CATEHEZĂ 

Credința, Biserica, lumea după Conciliul Vatican II
Cateheze pentru adulți

sursa: Robert Lazu

Cateheza a XXX-a:
Preoția, vocația cerească (III)

Motto: "Cristos însuși i-a ales pe Apostoli și i-a făcut părtași la misiunea și la puterea sa" (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1575).

 

Introducere

Așa cum am procedat și în alte cateheze, astăzi vom începe, de asemenea, printr-o prezentare a unei știri de ultimă oră referitoare tocmai la problematica implicată de formarea clerului și sacramentulul preoției. Despre ce este vorba? Recent, Papa Benedict al XVI-lea s-a adresat Episcopilor italieni reuniți la Assisi într-o întâlnire dedicată tocmai formării preoților. Iată un extras din această știre (preluată de pe site-ul www.catholica.ro) care conține și câteva citate din cuvântul Arhipăstorului nostru: "În mesajul său, Sfântul Părinte încurajează un răspuns pastoral la problema 'diminuării clerului' în Italia, observând 'creșterea progresivă a mediei de vârstă a preoților'. Papa îi îndeamnă pe Episcopi 'să definească mai bine propunerile formative pentru ca să includă o pregătire umană, intelectuală și spirituală pe măsura noilor provocări care stau în fața preoților de astăzi'. 'Biserica are azi nevoie de preoți care să fie pe deplin conștienți de harul pe care l-au primit la hirotonirea întru preoție, și de misiunea încredințată în timpuri de schimbări rapide și profunde', se scrie în text. Papa Benedict al XVI-lea afirmă că formarea preoților trebuie să aibă loc într-un 'context comunitar' care să fie o reflectare a 'comuniunii de viață pe care Isus a avut-o cu discipolii săi'. 'Dat fiind că sarcina preoților este centrală și de neînlocuit, trebuie acordată întreaga atenție formării lor, începându-se cu verificarea calității formatorilor.' Dar, potrivit Papei, nu este doar responsabilitatea Episcopilor, sau doar a preoților înșiși: fiecare persoană botezată are o responsabilitate. 'Toți credincioșii, rugându-se Domnului recoltelor', afirmă Sfântul Părinte, 'pot să contribuie la înflorirea vocațiilor și la formarea preoților'."

 

Cuprins

Sunt idei foarte importante care se pot desprinde din acest mesaj al Suveranului Pontif. Dintre acestea, deosebit de valoroasă ni se pare cea din încheiere, unde se subliniază faptul că și noi, laicii și familiștii, avem un rol important în trezirea vocațiilor preoțești. Dacă azi se înregistrează o scădere a chemării la preoție acest lucru nu se datorează faptului că preoția Bisericii Romano-Catolice este strâns legată de celibat. Papa Ioan Paul al II-lea a surprins clar adevărata problemă atunci când afirma că, de fapt, scăderea numărului vocațiilor decurge din criza credinței survenită în multe familii creștine. Dacă părinții, bunicii, rudele apropiate nu mai trăiesc credința și nu mai transmit copiilor valoarea supremă - între toate vocațiile posibile - a preoției, de unde ar putea veni cei chemați la această slujire de excepție?

Trebuie să recunoaștem că, în contextul unor vremuri bântuite de materialismul cel mai vulgar, când toate par a depinde, exclusiv, de bani, de puterea de cumpărare, de prosperitate etc. este - din păcate - normal ca numărul vocațiile sacerdotale să scadă. În acest context vitreg, ținând cont de faptul că preoția nu-i "o meserie" ca oricare alta, sunt câteva învățături pe care noi înșine, ca laici, suntem datori a le cunoaște.

Celebrarea sacramentului preoției e săvârșită prin impunerea mâinilor de către episcop pe capul candidatului, însoțită de o rugăciune specifică de consacrare prin care este cerut de la Dumnezeu Duhul Sfânt și a tuturor darurilor pe care le implică o asemenea slujire (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1573). Un aspect important, care trebuie reținut, e faptul că numai episcopii hirotoniți valid pot conferi Sacramentul preoției. Acest lucru este demn de subliniat pentru a pune în vedere importanța unui concept-cheie al tradiției catolice: succesiunea apostolică. "Așadar Cristos este cel care le-a dat unora să fie apostoli, altora să fie păstori. El continuă să acționeze prin episcopi" (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1576). Un aspect care, în mod nefericit, a devenit subiect de controversă în ultimii ani, îl reprezintă chestiunea sexului persoanei hirotonite: pot oare să fie admise și femeile în cler? Răspunsul Bisericii, întemeiat pe argumente teologice și tradiționale, este limpede: "Numai un bărbat poate primi în mod valid hirotonirea sacră. Domnul Isus a ales bărbați pentru a forma colegiul celor doisprezece apostoli" (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1577).

Odată primit sacramentul preoției, există o serie de consecințe care nu pot fi niciodată, sub nici un motiv, anulate. În primul rând, preoții sunt purtătorii unui "caracter spiritual de neșters și nu poate fi nici repetat, nici conferit temporar" (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1582).

De altă parte, așa cum am subliniat în repetate rânduri, cel care acționează în și prin preot este însuși Mântuitorul Isus Cristos, fapt din care decurge indefectibilitatea preoției, prezentată de Sfântul Augustin astfel: "Dacă e trufaș slujitorul altarului, va fi pus laolaltă cu diavolul. Dar pentru aceasta nu e profanat darul lui Cristos care continuă să curgă prin El la fel de curat și prin el ajunge limpede în pământ dându-i rodnicie (...). Puterea spirituală a sacramentului este, într-adevăr, asemenea luminii: ajunge curată la cei care trebuie să fie luminați și nici dacă trece prin ființe întinate, ea nu se întinează".

 

Concluzii

Un cuvânt despre preoție a Sfântului paroh din Ars (Jean Maria Vianney): "Preotul continuă pe pământ lucrarea de răscumpărare (...) Dacă am înțelege bine ce este preotul pe pământ, am muri nu de spaimă, ci de iubire (...) Preoția este iubirea Inimii lui Isus".
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire