CATEHISM 

Catehismul Romano-Catolic
achizitionare: 25.08.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

PARTEA I

DESPRE SIMBOLUL CREDINȚEI

7. Unde este cuprins pe scurt ceea ce trebuie să credem?
Ceea ce trebuie să credem este cuprins pe scurt în cele douăsprezece articole ale Simbolului credinței, sau al Apostolilor.

8. Spune Simbolul Apostolilor.

 1. Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului;
 2. și în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru;
 3. care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara;
 4. a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat;
 5. s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți;
 6. s-a suit la ceruri, șade la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
 7. de unde are să vină să judece pe vii și pe morți.
 8. Cred în Duhul Sfânt;
 9. sfânta Biserică catolică, împărtășirea sfinților;
 10. iertarea păcatelor;
 11. învierea morților;
 12. viața veșnică. Amin.

1. DESPRE DUMNEZEU

9. Cine este Dumnezeu?
Dumnezeu este duh desăvârșit, Creatorul cerului și al pământului.

10. Pentru ce spunem că Dumnezeu este duh?
Spunem că Dumnezeu este duh pentru că este o ființă care are minte și voință, dar nu are trup, și de aceea nu-l putem vedea.

11. Pentru ce spunem că Dumnezeu este desăvârșit?
Spunem că Dumnezeu este desăvârșit pentru că El are toate însușirile cele bune, fără număr și fără măsură.

12. Cum este Dumnezeu?
Dumnezeu este veșnic, prezent pretutindeni, atotștiutor, atotputernic, sfânt, drept.

13. Pentru ce spunem că Dumnezeu e veșnic?
Spunem că Dumnezeu este veșnic pentru că El nu are început și nici nu va avea sfârșit.

14. Unde este Dumnezeu?
Dumnezeu este pretutindeni: în cer, pe pământ și în tot locul.

15. Știe și vede Dumnezeu totul?
Dumnezeu este atotștiutor: el știe și vede totul, chiar și gândurile.

16. Poate Dumnezeu să facă totul?
Dumnezeu este atotputernic: el poate face tot ce voiește.

17. Este Dumnezeu sfânt?
Dumnezeu este sfânt: el iubește binele și urăște răul.

18. Este Dumnezeu drept?
Dumnezeu este drept: el răsplătește binele și pedepsește răul.


2. DESPRE SFÂNTA TREIME

19. Câte persoane sunt în Dumnezeu?
În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

20. Este fiecare persoană Dumnezeu adevărat?
Fiecare persoană este Dumnezeu adevărat.

21. Sunt mai mulți Dumnezei?
Cele trei persoane sunt numai un singur Dumnezeu.

22. Cum se numește misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane?
Misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane se numește Sfânta Treime.

23. Ce numim mister?
Numim mister orice adevăr descoperit nouă de Dumnezeu și pe care nu-l putem pricepe cu mintea noastră.

24. Prin ce semn ne arătăm credința în Sfânta Treime?
Ne arătăm credința în Sfânta Treime prin semnul sfintei Cruci.


3. DESPRE FACEREA LUMII

25. Cine a făcut lumea?
Dumnezeu a făcut lumea: cerul și pământul și toate câte sunt în ele.

26. Din ce a făcut Dumnezeu lumea?
Dumnezeu a făcut lumea din nimic.

27. Se îngrijește Dumnezeu de lume?
Dumnezeu se îngrijește de lume: El o cârmuiește și o păstrează.

28. Cum se numește grija lui Dumnezeu față de lume?
Grija lui Dumnezeu față de lume se numește pronie, sau providență dumnezeiască.


4. DESPRE ÎNGERI

29. Dumnezeu a făcut numai lumea văzută?
Afară de lumea văzută, Dumnezeu a făcut și multe duhuri, pe care le numim îngeri.

30. Cum erau îngerii, când i-a făcut Dumnezeu?
Toți îngerii erau buni și fericiți.

31. Au rămas toți îngerii buni și fericiți?
Nu toți îngerii au rămas buni și fericiți: unii au păcătuit și de aceea au fost aruncați în iad.

32. Cum se numesc îngerii care ne păzesc?
Îngerii care ne păzesc se numesc îngeri păzitori.

33. Ce fac îngerii păzitori pentru noi?
Îngerii păzitori ne apără sufletul și trupul, se roagă pentru noi și ne îndeamnă la bine.

34. Cum se numesc îngerii care au păcătuit?
Îngerii care au păcătuit se numesc diavoli, sau duhuri necurate.


5. DESPRE CEI DINTÂI OAMENI ȘI DESPRE PĂCATUL STRĂMOȘESC

35. Cum se numeau cei dintâi oameni?
Cei dintâi oameni se numeau Adam și Eva.

36. Cum l-a făcut Dumnezeu pe Adam?
Dumnezeu l-a făcut pe Adam din pământ, i-a dat suflet nemuritor, și l-a așezat în raiul pământesc, sau paradis.

37. Din ce este compus omul?
Omul este compus din trup și suflet nemuritor, care este creat după asemănarea lui Dumnezeu.

38. Pentru ce l-a făcut Dumnezeu pe om?
Dumnezeu l-a făcut pe om ca omul să-l cunoască, să-l iubească, să-i slujească, și astfel să dobândească viața veșnică.

39. Cum erau la început cei dintâi oameni?
Cei dintâi oameni erau la început buni: ei erau sfinți și drepți.

40. Au rămas Adam și Eva buni?
Adam și Eva n-au rămas buni; ei au păcătuit și au fost alungați din paradis.

41. Ce păcat au făcut Adam și Eva?
Adam și Eva au mâncat din pomul oprit, neascultând de porunca lui Dumnezeu.

42. A dăunat acest păcat numai lui Adam și Evei?
Acest păcat nu a dăunat numai lui Adam și Evei, ci a trecut la toți oamenii.

43. Cum se numește acest păcat?
Acest păcat se numește păcatul strămoșesc.

44. Ce s-ar fi întâmplat cu oamenii dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de ei?
Dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de oameni, nici un om nu s-ar fi putut mântui.

45. Cum a avut Dumnezeu milă de oameni?
Dumnezeu a avut milă de oameni făgăduind și trimițând un Mântuitor.


6. DESPRE MÂNTUITOR
(Art. II al Simbolului)


46. Cine este Mântuitorul sau Mesia?
Mântuitorul sau Mesia este Fiul unic al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos.

47. Pentru ce Isus Cristos se numește Domnul nostru?
Isus Cristos se numește Domnul nostru pentru că El ne-a creat și ne-a răscumpărat din păcate prin sângele său.


7. DESPRE ÎNTRUPAREA FIULUI LUI DUMNEZEU
(Art. III al Simbolului)


48. De la cine a primit Fiul lui Dumnezeu firea omenească?
Fiul lui Dumnezeu a primit firea omenească de la Sfânta Fecioară Maria prin puterea Sfântului Duh.

49. Cum se numește acest mister?
Acest mister se numește: Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

50. Cum este numită pentru aceasta Sfânta Fecioară Maria?
Sfânta Fecioară Maria mai este numită Maica lui Dumnezeu, sau Născătoarea de Dumnezeu.

51. Ce credem despre Isus Cristos în legătură cu misterul întrupării?
Credem că Isus Cristos este totodată Dumnezeu adevărat și om adevărat.

52. Câte naturi sau firi sunt în Isus Cristos?
În Isus Cristos sunt două firi sau naturi: natura dumnezeiască, pentru că este Dumnezeu și natura omenească, pentru că este om.

53. Câte persoane sunt în Isus Cristos?
În Isus Cristos este o singură persoană: persoana dumnezeiască.

54. A avut Isus Cristos, ca om, și un tată?
Isus Cristos, ca om, nu a avut tată.

55. Cine a fost Sfântul Iosif?
Sfântul Iosif n-a fost tatăl, ci numai purtătorul de grijă al lui Isus Cristos și soțul feciorelnic al sfintei Fecioare Maria.

56. Unde s-a născut Isus Cristos?
Isus Cristos s-a născut la Betleem, într-un grajd sărac.

57. Când sărbătorim nașterea lui Isus Cristos?
Sărbătorim nașterea lui Isus Cristos în ziua de Crăciun, la 25 decembrie.

58. Unde a trăit Isus în tinerețea sa?
În tinerețea sa, Isus a trăit la Nazaret și a fost supus părinților săi.

59. Ce s-a întâmplat când Isus era de treizeci de ani?
Când era de treizeci de ani, Isus Cristos a fost botezat de sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan.

60. Ce a făcut Isus după ce a fost botezat?
După ce a fost botezat, Isus și-a ales doisprezece apostoli, a început să predice Evanghelia și a făcut multe minuni.

61. Spune câteva minuni făcute de Isus Cristos!
Isus a prefăcut apa în vin la nunta din Cana, a săturat cinci mii de oameni numai cu cinci pâini, a vindecat bolnavi, a înviat morți.


8. DESPRE PATIMA, MOARTEA, ÎNVIEREA ȘI ÎNĂLȚAREA LA CER A LUI ISUS CRISTOS
(Art. IV, V și VI ale Simbolului)


62. Ce a pătimit Isus Cristos?
Isus Cristos a asudat sânge pe muntele Măslinilor, a fost biciuit, încoronat cu spini și răstignit pe cruce, pe care a murit.

63. A pătimit Isus Cristos ca Dumnezeu sau ca om?
Isus Cristos nu putea pătimi ca Dumnezeu; El a pătimit numai ca om.

64. Unde a fost răstignit Isus Cristos?
Isus Cristos a fost răstignit pe muntele Golgota, aproape de Ierusalim, în Vinerea Mare.

65. Pentru ce a pătimit Isus Cristos?
Isus Cristos a pătimit ca să ne răscumpere din păcate și să ne facă
fericiți în veci.

66. Ce s-a întâmplat după moartea lui Isus Cristos?
După moartea lui Isus Cristos, trupul lui a fost luat jos de pe cruce și îngropat, iar sufletul lui s-a coborât în limb, unde sufletele celor drepți așteptau timpul mântuirii.

67. A rămas trupul lui Isus Cristos în mormânt?
Trupul lui Isus Cristos n-a rămas în mormânt, ci a treia zi a înviat din morți cu mare slavă.

68. Când sărbătorim învierea lui Isus Cristos?
Sărbătorim Învierea lui Isus Cristos în ziua de Paști.

69. Ce s-a întâmplat la patruzeci de zile după învierea lui Isus Cristos?
La patruzeci de zile după înviere, Isus Cristos s-a înălțat la cer.


9. DESPRE JUDECATA PARTICULARĂ ȘI JUDECATA UNIVERSALĂ
(Art. VII al Simbolului)


70. Când va veni din nou Isus Cristos?
Isus Cristos va veni din nou la sfârșitul lumii ca să judece pe toți oamenii: pe cei buni și pe cei răi.

71. Despre ce vor fi judecați oamenii?
Oamenii vor fi judecați despre toate gândurile, cuvintele și faptele lor.

72. Ce se va întâmpla după judecată?
După judecată cei răi vor merge în iad, iar cei buni, în cer.

73. Mai este și altă judecată afară de judecata de pe urmă, sau universală?
Afară de judecata de pe urmă, sau universală, mai este și judecata particulară, la care va fi judecat fiecare om îndată după moartea sa.

74. Unde se duce sufletul după judecata particulară?
După judecata particulară sufletul se duce în cer, sau în iad, sau în purgator.

75. Ce este cerul?
Cerul este locul de fericire veșnică și desăvârșită.

76. Care suflete merg în cer?
În cer merg sufletele acelora care mor în stare de har sfințitor și sunt curate de toate păcatele și de pedepsele lor.

77. Ce este iadul?
Iadul este locul de suferință veșnică.

78. Care suflete merg în iad?
În iad merg sufletele acelora care mor în stare de păcat de moarte.

79. Ce este purgatorul?
Purgatorul este locul de suferințe vremelnice.

80. Care suflete merg în purgator?
În purgator merg sufletele acelora care mor cu păcate lesne iertătoare, sau care n-au ispășit pe pământ pedeapsa pentru păcatele iertate.


10. DESPRE SFÂNTUL DUH
(Art. VIII al Simbolului)


81. Cine este Sfântul Duh?
Sfântul Duh este a treia persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu adevărat ca și Tatăl și Fiul.

82. De la cine purcede Sfântul Duh?
Sfântul Duh purcede din veci de la Tatăl și de la Fiul.

83. Ce haruri ne dă Sfântul Duh?
Sfântul Duh ne sfințește și ne ajută să putem face binele și să fugim de rău.

84. Când a trimis Dumnezeu Bisericii pe Sfântul Duh?
Dumnezeu a trimis Bisericii pe Sfântul Duh zece zile după înălțarea la cer a lui Isus Cristos, când apostolii erau în Ierusalim.

85. Când sărbătorim coborârea Sfântului Duh?
Sărbătorim coborârea Sfântului Duh în ziua de Rusalii (Pentecoste).


11. DESPRE BISERICĂ ȘI ÎMPĂRTĂȘIREA SFINȚILOR
(Art. IX al Simbolului)


86. Ce este Biserica?
Biserica este comunitatea tuturor credincioșilor de pe pământ, uniți între ei prin aceeași credință și aceleași sacramente, sub conducerea Papei și a episcopilor în unire cu el.

87. Cine a întemeiat Biserica?
Isus Cristos a întemeiat Biserica.

88. Cine a fost cel dintâi cap al Bisericii?
Sfântul Petru a fost cel dintâi cap al Bisericii.

89. Cine este urmașul Sfântului Petru și capul văzut al Bisericii?
Urmașul Sfântului Petru și capul văzut al Bisericii lui Isus Cristos este Papa de la Roma.

90. Cine sunt urmașii celorlalți Apostoli?
Urmașii celorlalți Apostoli sunt episcopii.

91. Cine sunt preoții?
Preoții sunt ajutătorii episcopilor.

92. Poate greși Biserica atunci când ne învață lucruri ce privesc credința?
Biserica, și chiar Papa singur, nu pot greși când ne învață lucruri ce privesc credința și moravurile, adică sunt infailibili.

93. Cum este adevărata Biserică a lui Isus Cristos?
Adevărata Biserică a lui Isus Cristos este una, sfântă, catolică și apostolică.

94. Ce înțelegem prin cuvintele Simbolului apostolic: "Împărtășirea Sfinților"?
Prin cuvintele "Împărtășirea Sfinților" înțelegem unirea care există între toți membrii Bisericii aflați în cer, în purgator și pe pământ.

95. Cum suntem uniți cu sfinții din cer?
Suntem uniți cu sfinții din cer prin rugăciunile noastre către ei și prin harurile pe care ei ni le dobândesc de la Dumnezeu.

96. Cum suntem uniți cu sufletele din purgator?
Suntem uniți cu sufletele din purgator prin rugăciunile și prin faptele bune pe care le facem în scopul de a le ușura suferințele.

97. Cum sunt uniți între ei credincioșii de pe pământ?
Credincioșii de pe pământ sunt uniți între ei prin faptul că iau parte cu toții la bunurile duhovnicești ale Bisericii.


12. DESPRE IERTAREA PĂCATELOR
(Art. X al Simbolului)


98. Când face omul un păcat?
Omul face un păcat când calcă cu știință și voință o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii.

99. Ce porunci trebuie să păzim?
Noi trebuie să păzim toate poruncile lui Dumnezeu și ale Bisericii.

100. În câte feluri se face un păcat?
Un păcat se poate face cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea.

101. Sunt toate păcatele deopotrivă de mari?
Nu toate păcatele sunt deopotrivă de mari: unele sunt mari, sau de moarte, iar altele sunt mici, sau lesne-iertătoare.

102. Păcatul de moarte este un rău mare?
Păcatul de moarte este cel mai mare rău, pentru că prin el omul pierde harul sfințitor și se face vrednic de pedeapsa veșnică a iadului.

103. Trebuie multe păcate de moarte ca să ne facem vrednici de pedeapsa veșnică a iadului?
Ca să ne facem vrednici de pedeapsa veșnică a iadului este deajuns un singur păcat de moarte.

104. Când face omul un păcat de moarte?
Omul face un păcat de moarte când calcă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii în lucru mare, cu știință și voință deplină.

105. Când face omul un păcat lesne-iertător?
Omul face un păcat lesne-iertător când calcă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii în lucru mic, ori în lucru mare, dar fără știință sau voință deplină.

106. Pot fi iertate toate păcatele în Biserica lui Isus Cristos?
În Biserica lui Isus Cristos pot fi iertate toate păcatele, prin botez sau prin pocăință.

107. Care păcate se iartă prin botez?
Prin botez se iartă păcatul strămoșesc și toate păcatele făcute înainte de botez.

108. Care păcate se iartă prin pocăință?
Prin pocăință se iartă toate păcatele făcute după botez.


13. DESPRE ÎNVIEREA MORȚILOR ȘI VIAȚA VEȘNICĂ
(Art. XI și XII ale Simbolului)


109. Ce se va întâmpla la sfârșitul lumii?
La sfârșitul lumii vor învia morții.

110. Ce va urma după sfârșitul lumii?
După sfârșitul lumii va urma veșnicia fericită în cer pentru cei buni și nefericită în iad pentru cei răi.

111. Pentru ce zicem AMIN la sfârșitul Simbolului?
La sfârșitul Simbolului zicem AMIN, adică "Așa să fie", pentru a arăta că noi credem cu tărie toate câte sunt cuprinse în el.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire