CATEHEZĂ 

Cateheze despre Sfântul Paul
sursa: www.pastoratie.ro

VII. Tăierea împrejur și acceptarea noii credințe

Considerații generale

Întorcându-se din prima lor călătorie spre Ierusalim, Paul și Barnaba se întâlnesc cu o problemă nouă. Unii dintre cei care îl predicau pe Isus Cristos în Iudeea afirmau cu tărie că: "Dacă nu vă tăiați împrejur, după cum a rânduit Moise, nu puteți să vă mântuiți" (Fap 15,1). Așadar, tăierea împrejur pe care o cerea Legea lui Moise mai era valabilă și acum când Isus Cristos adusese noua lege a iubirii? Își mai găseau utilitatea uzanțele Vechiului Testament?

Acești predicatori înflăcărați spuneau că da, deoarece creștinismul este doar o continuitate a Legii lui Moise.

Într-o astfel de împrejurare, deși făcuseră deja o experiență printre păgâni și nu predicaseră tăierea împrejur, Paul și Barnaba vin la Ierusalim pentru ca, întâlnindu-se cu apostolii să clarifice noua problemă. Și aici părerile erau împărțite. O parte din foștii farisei, îmbrățișând acum noua credință afirmau că este necesară tăierea împrejur pentru păgânii care aderă la credința în Cristos, alții, precum apostolii, afirmau că mântuirea nu vine decât prin harul Domnului nostru Isus Cristos (cf. Fap 15,11).

Văzând că nu se ajunge la nici o concluzie, făcând apel la primatul său în virtutea alegerii din partea lui Isus Cristos, Petru a luat cuvântul și a hotărât ca păgânii să fie primiți în Biserică fără să fie tăiați împrejur și fără să li se pună un alt jug pe care nu l-ar putea duce.

La rândul său, apostolul Iacob a întărit cele spuse de Petru, întărind afirmația cu argumente luate de la profeții Vechiului Testament.

Paul, împreună cu Barnaba sunt chemați să exemplifice cele spuse prin cele întâlnite de-a lungul primei misiuni printre păgâni, cum s-au întors păgânii la credință.

La sfârșit, pe lângă Paul și Barnaba, apostolii i-au ales și pe Iuda, numit și Barsaba, și pe Sila și i-au trimis la Antiohia pentru a da mărturie și pentru a întări cele hotărâte de către apostoli și de către Biserica de la Ierusalim.

Obiectiv

Trăirea cu responsabilitate a Botezului.

Învățătură

Despre tăierea împrejur ne vorbește pentru prima dată cartea Genezei, în contextul în care Dumnezeu îi cere lui Abraham ca el și urmașii lui, din neam în neam, să respecte legământul pe care îl încheiase și prin care Abraham avea să devină tatăl unui mare număr de popoare.

Atunci, Dumnezeu i-a cerut lui Abraham ca toți cei de parte bărbătească să fie tăiați împrejur, iar aceasta să se facă în ziua a opta, după naștere. Trebuiau tăiați împrejur toți copiii de parte bărbătească născuți în casă sau cumpărați ca sclavi (cf. Gen 17).

La evrei s-a menținut acest ritual de-a lungul istoriei patriarhilor, a regilor și a profeților. Chiar și Isus a trecut prin acest ritual, deoarece și el făcea parte dintr-o familie de evrei.

Paul, în misiunea sa de apostol al popoarelor păgâne întâmpină această problemă; cei care provin dintre păgâni, să fie tăiați mai întâi împrejur apoi să primească Botezul sau să primească Botezul în mod direct? Era nevoie să se îmbrățișeze noua credință, creștinismul, doar trecând prin cea veche, a poporului ales? Mai folosea la ceva tăierea împrejur în contextul în care noua credință se baza doar pe harul lui Isus Cristos, pe credința în el?

Au aflat acest răspuns în cadrul primului conciliu care a avut loc la Ierusalim, care stabilea clar să nu fie tăiați împrejur păgânii și nici să nu li se impună vreo altă uzanță din Legea veche.

Paul ia act de hotărârile acestui conciliu și își continuă misiunea printre păgâni.

De fapt, în lumina acestui prim conciliu nu sunt importante atât transformările exterioare, cât mai mult cele de ordin interior. Schimbarea sufletului, a atitudinii morale, acceptarea și trăirea conform evangheliei, participarea la Cina Domnului, acestea și altele aveau să fie cerințele noii credințe. Pentru creștini, Botezul avea să fie semnul apartenenței la Biserică.

Dialoghează!

- Cunoscând realitatea Botezului în Biserică, există vreo legătură între tăierea împrejur și acest sacrament?

- Care ar fi motivația pentru care primul Conciliu de la Ierusalim a renunțat la practica tăierii împrejur pentru păgâni, înainte de îmbrățișarea credinței creștine?

- Cum poate fi interpretată atitudinea apostolului Paul, legată de problema tăierii împrejur, în privința consultării apostolilor?

- Astăzi mai există această practică? Dacă da, cu ce scop?

Citește!

Fap 15,1-35

Roagă-te!

Doamne, tu ai găsit pentru poporul Vechiul Testament tăierea împrejur ca semn al apartenenței la poporul ales. Astăzi, Botezul este sacramentul prin care intrăm oficial în Biserică, devenim frați ai lui Isus Cristos, temple ale Duhului Sfânt și frați între noi. Ajută-ne să trăim cu responsabilitate acest sacrament. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire