CATEHISM 

Catehismul Romano-Catolic
achizitionare: 25.08.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

PARTEA A IV-A

DESPRE RUGĂCIUNE

1. DESPRE RUGĂCIUNE ÎN GENERAL

285. Ce este rugăciunea?
Rugăciunea este înălțarea minții către Dumnezeu.

286. Este rugăciunea trebuincioasă pentru toți?
Rugăciunea este trebuincioasă pentru mântuirea tuturor celor care au ajuns la vârsta priceperii.

287. Cum trebuie să ne rugăm?
Trebuie să ne rugăm: 1. cu evlavie; 2. cu umilință; 3. cu încredere; 4. cu supunere; 5. cu statornicie.

288. Când ne rugăm cu evlavie?
Ne rugăm cu evlavie când ne rugăm din inimă și când alungăm orice gânduri străine de rugăciune.

289. Când ne rugăm cu umilință?
Ne rugăm cu umilință când ne recunoaștem nevrednicia și ne căim de păcatele noastre.

290. Când ne rugăm cu încredere?
Ne rugăm cu încredere când avem nădejde că Dumnezeu ne va da toate câte ne sunt folositoare.

291. Când ne rugăm cu supunere față de voința lui Dumnezeu?
Ne rugăm cu supunere față de voința lui Dumnezeu când suntem dispuși să primim orice din mâna lui, convinși că El ne vrea mântuirea.

292. Când ne rugăm cu statornicie?
Ne rugăm cu statornicie când nu încetăm a ne ruga, cu toate că Dumnezeu nu ne ascultă îndată.

293. Când trebuie să ne rugăm?
Isus Cristos ne-a îndemnat să ne rugăm neîncetat și să nu ne lăsăm; dar trebuie să ne rugăm mai ales la vreme de ispită sau primejdie.

294. Cum este cu putință să ne rugăm neîncetat?
Ne rugăm neîncetat când prin intenția bună ne înălțăm deseori inima și gândul către Dumnezeu și-i oferim toate faptele, suferințele și bucuriile noastre.


2. DESPRE RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

295. Care este rugăciunea cea mai însemnată?
Rugăciunea cea mai însemnată este "Tatăl nostru" sau "Rugăciunea Domnească".

296. Pentru ce "Tatăl nostru" se numește "Rugăciunea Domnească"?
"Tatăl nostru" se numește "Rugăciunea Domnească" pentru că ne-a învățat-o Domnul nostru Isus Cristos.

297. Spune "Tatăl nostru"!
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău; vie împărăția ta; facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin.

298. Ce ne amintește cuvântul "Tată"?
Cuvântul "Tată" ne amintește că Dumnezeu este Tatăl nostru, mai bun și mai vrednic de cinstire decât orice tată din lume.

299. Ce cerem în întâia cerere: "sfințească-se numele tău"?
În întâia cerere: "sfințească-se numele tău" cerem ca numele lui Dumnezeu să nu fie necinstit de oameni niciodată, ci Dumnezeu să fie cunoscut, iubit și cinstit de toți.

300. Ce cerem în a doua cerere: "... vie împărăția Ta ..."?
În a doua cerere: "vie împărăția ta" cerem ca împărăția lui Dumnezeu, adică Biserica, să se răspândească tot mai mult pe pământ și după această viață să dobândim împărăția cerului.

301. Ce cerem în a treia cerere: "... facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ ..."?
În a treia cerere: "facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ" cerem ca toți oamenii de pe pământ să împlinească cu credință și bucurie voia lui Dumnezeu, precum o împlinesc îngerii și sfinții în cer.

302. Ce cerem în a patra cerere: "... Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi"?
În a patra cerere: "Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi" cerem ca Dumnezeu să ne dea în fiecare zi cele necesare pentru trup și pentru suflet.

303. Ce cerem în a cincea cerere: "... și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri"?
În a cincea cerere: "și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri", cerem ca Dumnezeu să ne ierte păcatele întocmai așa cum și noi îi iertăm pe aceia care au greșit împotriva noastră.

304. Ce cerem în a șasea cerere: "... și nu ne duce pe noi în ispită"?
În a șasea cerere: "și nu ne duce pe noi în ispită" cerem ca Dumnezeu să îndepărteze de la noi orice primejdie de păcat sau să ne dea harul să ne împotrivim ispitelor.

305. Ce cerem în a șaptea cerere: "... ci ne mântuiește de cel rău ..."?
În a șaptea cerere: "ci ne mântuiește de cel rău" cerem ca Dumnezeu să ne ferească de orice rău sufletesc și trupesc, mai cu seamă de păcat și de pedeapsa veșnică.

306. Pentru ce adăugăm cuvântul "Amin", adică "așa să fie"?
Adăugăm cuvântul "Amin" "așa să fie" pentru ne arăta încrederea că vom fi ascultați.


3. DESPRE SALUTAREA ÎNGEREASCĂ

307. Care este rugăciunea cea mai obișnuită, după "Tatăl nostru"?
Rugăciunea cea mai obișnuită, după "Tatăl nostru", este rugăciunea în cinstea Preasfintei Fecioare Maria numită "Salutarea Îngerească", "Născătoare de Dumnezeu" sau "Bucură-te, Marie".

308. Spune Salutarea Îngerească!
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

309. Câte părți are Salutarea Îngerească?
Salutarea îngerească are două părți: o parte de laudă și o parte de rugăciune.

310. Ce cuprinde partea de laudă?
Partea de laudă cuprinde:

  1. cuvintele Arhanghelului Gabriel: "Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei".
  2. cuvintele sfintei Elisabeta: "și binecuvântat este rodul trupului tău", la care adăugăm numele: "Isus".
311. Ce cuprinde partea de rugăciune?
Partea de rugăciune cuprinde cuvintele adăugate de sfânta Biserică: "Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin."

312. Pentru ce adaugă Biserica aceste cuvinte?
Biserica adaugă aceste cuvinte pentru ca în toate nevoile, dar mai cu seamă în ceasul morții, să avem ajutor și mângâiere de la Preasfânta Fecioară Maria.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire