CATEHEZĂ 

Credința, Biserica, lumea după Conciliul Vatican II
Cateheze pentru adulți

sursa: Robert Lazu

Cateheza a XV-a:
Botezul, poarta Împărăției (III)

Motto: "Domnul însuși arată că Botezul este necesar pentru mântuire" (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1257).

 

Introducere

În cateheza de astăzi, ultima din cele trei dedicate Botezului, vom insista asupra unor elemente care mai degrabă țin de praxeologia săvârșirii acestui sacrament care ne deschide larg porțile Ierusalimului ceresc. Astfel, vom stabili pe baza Codului de drept canonic și a Catehismului Bisericii Catolice care anume sunt condițiile de bază ale împlinirii botezului, precum și celelalte aspecte: cine poate fi botezat, cine celebrează, unde poate avea loc botezul.

 

Cuprins

Canonul 849 din Codul de drept canonic ne oferă o adevărată sinteză despre Botez: "Botezul, poartă a sacramentelor, necesar pentru mântuire în fapt sau cel puțin în dorință, prin care oamenii sunt eliberați de păcate, renăscuți ca fii ai lui Dumnezeu, configurați lui Cristos printr-un caracter indelebil și încorporați în Biserică, este conferit în mod valid numai prin baia cu apă adevărată și prin rostirea formulei necesare". Acest articol ne spune esențialul despre Botez:

1) este necesar pentru mântuire;

2) este "poarta sacramentelor";

3) eliberează de păcate;

4) renaște oamenii ca fii ai lui Dumnezeu;

5) încorporează în Biserică;

6) este conferit în mod valid numai prin baia cu apă adevărată și prin rostirea invocației necesare.

Înainte însă de a vorbi despre Botez, este absolut necesar să cunoaștem condițiile necesare acestui sacrament pentru cele două categorii de candidați: adulții și copiii. În ceea ce-i privește pe adulți, Biserica subliniază că în cazul lor "Catehumenatul (pregătirea pentru Botez) ocupă un loc important" (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1247). Documentul normativ pentru pregătirea adulților este Ordo initiationis christianae adultorum publicat în anul 1972 la Vatican cu binecuvântarea Papei Paul al VI-lea. Iată cum este descrisă aici pregătirea adulților pentru botez: "(...) formare la viața creștină integrală (...) prin care ucenicii se atașează de Cristos, Învățătorul lor. Așadar, catehumenii să fie inițiați (...) în misterul mântuirii, în trăirea Evangheliei și, prin rituri sacre celebrate în mod succesiv, să fie introduși în viața de credință, în viața liturgică și în dragostea poporului lui Dumnezeu" (art. 19 și 98 din Ordo initiationis christianae adultorum, citate în art. 1248 din Catehismul Bisericii Catolice).

În ceea ce-i privește pe copii, am vorbit de mai multe ori despre motivul principal al pedobaptismului: doctrina păcatului originar, formulată cu claritate de Sfântul Augustin și urmașii săi. Ca să recapitulăm încă o dată această învățătură e suficient un citat din catehism: "Născându-se cu o natură umană decăzută și întinată de păcatul strămoșesc, copiii ai și ei nevoie de nașterea cea nouă prin Botez ca să fie eliberați de puterea întunericului și să fie strămutați în Împărăția libertății fiilor lui Dumnezeu, la care toți oamenii sunt chemați. Pura gratuitate a harului se arată în chip deosebit în botezul copiilor. Biserica și părinții l-ar priva pe copil de harul inestimabil de a deveni fiu al lui Dumnezeu dacă nu i-ar conferi Botezul la puțin timp după naștere" (art. 1250).

Abia de aici încolo survine efortul cel mai consistent al familiei: "La toți cei botezați, copii sau adulți, credința trebuie să crească după Botez" (art. 1254). De ce? Pentru că acea "credință cerută pentru Botez nu este o credință perfectă și matură, ci un început chemat să se dezvolte" (art. 1253). Aici survin funcțiile decise ale părinților, ale nașului și nașei, ale comunității bisericești. Dacă vedem în jurul nostru înmulțindu-se păcatele celor botezați, diagnosticul e simplu de pus: comunități nu există sau sunt în derivă, nașii și părinții își nescotesc îndatoririle. Atenție! Rolul și îndatoririle nașilor și părinților nu sunt facultative! Catehismul ne spune că este un adevărat officium pe care Biserica îl încredințează acestora. Dacă această funcție este nesocotită, acest lucru ne arată exact cât de mult înseamă Biserica pentru respectivele persoane.

Haideți să mergem mai departe, văzând elemnetele canonice ale Botezului. Mai întâi cine se poate boteza? "Orice ființa umană nebotezată, și numai ea, este capabilă să primească Botezul" (canonul 864 din Codul de drept canonic). Evident, această persoană trebuie să fie liberă și să-și fi manifestat voluntar dorința de a primi Botezul. În plus, este necesară cunoașterea adevărurilor de credință și a obligațiilor creștine și să aibe căință sinceră pentru păcatele din trecut. Aceasta în cazul adulților. În cazul copiilor, nașii trebuie să îndeplinească aceste condiții. Aici survin câteva elemente care trebuiesc cunoscute. Ca un copil să fie botezat trebuie ca:

"1. părinții, cel puțin unul dintre ei, sau cine le ține locul să fie de acord;

2. să existe speranța întemeiată că el va fi educat în religia catolică; dacă această speranță lipsește întru totul, Botezul să fie amânat conform prescripțiilor dreptului particular, explicându-se părinților motivul amânării" (can. 868).

Dacă un copil se află în pericol de moarte, el trebuie să fie botezat cu orice preț, chiar dacă este din părinți necatolici și aceștia nu sunt de acord (can. 867 și 868 § 2). Grija pentru mântuire trebuie să primeze totdeauna. De aceea fetușii avortați, dacă sunt vii, trebuiesc botezați. La fel, copiii găsiți la care nu există certitudinea botezului.

O chestiune asupra căreia trebuie să insistăm este problema nașilor. Vă aduceți aminte celebrul film al lui Francis Ford Coppola, The God Father (Nașul)? Cam așa arată astăzi nașii: bogați și cu relații. Și cei de botez și cei de cununie. Biserica însă are cu totul alte criterii pentru a alege nașii corespunzători. Ca să fim în clar, vom cita articolul 874 din Codul de drept canonic despre această problemă:

"§ 1. Ca cineva să fie admis să îndeplinească funcția de naș, trebuie:

1. să fie desemnat de către cel care se botează sau de către părinții acestuia, ori, în lipsa acestora, de către paroh sau de către celebrantul Botezului, și să aibă intenția și capacitatea de a îndeplini această funcție;

2. să fi împlinit vârsta de șaisprezece ani, dacă Episcopul diecezan nu a stabilit o altă vârstă, ori dacă parohul sau celebrantul nu consideră că, dintr-un motiv just, se poate admite o excepție;

3. să fie catolic, să fi primit Mirul și Preasfântul Sacrament al Euharistiei, și totodată să ducă o viață conformă cu credința și cu funcția ce trebuie să și-o asume;

4. să nu fie împiedicat de vreo pedeapsă canonică impusă sau declarată în mod legitim;

5. să nu fie tatăl sau mama celui care se botează.

§ 2. Un botezat care aparține la o comunitate eclezială necatolică să fie admis numai împreună cu un naș catolic și numai în calitate de martor al Botezului".

În ceea ce privește locul celebrării, Sfânta Biserică insistă ca acest loc să fie spațiul sacru, eclezial, și atunci când este posibil chiar în noaptea Învierii.

Un ultim capitol, delicat, îl reprezintă situația celor morți nebotezați. Ce soartă au ei? După mila lui Dumnezeu, soarta lor poate fi benefică, în următoarele condiții:

1. dacă a existat intenția (dorința) de a se boteza însoțită de o anumită credință;

2. dacă cel care a murit a fost botezat cu propriul sânge (este vorba despre moartea martirică);

3. în privința pruncilor morți nebotezați, Biserica ne spune că trebuie să sperăm în existența unei căi de mântuire pentru ei, după marea milă a lui Dumnezeu (Catehismul Bisericii Catolice, art. 1261).

 

Concluzii

Din toate cele rezumate astăzi pe baza dreptului canonic al Bisericii, înțelegem cât de important este Botezul. De aceea Biserica îngăduie ca, în condiții extreme în care lipsește un preot, chiar și simpli laici să celebreze Botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh turnând apă pe capul candidatului. De aceea, cu atât mai mult, noi toți trebuie să fim atenți să nu stingem focul aprins de Dumnezeu în sufletele noastre prin acest sacrament vivificant!
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire