CATEHISM 

Catehismul Romano-Catolic
achizitionare: 25.08.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

ADAOS

1. DESPRE PRINCIPALELE FELURI DE PĂCATE

313. Care sunt cele șapte păcate capitale?
Cele șapte păcate capitale sunt:

 1. mândria;
 2. zgârcenia;
 3. necurăția;
 4. pizma;
 5. lăcomia;
 6. mânia;
 7. lenea.
314. Pentru ce aceste păcate se numesc capitale, sau de căpetenie?
Aceste păcate se numesc capitale, sau de căpetenie, pentru că ele sunt izvorul multor păcate.

315. Care sunt păcatele împotriva Sfântului Duh?
Păcatele împotriva Sfântului Duh sunt:
 1. a nesocoti bunătatea lui Dumnezeu, cu gândul că Dumnezeu nu ne va pedepsi;
 2. a deznădăjdui de mila lui Dumnezeu;
 3. a se împotrivi adevărului cunoscut;
 4. a invidia pe aproapele pentru harurile pe care le-a primit;
 5. a avea o inimă împietrită față de dojenile mântuitoare;
 6. a rămâne cu îndărătnicie în nepocăință.
316. Pentru ce se numesc aceste păcate "împotriva Sfântului Duh"?
Aceste păcate se numesc "împotriva Sfântului Duh", pentru că ele se împotrivesc într-un chip deosebit harului lui Dumnezeu, și de aceea îngreunează întoarcerea spre bine.

317. Care sunt păcate strigătoare la cer?
Păcate strigătoare la cer sunt:
 1. uciderea de bunăvoie, sau premeditată;
 2. sodomia;
 3. asuprirea săracilor, a văduvelor și orfanilor;
 4. oprirea nedreaptă a plății datorate altora.
318. Pentru ce se numesc aceste păcate "strigătoare la cer"?
Aceste păcate se numesc strigătoare la cer fiindcă prin gravitatea lor deosebită cer răzbunare de la Dumnezeu.

319. Care sunt păcatele străine?
Păcatele străine sunt următoarele:
 1. a sfătui pe altul la păcat;
 2. a porunci altuia să păcătuiască;
 3. a consimți la păcatele altuia;
 4. a lăuda păcatele altuia;
 5. a ajuta pe altul la păcat;
 6. a apăra păcatele altuia.
320. Pentru ce se numesc aceste păcate "străine"?
Aceste păcate se numesc "străine" pentru că prin ele noi ne încărcăm sufletul cu păcatele pe care le fac alții, ca și cum le-am fi făcut noi înșine.


2. DESPRE LUCRURILE DE PE URMĂ ALE OMULUI

321. Care sunt cele de pe urmă lucruri ale omului?
Cele de pe urmă lucruri ale omului sunt: 1. moartea; 2. judecata; 3. cerul sau iadul.

322. Ne este de folos să ne gândim deseori la cele de pe urmă?
Da, ne este de folos să ne gândim deseori la cele de pe urmă, căci Sfântul Duh spune "În toate faptele adu-ți aminte de cele de pe urmă ale tale și în veci nu vei păcătui".


3. DESPRE FAPTELE DE MILOSTENIE DESPRE CARE VOM FI ÎNTREBAȚI ÎN ZIUA JUDECĂȚII

323. Care sunt faptele de milostenie trupească?
Faptele de milostenie trupească sunt:
 1. a da de mâncare celor flămânzi;
 2. a da de băut celor însetați;
 3. a îmbrăca pe cei goi;
 4. a adăposti pe străini;
 5. a vizita pe cei bolnavi;
 6. a vizita pe cei închiși;
 7. a îngropa pe cei morți.
324. Care sunt faptele de milostenie sufletească?
Faptele de milostenie sufletească sunt:
 1. a sfătui pe cei ce sunt în îndoială;
 2. a învăța pe cei neștiutori;
 3. a dojeni pe cei păcătoși;
 4. a mângâia pe cei mâhniți;
 5. a ierta celor ce ne-au supărat;
 6. a suferi cu răbdare nedreptatea;
 7. a ne ruga lui Dumnezeu pentru cei vii și pentru cei morți.

4. DESPRE VIRTUȚI ȘI DESPRE CELE OPT FERICIRI

325. Care sunt virtuțile teologale, sau dumnezeiești?
Virtuțile teologale sau dumnezeiești sunt: 1. credința; 2. nădejdea; 3. dragostea.

326. Pentru ce aceste virtuți sunt numite teologale sau dumnezeiești?
Aceste virtuți se numesc teologale sau dumnezeiești pentru că ele se referă la Dumnezeu.

327. Care sunt cele patru virtuți cardinale?
Cele patru virtuți cardinale sunt: 1. prudența; 2. dreptatea; 3. cumpătarea; 4. tăria.

328. Pentru ce aceste virtuți se numesc cardinale?
Aceste patru virtuți se numesc cardinale pentru că ele sunt temelia celorlalte virtuți.

329. Care virtuți se împotrivesc celor șapte păcate capitale?
Celor șapte păcate capitale se împotrivesc următoarele virtuți: 1. umilința; 2. dărnicia; 3. curăția; 4. dragostea; 5. cumpătarea; 6. blândețea; 7. sârguința.

330. Spune cele opt fericiri!
 1. Fericiți cei săraci în spirit, căci a lor este împărăția cerului.
 2. Fericiți cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul.
 3. Fericiți cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați.
 4. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, căci ei se vor sătura.
 5. Fericiți cei curați cu inima, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.
 6. Fericiți cei milostivi, căci ei vor dobândi milă.
 7. Fericiți făcătorii de pace, căci fiii lui Dumnezeu se vor chema.
 8. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor.
  Fericiți veți fi când, pentru mine, vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău, mințind împotriva voastră; bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră mare este în ceruri. (Mt 5, 3-11).

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire