CATEHEZĂ 

Cateheze despre Sfântul Paul
sursa: www.pastoratie.ro

VI. Prima călătorie misionară

Considerații generale

După ce a adus colecta la Ierusalim, împreună cu Barnaba și cu Marcu, viitorul evanghelist, Saul s-a întors la Antiohia. Aici, în timp ce se rugau, Duhul Sfânt a cerut să fie puși deoparte Barnaba și Saul pentru misiunea la care îi chemase (cf. Fap 13,2). Evident, era vorba de trimiterea la popoarele păgâne. La sfârșitul rugăciunii, toți cei prezenți și-au pus mâinile peste Saul și Barnaba și i-au lăsat să plece, după cum a voit Duhul Sfânt.

De la Antiohia au coborât la Seleucia, care avea și port maritim, iar de aici s-au îmbarcat și au plecat cu o corabie spre insula Cipru. Au vestit evanghelia în localitatea maritimă Salamina, apoi, străbătând toată insula, au ajuns la Pafos. Aici are loc un incident cu un slujbaș al proconsulului Sergiu Paul, care se opunea învățăturii și puterii lui Saul și a celor care îl însoțeau. În urma confruntării cu Saul, acesta rămâne fără vedere, ceea ce face să se trezească credința în proconsul. Tot de aici, Saul își va schimba denumirea în Paul. Prima era varianta aramaică, a doua era varianta romană. De acum se va numi doar Paul.

Continuându-și drumul pe mare, din insula Cipru, Paul a venit în Pamfilia, oprindu-se în localitatea Perga. Aici este invitat să vorbească în sinagogă, iar el va relua practic discursul diaconului Ștefan, începând cu prezența poporului ales în Egipt, până la cea a lui Isus Cristos, venit pe pământ pentru mântuirea neamurilor. Cei care l-au ascultat au fost plini de entuziasm și l-au rugat să le mai vorbească și altă dată, dar anumiți iudei, plini de invidie i-au ridicat pe oameni împotriva lor și, după un anumit timp au fost nevoiți să plece din ținutul lor (cf. Fap 13,15-52).

De la Perga, împreună cu Barnaba au mers la Iconiu, unde au predicat un timp, dar au fost nevoiți să fugă și de aici din cauza iudeilor care au început să-i persecute. De aici au fugit în cetățile Licaoniei: la Listra și Derbe și în ținuturile din împrejurimi.

La Listra, pentru că vindecaseră un olog din naștere, locuitorii și preotul lui Zeus au crezut că sunt zeii cu chip de om care au venit la ei (cf. Fap 14,11). Cu greu i-a oprit să le aducă jertfe. Tot aici, în urma acestei întâmplări, iudeii care îl dușmăneau i-au convins pe oameni și l-au bătut pe Paul, lăsându-l aproape mort. A doua zi și-a revenit și a plecat la Derbe. De aici, împreună cu Barnaba s-au întors la Listra, apoi la Iconiu și la Perga. Au coborât apoi și la Atalia, după care s-au întors la Antiohia, povestind ucenicilor și Bisericii de aici tot ceea ce li se întâmplase și cum Dumnezeu lucrase prin ei în tot acest timp.

Obiectiv

Să păstrăm demnitatea de creștini, indiferent de circumstanțe.

Învățătură

Paul primise o vocație specială, aceea de a duce vestea cea bună a evangheliei la popoarele păgâne, la acele popoare care nu au cunoscut neapărat minunile pe care Dumnezeu le înfăptuise cu poporul ales, la acele popoare care nici măcar nu se închinau Dumnezeului Vechiului Testament, ci anumitor zei. Dacă, prin locurile prin care a trecut a întâlnit sinagogi și iudei care se închinau Dumnezeului poporului ales, aceștia au ajuns aici prin diverse împrejurări. Prezența lor i-au fost de un real folos.

Misiunea lui Paul era delicată și pentru faptul că pe lângă vestirea evangheliei trebuia să schimbe o mentalitate. De la mentalitatea păgână, cei care îl ascultau trebuiau să treacă la mentalitatea creștină, cu tot ceea ce presupune ea; acceptarea lui Isus Cristos ca Mântuitor, acceptarea evangheliei ca normă de viață, renunțarea la obiceiurile păgâne necorespunzătoare evangheliei etc. Este cunoscut că cea mai dificilă muncă este să schimbi mentalitatea oamenilor. Astfel pot fi înțelese toate reacțiile adverse de care au dat dovadă cei care l-au ascultat pe Paul în peregrinările lui prin lumea păgână a vremii.

Uneori este greu și în Biserica înființată deja de două milenii ca oamenii să adopte o anumită atitudine specifică unui creștin. Și astăzi este nevoie de cateheze sistematice, de predici, de celebrarea sacramentelor și de mult exemplu, pentru ca oamenii să corespundă numelui de creștin pe care îl primesc prin Botez.

Dacă Duhul Sfânt însoțea misiunea apostolului Paul cu minuni, care întăreau mesajul pe care îl transmitea, nu e mai puțin adevărat că a fost nevoit să și sufere deosebit de mult pentru acest mesaj, ceea ce l-a întărit și l-a încurajat și mai mult.

Dialoghează!

- Faceți un parcurs al primei călătorii a apostolului Paul pe o hartă și încercați să o transpuneți în condițiile tehnice, sociale, umane etc. de astăzi. Cum ar arăta în viziunea voastră o astfel de călătorie de atunci, dar făcută la oamenii și în condițiile de astăzi?

- Cum vă explicați curajul apostolului Paul, în condițiile în care a pornit într-o misiune atât de mare, cu mijloace atât de neînsemnate?

- Care credeți că au fost principalele obstacole pe care le-a întâlnit în prima sa călătorie, în privința vestirii evangheliei?

- Discutați cu un preot și rugați-l să vă împărtășească din dificultățile de astăzi ale vestirii evangheliei.

- În ce măsură l-a ajutat pe Marcu la scrierea evangheliei faptul că a fost alături de Paul în prima sa călătorie?

Citește!

Fap 12,25-14,28

Roagă-te!

Fără tine, Doamne, prima călătorie a apostolului Paul ar fi devenit o simplă excursie sau poate o simplă misiune de recunoaștere a noi teritorii și a oamenilor care le locuiesc. Cu tine însă a devenit prima etapă cu adevărat misionară a Bisericii. Era pentru prima dată când în numele tău, un ucenic pleca spre popoarele păgâne pentru a le duce vestea cea bună a evangheliei. De cât curaj a avut nevoie! Câtă nebunie sfântă să pornești pentru a schimba mentalitatea păgână a oamenilor.

Dă, Doamne, curaj tuturor celor pe care i-ai ales și i-ai trimis să vestească evanghelia. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire