂ

Domnul și Dumnezeul meu, cât de bun ai fost cu mine: mi-ai iertat toate păcatele; mi-ai dat înapoi harul sfințitor; m-ai făcut din nou copilul tău. Îți mulțumesc din toată inima. Mă voi strădui de azi înainte să mă port mai bine, să nu te mai supăr prin nici un păcat.

Ajută-mă și întărește-mă cu harul tău, fără de care nu pot face nici un bine. Fă să rămân statornic în bine până la sfârșit.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu și a mea, roagă-te pentru mine, ca să nu mai supăr niciodată pe Fiul tău preaiubit, Mântuitorul meu Isus Cristos. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire