CATEHISM 

Catehismul Bisericii Catolice
achizitionare: 28.08.2003; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Prolog

            I. Viața omului - să-l cunoască și să-l iubească pe Dumnezeu
            II. A transmite credința - cateheza
            III. Scopul și destinatarii acestui Catehism
            IV. Structura Catehismului
            V. Indicații practice pentru folosirea acestui Catehism
            VI. Adaptările necesare

Partea întâi Mărturisirea de credință

SECȚIUNEA ÎNTÂI «CRED» - «CREDEM»

    CAPITOLUL ÎNTÂI Omul este «capabil» de Dumnezeu

            I. Năzuința spre Dumnezeu
            II. Căile pentru a ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu
            III. Cunoașterea lui Dumnezeu în concepția Bisericii
            IV. Cum să vorbim despre Dumnezeu?

    CAPITOLUL AL DOILEA Dumnezeu în întâmpinarea omului

       ARTICOLUL 1 Revelația lui Dumnezeu

            I. Dumnezeu revelează «planul bunăvoinței sale»
            II. Etapele Revelației
            III. Cristos Isus - «Mijlocitorul și Plinătatea întregii Revelații»

       ARTICOLUL 2 Transmiterea Revelației divine

            I. Tradiția apostolică
            II. Raportul între Tradiție și Sfânta Scriptură
            III. Interpretarea tezaurului credinței

       ARTICOLUL 3 Sfânta Scriptură

            I. Cristos - Cuvântul unic al Sfintei Scripturi
            II. Inspirația și adevărul Sfintei Scripturi
            III. Duhul Sfânt, interpret al Scripturii
            IV. Canonul Scripturilor
            V. Sfânta Scriptură în viața Bisericii

    CAPITOLUL AL TREILEA Răspunsul omului dat lui Dumnezeu

       ARTICOLUL 1 Cred

            I. Ascultarea credinței
            II. «Știu în cine mi-am pus credința» (2 Tim 1, 12)
            III. Caracteristicile credinței

       ARTICOLUL 2 Noi credem

            I. «Privește, Doamne, la credința Bisericii tale»
            II. Limbajul credinței
            III. O singură credință

SECȚIUNEA A DOUA MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ CREșTINĂ SIMBOLURILE CREDINȚEI

    CAPITOLUL ÎNTÂI Cred în Dumnezeu Tatăl

       ARTICOLUL 1 «Cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului»

       PARAGRAFUL 1. Cred în Dumnezeu

            I. «Cred într-unul Dumnezeu»
            II. Dumnezeu își revelează numele
            III. Dumnezeu, «Cel care Este», este Adevăr și Iubire
            IV. Implicațiile credinței în Dumnezeul Unic

       PARAGRAFUL 2. Tatăl

            I. «În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh»
            II. Revelarea lui Dumnezeu ca Treime
            III. Sfânta Treime în învățătura de credință
            IV. Operațiunile divine și misiunile trinitare

       PARAGRAFUL 3. Atotputernicul

       PARAGRAFUL 4. Creatorul

            I. Cateheza despre creație
            II. Creația - lucrare a Sfintei Treimi
            III. «Lumea a fost creată spre slava lui Dumnezeu»
            IV. Misterul creației
            V. Dumnezeu își realizează planul: Providența divină

       PARAGRAFUL 5. Cerul și pământul

            I. Îngerii
            II. Lumea văzută

       PARAGRAFUL 6. Omul

            I. «După chipul lui Dumnezeu»
            II. «Unitate de trup și suflet»
            III. «Bărbat și femeie i-a creat»
            IV. Omul în Paradis

       PARAGRAFUL 7. Căderea

            I. Acolo unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit harul
            II. Căderea îngerilor
            III. Păcatul strămoșesc
            IV. «Nu l-ai lăsat în puterea morții»

    CAPITOLUL AL DOILEA Cred în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu unul-născut

       ARTICOLUL 2 «Și în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru»

            I. Isus
            II. Cristos
            III. Fiul lui Dumnezeu unul-născut
            IV. Domnul

       ARTICOLUL 3 «Isus Cristos s-a zămislit de la Duhul Sfânt și s-a născut din Maria Fecioara»

       PARAGRAFUL 1. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om

            I. De ce Cuvântul s-a făcut trup?
            II. Întruparea
            III. Dumnezeu adevărat și om adevărat
            IV. Cum este om Fiul lui Dumnezeu?

       PARAGRAFUL 2. «S-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara»

            I. S-a zămislit de la Duhul Sfânt…
            II. ... s-a născut din Maria Fecioara

       PARAGRAFUL 3. Misterele vieții lui Cristos

            II. Misterele copilăriei și ale vieții ascunse a lui Isus
            III. Misterele vieții publice a lui Isus

       ARTICOLUL 4 «Isus Cristos a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat»

       PARAGRAFUL 1. Isus și Israel

            I. Isus și Legea
            II. Isus și Templul
            III. Isus și credința lui Israel în Dumnezeul unic și mântuitor

       PARAGRAFUL 2. Isus a murit răstignit

            I. Procesul lui Isus
            II. Moartea răscumpărătoare a lui Cristos în planul dumnezeiesc de mântuire
            III. Cristos s-a oferit pe sine Tatălui pentru păcatele noastre

       PARAGRAFUL 3. Isus Cristos a fost îngropat

       ARTICOLUL 5 «Isus Cristos s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți»

       PARAGRAFUL 1. Cristos s-a coborât în iad

       PARAGRAFUL 2. A treia zi a înviat din morți

            I. Evenimentul istoric și transcendent
            II. Învierea - lucrare a Sfintei Treimi
            III. Sensul și valoarea mântuitoare a Învierii

       ARTICOLUL 6 «Isus s-a suit la cer, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul»

       ARTICOLUL 7 «De unde va veni să judece pe cei vii și pe cei morți»

            I. Și iarăși va veni cu mărire

    CAPITOLUL AL TREILEA Cred în Duhul Sfânt

       ARTICOLUL 8 «Cred în Duhul Sfânt»

            I. Misiunea conjugată a Fiului și Duhului
            II. Numele, denumirile și simbolurile Duhului Sfânt
            III. Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu în timpul făgăduințelor
            IV. Duhul lui Cristos la plinirea timpului
            V. Duhul și Biserica în vremurile din urmă

       ARTICOLUL 9 «Cred... Sfânta Biserică catolică»

       PARAGRAFUL 1. Biserica în planul lui Dumnezeu

            I. Numele și imaginile Bisericii
            II. Originea, întemeierea și misiunea Bisericii
            III. Misterul Bisericii

       PARAGRAFUL 2. Biserica - Poporul lui Dumnezeu, Trupul lui Cristos, Templul Duhului Sfânt

            I. Biserica - Poporul lui Dumnezeu
            II. Biserica - Trupul lui Cristos
            III. Biserica - Templul Duhului Sfânt

       PARAGRAFUL 3. Biserica este una, sfântă, catolică și apostolică

            I. Biserica este una
            II. Biserica este sfântă
            III. Biserica este catolică
            IV. Biserica este apostolică

       PARAGRAFUL 4. Credincioșii:ierarhie, laici, viață consacrată

            I. Constituția ierarhică a Bisericii
            II. Credincioșii laici
            III. Viața consacrată

       PARAGRAFUL 5. Împărtășirea sfinților

            I. Împărtășirea bunurilor spirituale
            II. Comuniunea Bisericii din cer și de pe pământ

       PARAGRAFUL 6. Maria - Maica lui Cristos, Maica Bisericii

            I. Maternitatea Mariei față de Biserică
            II. Cultul Sfintei Fecioare
            III. Maria - Icoana eshatologică a Bisericii

       ARTICOLUL 10 «Cred în iertarea păcatelor»

            I. Un singur Botez spre iertarea păcatelor
            II. Puterea cheilor

       ARTICOLUL 11 «Cred în învierea morților»

            I. Învierea lui Cristos și a noastră
            II. A muri în Cristos Isus

       ARTICOLUL 12 «Cred în viața veșnică»

            I. Judecata particulară
            II. Cerul
            III. Purificarea finală sau Purgatoriul
            IV. Iadul
            V. Judecata de pe urmă
            VI. Speranța unor ceruri noi și a unui pământ nou

Partea a doua Celebrarea misterului creștin

            De ce liturgia?
            Ce înseamnă cuvântul «liturgie»?
            Liturgia ca izvor de Viață
            Rugăciune și liturgie
            Cateheză și liturgie

SECȚIUNEA ÎNTÂI ECONOMIA SACRAMENTALĂ

    CAPITOLUL ÎNTÂI Misterul pascal în timpul Bisericii

       ARTICOLUL 1 Liturgia - lucrare a Sfintei Treimi

            I. Tatăl, izvorul și scopul liturgiei
            II. Lucrarea lui Cristos în liturgie
            III. Duhul Sfânt și Biserica în liturgie

       ARTICOLUL 2 Misterul pascal în sacramentele Bisericii

            I. Sacramentele lui Cristos
            II. Sacramentele Bisericii
            III. Sacramentele credinței
            IV. Sacramentele mântuirii
            V. Sacramentele vieții veșnice

    CAPITOLUL AL DOILEA Celebrarea sacramentală a misterului pascal

       ARTICOLUL 1 A celebra liturgia Bisericii

            I. Cine celebrează?
            II. Cum se celebrează?
            III. Când se celebrează?
            IV. Unde se celebrează?

       ARTICOLUL 2 Diversitate liturgică și unitate a misterului

SECȚIUNEA A DOUA CELE șAPTE SACRAMENTE ALE BISERICII

    CAPITOLUL ÎNTÂI Sacramentele inițierii creștine

       ARTICOLUL 1 Sacramentul Botezului

            I. Cum este numit acest sacrament?
            II. Botezul în economia mântuirii
            III. Cum se celebrează sacramentul Botezului?
            IV. Cine poate să primească Botezul?
            V. Cine poate boteza?
            VI. Necesitatea Botezului
            VII. Harul Botezului

       ARTICOLUL 2 Sacramentul Mirului

            I. Mirul în economia mântuirii
            II. Semnele și ritualul Mirului
            III. Roadele Mirului
            IV. Cine poate primi acest sacrament?
            V. Oficiantul Confirmării

       ARTICOLUL 3 Sacramentul Euharistiei

            I. Euharistia, izvor și culme a vieții bisericești
            II. Cum este numit acest sacrament?
            III. Euharistia în economia mântuirii
            IV. Celebrarea liturgică a Euharistiei
            V. Jertfa sacramentală: aducere de mulțumire, memorial, prezență
            VI. Ospățul pascal
            VII. Euharistia - «chezășia slavei viitoare»

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire